edu.klimaka.gr

Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ - ΒΟΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2682/2020

Αριθμ. 12772
Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών Ασύλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
γ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
δ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ε. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
στ. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 34),
ζ. του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως του αρθ. 83 αυτού,
η. του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των ν. 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις» (Α’ 96) και ιδίως του αρθ. 50 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 6624/25.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου

1. Στο Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου, που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Ασύλου, του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εγγράφονται δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 2. να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή
 3. να μην τελούν σε αναστολή
 4. να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα όπου λειτουργεί η αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

2. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικηγόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στο Μητρώο.

3. Οι δικηγόροι που εγγράφονται στο Μητρώο ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το σχεδιασμό του οποίου εκπονεί το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με την Εισαγωγή στο Προσφυγικό Δίκαιο και τη Διαδικασία Ασύλου, Υπαγωγή σε Καθεστώς Προστασίας, Τεχνικές Συνέντευξης, Εκτίμηση Αποδεικτικών Στοιχείων, Τεχνικές Συγγραφής αποφάσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του Μητρώου, καθώς και η κατανομή τους ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

5. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο με ίσο αριθμό επιλαχόντων, οι οποίοι κατανέμονται ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

6. Οι δικηγόροι που εγγράφονται στο μητρώο, αποδέχονται την εγγραφή τους σε αυτό με σχετική δήλωση τους προς την Υπηρεσία Ασύλου με την οποία αποδέχονται και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου

1. Οι Εισηγητές - Βοηθοί Χειριστών Ασύλου (εφεξής «Εισηγητές»), εκτός από την υποχρέωση τους για τήρηση του απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), (Α’ 208), δεσμεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 49 και 65 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Εισηγητές υποχρεούνται να απέχουν από την ανάληψη ή διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης, η οποία έμμεσα ή άμεσα έρχεται σε σύγκρουση ή έχει συνάφεια με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν με την εγγραφή τους στο Μητρώο.

3. Οι Εισηγητές υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και τις συγκεκριμένες οδηγίες των αρμόδιων Προϊσταμένων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου, στην οποία υπηρετούν.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης της παραγράφου 2, η Υπηρεσία Ασύλου και/ή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δύνανται να ζητήσουν την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστησαν από τις πράξεις ή παραλείψεις του Εισηγητή.

Άρθρο 3
Διαγραφή από το Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου

1. Η διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 1. μετά από αίτηση του δικηγόρου,
 2. λόγω απώλειας ή αναστολής της δικηγορικής ιδιότητας για οποιαδήποτε αιτία,
 3. λόγω πειθαρχικής τιμωρίας του δικηγόρου,
 4. λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του,
 5. λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας,
 6. στ. εάν συντρέχει αδικαιολόγητη άρνηση να αναλάβει ανατεθείσα σε αυτόν υπόθεση.

2. Η διαγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου.

Άρθρο 4
Ανάθεση Υποθέσεων

1. Οι υποθέσεις ανατίθενται στους Εισηγητές από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου. Τα πρακτικά συνεντεύξεων των υποθέσεων, επί των οποίων συντάσσεται εισήγηση, καθώς και άλλο σχετικό στοιχείο του φακέλου διαβιβάζονται στον Εισηγητή εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της συνέντευξης. Η κατανομή των υποθέσεων λαμβάνει χώρα κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων.

2. Ο κάθε Εισηγητής παραδίδει την εισήγησή του στον αρμόδιο Προϊστάμενο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάθεση της υπόθεσης.

3. Οι εισηγητές παρίστανται κατά τη διενέργεια της συνέντευξης και προτού ετοιμάσουν την εισήγησή τους, θα πρέπει απαραίτητα να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Επισταμένη μελέτη της συνέντευξης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης προσκομισθείσας από τον αιτούντα επιπρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείου.
 2. Διεξαγωγή αντικειμενικής και αμερόληπτης έρευνας σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, σε επικαιροποιημένες και έγκυρες πηγές πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων στην Κοινή Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

4. Στην εισήγηση θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται αναφορά στους ισχυρισμούς του αιτούντος, οι οποίοι θα αξιολογούνται ως προς την εσωτερική και εξωτερική τους συνοχή, και να περιέχεται αιτιολογημένη πρόταση του Εισηγητή ως προς την υπαγωγή ή μη του αιτούντος σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα