edu.klimaka.gr

Κριτήρια - Διαδικασίες Επιλογής Εκπαιδευτικών Ενηλίκων σε ΚΔΒΜ

Κριτήρια και Διαδικασίες επιλογής Εκπαιδευτικών Ενηλίκων σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ

Αρ.Πρωτ.Κ1/49927/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνα: : 2131311633-639-635-636-619-696

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την αριθμ. πρωτ. 13346/2016 απόφαση Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού .
12. Την από 14-03-2018 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τη μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΜΟΡΙΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΙΩΝ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΙΚΩΝ ΚΔΒΜ

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

24

   
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

18

 
1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα).
   

9

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)
   

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου).
   

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος
1.1.β Μεταπτυχιακό     6
1.1.γ Διδακτορικό     9
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια
λιγότερο.• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται.

3

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)
 

6

 
1.2.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
   

3

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
   

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15)

15

   
2.1. Στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (πρώην ΓΓΔΒΜ, πρώην ΓΓΕΕ, πρώην ΓΓΛΕ)
(1 μόριο ανά 100 ώρες)
 

10

 
2.2. Σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά 200 ώρες)
 

10

 
2.3. Σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης
[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ.Β΄/23-10-2012)]
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )
(1 μόριο ανά έτος)
 

5

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

   
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)
Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).
     

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

   

4.1.1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)     2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 
4.2.αΚαλήγνώση(επίπεδο Β2)     0,5
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     0,75
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)     1
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

  2  

ΣΥΝΟΛΟ : 54

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

2%

4%

6%

8%

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ.

2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, για την επιλογή τους στα ΚΔΒΜ θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα δηλώσουν την ειδικότητα και τις Περιφερειακές Ενότητες μίας Περιφέρειας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειών.

4. Οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.

5. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

6. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

7. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Δια Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

8. Η γνώση Η/Υ του πεδίου 4.3 αποτελεί απαραίτητο προσόν για τη διδασκαλία στα εξ’ αποστάσεως τμήματα.

9. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΚΔΒΜ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΔΒΜ 2017


Αρ.Πρωτ.Κ1/125046/21-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνα: : 2131311633-639-635-636-619-696

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
11. Την αριθμ. πρωτ. 13346/2016 απόφαση Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού .
12. Την από 13-07-2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τη μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΔΒΜ

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

24

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

18

 

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας

 

 

9

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας)

 

 

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου).

 

 

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Μεταπτυχιακό

 

 

6

1.1.γ Διδακτορικό

 

 

9

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών (όποια βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θεματική, ως εναλλακτικό προσόν στην περίπτωση μη κατοχής τυπικών προσόντων πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού)

Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται.

5

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

6

 

1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

1.3.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

1.3.γ Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
    3

2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15)

15

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (ΚΔΒΜ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΕΕ, κ. λπ.)

(1 μόριο ανά 100 ώρες)

 

5

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 200 ώρες)

 

5

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά έτος)

 

5

 

2.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

(1 μόριο ανά 50 ώρες)

  5  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

 

 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

 

 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3

 

 

4.1.1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.αΚαλήγνώση(επίπεδοΒ2)

 

 

0,5

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

ΣΥΝΟΛΟ : 55

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.4186/2013/Α’ 193.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. και των e-Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα δηλώσουν την ειδικότητα και μία Περιφερειακή ενότητα και για τα e-KΔBM θα επιλέξουν μια ειδικότητα. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφερειακής Ενότητας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

4. Οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.

5. Οι υποψήφιοι για τα e-KΔBM θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.

6. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

7. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

8. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Δια Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

9. Όσοι είναι μέλη ομάδων έργων στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

10. Η επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα