Υποτροφίες για Εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρ.Πρωτ.55171/Ζ1/01-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πληρ. Δήμητρα Τράγου
Τηλέφωvο: 210-3443469
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα χορήγησης Υnοτροφιώv σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2016-2017

Το Υπουργείο Αvώτατης εκπαίδεuσης της Αιγύπτου προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας διάρκειας οκτώ (8) μηvών.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει νσ πληρούν οι εvδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

1. Ο ενδιαφερόμεvος να έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης ή να είναι ακόμη φοιτητής

2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει κάποια γvώση στην Αραβική Γλώσσα ή vα διδάσκεται την Αραβική Γλώσσα.

3 Ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στηv Αθήvα τα εξής δικαιολογητικάΑ

- Αντίγραφο Απολυτηρίου, τα οποίο θα επικυρωθεί από το Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πpεσβείας.

- Αντίγραφο του Πιστοποιητκού γέννησης.

- Αvτlγραφο του Διαβατηρίου.

- Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό

- 6 Φωτογραφίες δαιβατηρίου

4. Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξετάσεις αξιολόγησης των γνώσεών του στην Αραβική γλώσσα για την ένταξή του στο κατάλληλο επίπεδο.

5. Ο υποψήφιους λαμβάνει το πόσό των 255 λιρών Αιγύπτου μηνιαίως αν μείνει στη φοιητική εστία ή 300 λιρών Αιγύπτου εάν ενοικιάσει δικό του χώρο

6. Ο υποψήφιος καλείται να καλύψει τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και της διατροφής του στην Αίγυπτο.

7. Στο τέλος του οκταμήνου ο υποψήφιους θα παραλάβει επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αραβικής Γλωσσομάθειας στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια της εκπαίδευσης και ο βαθμός αποφοίτησής του

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Mαΐου 2016

Οι αιτήσεις των Ελλήνων unοψηφίων θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρων ή να αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου (Πανεπιστημίου 6 - Αθήνα 10671) 3ος όροφος, τηλ. 210-3632824, /..)e-maιl: culceneg(AT)otenet.gr.

Από την πλευρά του το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα θα τις αποστείλει στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.