ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Προκήρυξη ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (Τρίκαλα)
Αργοναυτών 1 Γ, 42132, Τρίκαλα,
Tηλ.: 24310 23602,
Fax: 24310 23672
Ηλεκ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.adoapteithessaly.gr.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) διοργανώνει Αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.) (εγκεκριμένο με την αριθμ. 3839/24-6-15 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΦΕΚ 1449/10-7-15, τ. Β΄). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Στο Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφή.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου ενώ τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στο κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα), στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τρεις δόσεις, η κάθε μία πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως την 30ή Ιουνίου 2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., πλήρως συμπληρωμένα, την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου τα οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoapteithessaly.gr (Υποψηφιότητα – Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο διάστημα από την παρούσα δημοσίευση έως την 30ή Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Αργοναυτών 1Γ, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία, Μεταπτυχιακά) και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα τίτλοι σπουδών, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η ορκωμοσία του υποψηφίου έως το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. (τέλος Ιουνίου 2016). Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).

4. Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας

5. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά Εκπαιδευτικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)

7. Αποδεικτικά Ερευνητικής και εν γένει Επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

8. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ο Πίνακας Στοιχείων Υποψηφίου θα πρέπει να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία (εάν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (εάν έχουν ολοκληρώσει και άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα), η ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η καλή γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση των πλέον ομιλούμενων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους και η συνέντευξη των υποψηφίων. Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα συνεκτιμώνται. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (24310 23602, 6932714215, 6973986456 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoapteithessaly.gr.

Τρίκαλα 31-5-2016
Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης
Καθηγητής