ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας για Μεταπτυχιακές Σπουδές της Γαλλικής Κυβέρνησης 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 2016

AMBASSADE DE FRANCE
EN GRECE

INSTITUT FRANCAIS
GRECE
Σίνα, 31
10680 Αθήνα
Τηλ.210 33 98 600
www.ifa.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, θέτει σε λειτουργία ένα νέο Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας το οποίο απαρτίζεται από 2 προγράμματα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνονται σε Έλληνες πτυχιούχους και σε νέους ερευνητές.

1. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2

Η Πρεσβεία της Γαλλίας χορηγεί υποτροφίες για Master 2, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Επιπλέον, χορηγεί, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο INRIA Sophia-Antipolis υποτροφίες για ένα Master 2 του INRIA στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια.

Επίσης, η Ανώτατη Σχολή μηχανικών/ερευνητικό κέντρο συστημάτων επικοινωνίας EURECOM και οι Ανώτατες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων EDHEC και IÉSEG προσφέρουν μειωμένα δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Οι υπότροφοι θα επωφεληθούν από μια σειρά άλλων παροχών της Γαλλικής Πρεσβείας και της εταιρείας Air France.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 20η Μαΐου 2016

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

2. Μεταδιδακτορικές υποτροφίες για νέους ερευνητές

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προκηρύσσει ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ερευνητών υψηλού επιπέδου. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, διάρκειας 1-3 μηνών, στη Γαλλία, στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Ενέργειας, της Γεωπονίας – αγροδιατροφής, των Βιοτεχνολογιών και των Υλικών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 31η Μαΐου 2016

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
mailto:http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-post-doc-el