edu.klimaka.gr

Καθορισμός Αποζημίωσης Ενταγμένων στα Μητρώα ΕΟΠΠΕΠ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΟΠΠΕΠ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4941/2020

Αριθμ. 152503/Υ1
Καθορισμός θεμάτων και ύψους αποζημίωσης δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο Μητρώο «Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14, 16, την παρ. 2 του άρθρου 19 και τις παρ. 1 στ και 2 του άρθρου 21, όπως ισχύουν.
2. Τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 12) και ειδικότερα τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 αυτού.
3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), και ειδικότερα τις υποπαρ. Θ3, Θ12, Θ13 και Θ14 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου, όπως ισχύουν.
5. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Yπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 81), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
14. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου – Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 634).
15. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).
16. Την υπό στοιχεία 48077/Y2/2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133) και ιδίως την παρ. 2.4 του άρθρου 4.
17. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 3324), όπως ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. 10135/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία Γ.Π./20082/2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 2844) και της υπό στοιχεία Β/2387/17-1-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΠ/13515/24-5-2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως κυρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
20. Την υπό στοιχεία 201572/Γ1/11-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 3399).
21. Την υπ’ αρ. 336/12-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)» (Β΄ 1345), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π. 50575/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 336/12-10-2018 (Β΄ 1345) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. "Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)"» (Β΄ 3442).
22. Την υπό στοιχεία ΔΠ/17174/04-04-2018 απόφαση της 306ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2018».
23. Την υπό στοιχεία ΔΑ/7114/21-02-2018 απόφαση της 296ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια ελέγχων πληρότητας των Αιτήσεων Αναγγελίας Έναρξης Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, για το έτος 2018».
24. Την υπό στοιχεία ΔΑ/7115/21-02-2018 απόφαση της 296ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ελέγχους πληρότητας των Αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, για το έτος 2018».
25. Την υπό στοιχεία ΔΑ/5812/14-02-2018 απόφαση της 295ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Διατύπωσης Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ και Κολλέγια για το έτος 2018».
26. Την υπό στοιχεία ΔΑ/5813/14-02-2018 απόφαση της 295ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επεξεργασία και έλεγχο αιτήσεων για αδειοδότηση φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη Διατύπωση Γνώμης προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ και Κολλέγια για το έτος 2018».
27. Την υπό στοιχεία ΔΑ/754/14-01-2019 απόφαση της 348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια ελέγχων πληρότητας των αιτήσεων αναγγελίας έναρξης και των αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, για το έτος 2019».
28. Την υπό στοιχεία ΔΑ/755/14-01-2019 απόφαση της 348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ελέγχους πληρότητας των Αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, για το έτος 2019».
29. Την υπό στοιχεία ΔΑ/769/14-01-2019 απόφαση της 348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης Δαπάνης για διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Διατύπωσης Γνώμης προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ, Κολλέγια και ΚΔΒΜ για το έτος 2019».
30. Την υπό στοιχεία ΔΑ/770/14-01-2019 απόφαση της 348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης Δαπάνης για διενέργεια ελέγχων πληρότητας των αιτήσεων στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Διατύπωσης Γνώμης προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ, Κολλέγια και ΚΔΒΜ για το έτος 2019».
31. Την ανάγκη για καθορισμό των αποζημιώσεων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το γεγονός των χρονικών περιορισμών που τίθενται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση/διεκπεραίωση διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων αδειοδότησης/πιστοποίησης/ελέγχων, καθώς και της ειδικότερης φύσης και του μεγάλου αριθμού των ανωτέρω ενεργειών που πρέπει, διαρκώς, να διενεργούνται από τον Οργανισμό.
32. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/552/148451/B1/2-11-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
34. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 42191/Β2/1-4-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1408).
35. Την υπ’ αρ. 19874/21-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αρ. 407 συνεδρίαση, περί εισήγησης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θεμάτων και ύψους αποζημίωσης δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο Μητρώο "Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων" του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013».
36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (κωδ. 61 – Αμοιβές και έξοδα τρίτων) ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.275.000€) ευρώ για το τρέχον έτος και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως (485.000€), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης για τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σε ετήσια βάση από τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους αιτούντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με: α) την υπ’ αρ.10135/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως εκάστοτε ισχύει, β) την υπ’ αρ. 218502/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030), και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου ΜΟΝΟΥ, σχετικά με το χρηματικό ποσό υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για διατύπωση γνώμης, όπως εκάστοτε ισχύει, γ) την υπό στοιχεία Β/23298/2012 απόφαση της υπ’ αρ.44/13-12-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση καταβολής χρηματικών ποσών για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης και για τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (Β’ 3585). Τα σχετικά ποσά καταγράφονται στον κωδικό 73.00 (έσοδα από παράβολα) του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος, τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης

Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013, υπάλληλοι που προέρχονται από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, για την εκτέλεση εργασιών για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Τρόπος προσδιορισμού, υπολογισμού και καθορισμός ύψους των αποζημιώσεων

1. α. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου, για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ορίζεται ως ακολούθως:

  1. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για τη χορήγηση άδειας ή τροποποίηση αδείας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.
  2. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.
  3. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση, με ταυτόχρονο έλεγχο φακέλου δικαιολογητικών, για τροποποίηση ήδη χορηγηθείσας αδείας, ορίζεται σε δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.

β. Η αποζημίωση των Αξιολογητών ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.

γ. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον επιτόπιο έλεγχο - αυτοψία της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, για τη διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, καθώς και για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται ως ακολούθως:

γ.1. Κτίρια με δυναμικότητα έως και εβδομήντα πέντε (75) ατόμων ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, έως εξήντα (60) νηπίων:
i. στο ποσό των τριάντα πέντε (35€) για το πρώτο κτίριο, ανά ημέρα,
ii. στο ποσό των εξήντα (60€) ευρώ για δύο (2) κτίρια, ανά ημέρα,
iii. στο ποσό των ογδόντα (80€) ευρώ για τρία (3) κτίρια, ανά ημέρα,
iv. στο ποσό των εκατό (100€) ευρώ για τέσσερα (4) κτίρια, ανά ημέρα
v. στο ποσό των εκατόν είκοσι (120€) ευρώ για πέντε (5) κτίρια, ανά ημέρα,
vi. στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε (145€) ευρώ για έξι (6) κτίρια, ανά ημέρα,
vii. στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170€) ευρώ για επτά (7) κτίρια (ανώτατος αριθμός ημερήσιων ελέγχων).

γ.2. Κτίρια με δυναμικότητα εβδομήντα πέντε (75) ατόμων και άνω ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από εξήντα (60) νηπίων, στο ποσό των πενήντα (50€) ευρώ για κάθε κτίριο.

2. Σε περίπτωση επανελέγχου, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου, που ορίζεται στις περ. γ.1 και γ.2, μειώνεται στο ήμισυ.

3. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων και των συνοδευτικών αυτών φακέλων δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και αιτήσεων ανανέωσης άδειας αυτών, που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται στο ποσό των πέντε (5€) ευρώ, ανά αίτηση και φάκελο.

4. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο τεκμηρίωσης πληρότητας και συμβατότητας των αιτήσεων και φακέλων των υποψηφίων για τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης), καθώς και για την αξιολόγηση πληρότητας και συμβατότητας των φακέλων υποβολής Αιτήσεων Μεταβολής Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ (7 €) ευρώ, ανά φάκελο.

5. Η αποζημίωση των Αξιολογητών, Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών και Επιτηρητών για τη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης καθορίζεται ως ακολούθως:

5.1 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την επί τόπου αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας των υποψηφίων, στο ποσό των είκοσι (20,00 €) ευρώ, ανά υποψήφιο εξεταζόμενο.

5.2 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την προφορική εξέταση, στο Θεωρητικό Μέρος, υποψηφίων «Φυσικώς Αδυνάτων», στο ποσό των δέκα (10,00 €) ευρώ, ανά υποψήφιο εξεταζόμενο.

5.3 Η αποζημίωση των Επιτηρητών, στο ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ, ανά ημέρα συμμετοχής στις εξετάσεις.

5.4 Η αποζημίωση των Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών, στο ποσό των πέντε (5,00 €) ευρώ, ανά βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο.

5.5 Η αποζημίωση των Αναβαθμολογητών διενέργειας δευτεροβάθμιας αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας, στο ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ, ανά αξιολογούμενη Μικροδιδασκαλία.

6. Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον επιτόπιο έλεγχο, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης νομικού προσώπου ως Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €), ανά έλεγχο.

6.1 Η αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για την αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης που περιέχονται στην Τράπεζα Θεμάτων του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €), ανά αξιολόγηση.

6.2 Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της λειτουργίας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €), ανά έλεγχο.

6.3 Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ (7,00 €), για κάθε φάκελο.

7. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των Ελέγχων/Αξιολογήσεων/Βαθμολογήσεων/Αναβαθμολογήσεων και Επιτηρήσεων της απόφασης αυτής, τον ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό αυτών αλλά και των χρονικών περιορισμών που τίθενται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης/διεκπεραίωσης των ενεργειών αυτών, οι ως άνω αποζημιώσεις δύνανται να καταβάλλονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχο, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€), ανά μήνα και όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€), ανά έτος, κατ’ ανώτατο, υπολογιζόμενου του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, εάν και εφόσον απαιτείται.

Στις αποζημιώσεις της απόφασης αυτής συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις, όπου απαιτείται.

Άρθρο 3
Διαδικασία και τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων

Για την πιστοποίηση και την καταβολή στους δικαιούχους των αποζημιώσεων που αφορούν ελέγχους/αξιολογήσεις του ως άνω άρθρου 2 της παρούσας, απαιτείται έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία ρυθμίζει με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο τα ίδια με εκείνα που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση θέματα.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να εφαρμόζεται αναδρομικά για την καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους που συμμετείχαν σε εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται σε αυτήν, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4653/2020, επιφυλασσομένων, όπου και εφόσον απαιτείται, των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα