Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΑΤΕΙΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση &
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη 5740
e-mail: : information(ΣΤΟ)education-master.gr
education.master.teithe(ΣΤΟ)gmail.com 1
Τηλ: 2310 013756, 2310013450

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 - 2018

Με βάση το άρθρο 1, Νόμος 4009/2011, η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα (Πανεπιστήμια), και β) τον τεχνολογικό τομέα (ΤΕΙ). Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή και παρέχουν ισότιμες μεταπτυχιακές σπουδές

Μέσα στο προαναφερόμενο πλαίσιο, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΦΕΚ 2226/19-07-2016) που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη.
Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018.

Στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο προβλέπονται 3 χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαμήνου (εαρινό, χειμερινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται να ακολουθήσουν υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα (www.education-master.gr).

Στη συνέχεια, πρέπει να αποσταλούν, μέχρι και την Πέμπτη 21/12/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ταχυδρομικώς, τα παρακάτω έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας:

 • Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (αντίγραφο αυτού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
 • Φωτογραφία ταυτότητας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο) και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εάν υπάρχει) και διδακτορικό τίτλο σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο (απλό φωτοαντίγραφο) του ανώτερου πτυχίου. Αν κάποιος διαθέτει ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καταθέτει την αναλυτική βαθμολογία του ΠΜΣ που παρακολούθησε ήδη.
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). Στην περίπτωση των μονίμων διορισμένων εκπαιδευτικών αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία τους.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)

Προαιρετικά υποβάλλονται:

 • Δύο Συστατικές επιστολές.

Καλούνται οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της αίτησής τους, να μελετήσουν τον οδηγό σπουδών ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://educationmaster.gr/files/OdigosSpoudwnMScEducation.pdf.
Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων που αναγράφονται στον οδηγό σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://education-master.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής


Εκτύπωση