edu.klimaka.gr

Ασφάλιση Εκπαιδευτών σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης

Ασφάλιση Εκπαιδευτών σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης
ΙΕΚ - ΚΕΚ -  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Αρ.Πρωτ.Α20/251/5/24-01-2014/ΙΚΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Δεμίρης Α.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια »
Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 61/2013 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Ά/17-9-2013) με τις οποίες ρυθμίστηκε το καθεστώς υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απασχολουμένων ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προέκυψε ανάγκη να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος και ιδιαίτερα οδηγίες για τη συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Κατόπιν τούτου θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και χωρίς τους περιορισμούς και τις προβλέψεις των άρθρων 5 του ΑΝ.1846/51 και 39& 43 του Ν.2084/92, η ασφάλιση των απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια που παρέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο, ενώ δεν θίγεται το καθεστώς ασφάλισης του λοιπού, πλην εκπαιδευτικού, προσωπικού των ανωτέρω εκπαιδευτικών Φορέων.

Κατά συνέπεια, από 17-9-2013 (ημερομηνία εφαρμογής του ν. 4186/2013 ) οι παρέχοντες κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ) , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51 ( γενικές διατάξεις) .

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

• Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και

• Όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του ΑΝ.1846/51 και των άρθρων 39 και 43 του Ν.2084/92 περί παράλληλης ασφάλισης.

Επειδή με τον ανωτέρω κοινοποιούμενο νόμο τίθεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος η παροχή κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικού έργου σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, κλπ., δεν καθορίζονται όμως τα διακριτικά γνωρίσματα αυτού, και δεδομένου ότι, στην πράξη εμφανίζονται περιπτώσεις προσώπων που επιχειρούν βιοποριστικές δραστηριότητες υπαγόμενες σε πολλούς τομείς παραλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δικαστηριακή νομολογία , για τη διάκριση στις περιπτώσεις αυτές του κυρίου από το παρεπόμενο επάγγελμα, θα πρέπει να ερευνάται ποιο αποτελεί τη βασική επαγγελματική ενασχόληση από άποψη διατεθειμένου χρόνου, προσδιορίζει την επαγγελματική συνείδηση και την κοινωνική θέση του προσώπου και από ποιο επάγγελμα προσπορίζεται ο εργαζόμενος τα περισσότερα οικονομικά μέσα.

Ετυμολογικά, η έννοια της λέξης «συγκύριο» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία υφίστανται ισομερώς για αμφότερα τα επαγγέλματα .Δεδομένου όμως ότι στην πράξη δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επαγγέλματα από τα οποία ο εργαζόμενος να κερδίζει ακριβώς τα ίδια οικονομικά οφέλη μέσα στον ίδιο χρόνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, θεωρούμε ότι μέσα στην έννοια του συγκύριου επαγγέλματος εμπεριέχεται και η έννοια του παρεπόμενου επαγγέλματος .

Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

1. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω ιδιότητας υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. μηχανικός υπαγόμενος στο ΤΣΜΕΜΕ , ιατρός υπαγόμενος στο ΤΣΑΥ, δικηγόρος υπαγόμενος στο Ταμείο Νομικών) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 31 του ν.4186/2013.

2. Εκπαιδευτής σε ένα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε άλλο ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος αφού παρέχει κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο στους φορείς αυτούς, ασφαλίζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης.

3. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω απασχόλησης υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. επαγγελματίας υπαγόμενος στον ΟΑΕΕ, αγρότης υπαγόμενος στον ΟΓΑ κ.λ.π) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή του αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού παρέχει την εργασία του αυτή ως συγκύριο επάγγελμα.

4. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λ.π.) , ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος, αφενός επειδή υπάγεται στην ασφαλιστική προστασία του Δημοσίου, αφετέρου δε επειδή παρέχει την εργασία του ως εκπαιδευτής ως συγκύριο επάγγελμα.

5. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. καθηγητής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.λ.π.), ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος για τους ίδιους ως άνω λόγους.

6. Συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του Δημοσίου κ.λ.π. που απασχολούνται και ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους αυτή , δεδομένου ότι η ύπαρξη στα πρόσωπα αυτά και της ιδιότητας του συνταξιούχου η οποία δεν συνιστά άσκηση εργασίας ή επαγγέλματος, δεν κωλύει την ασφάλιση.

7. Εξυπακούεται ότι, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( π.χ. χάσουν την ιδιότητα με την οποία είχαν ασφαλιστεί στο άλλο Ταμείο κ.λ.π.), θα υπαχθούν κανονικά στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές.

Ο δε ασφαλισμένος υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωσή του να γνωστοποιεί στον εργοδότη του ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους εξαιρείτο από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΑΚΑΓΕ

Για τους απασχολούμενους στα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. που σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται από 17-9- 2013 εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους, υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.).

Η εισφορά αυτή βαρύνει ισόποσα τον εργοδότη και τον απασχολούμενο, αναλυόμενη δε σε ποσοστό 5% και 5% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Κ.Α.ΓΕ. δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ημέρες ασφάλισης στους απασχολούμενους.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΔ) - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια είτε υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΜΑ) .

Κατά συνέπεια όσοι δεν έχουν απογραφεί θα πρέπει να αποτανθούν στα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο ( Ε.Β.Κ.Ν.Π ) που τηρείται στην επιχείρηση τους ανωτέρω απασχολουμένους (Εγκ. 95/2004 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν τα ανωτέρω πρόσωπα με υποχρέωση καταβολής, της εισφοράς 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την Κανονική (01) Α.Π.Δ. (στις προθεσμίες που ορίζονται με τις σχετικές Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όλους τους απασχολούμενους και τους ανωτέρω εκπαιδευτές, από 17/9/2013 και εφεξής.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων, στις ΑΠΔ των εργοδοτών, θα πρέπει να καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των απασχολουμένων, ανά απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών τους, ενώ τα ειδικά πεδία θα καταχωρούνται ως εξής :

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

………/ 8011-8014
8021-8024 8033-8034

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332090

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1720

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

98

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΟ

Κατ’ εξαίρεση, οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ, μισθολογικής περιόδου από 17/9/2013 έως και 28/02/2014 και μόνο για την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο θα υποβληθούν με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014 σε μια εγγραφή ένα απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών της περιόδου (17/9/2013 – 28/02/2014), τις εισφορές από αντιστοιχούν στο σύνολο των αποδοχών και με καταχώρηση στα πεδία, από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης, της περιόδου υποχρέωσης καταβολής.

Για παράδειγμα εκπαιδευτής που έχει προσληφθεί από 10/09/2013 και απασχολείται έως και 28/02/2014, στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 02/2014,(εκτός των πεδίων19-29 που αφορούν τα στοιχεία ασφαλισμένου και είδος απασχόλησης που θα καταχωρηθούν ανάλογα ), θα πρέπει να καταχωρηθεί ως εξής :

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

………/ π.χ 8011

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332090

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1720

33

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

02/2014

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ

17/09/2013

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ

28/02/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

98

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΟ

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σύνολο αποδοχών περιόδου 17/09/2013 - 28/02/2014

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το γινόμενο αποδοχών επί 5%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το γινόμενο αποδοχών επί 5%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41

Διευκρινίζεται ότι για τις επόμενες μισθολογικές περιόδους (3/2014 και εφεξής ) στα πεδία 34 & 35 (από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης) της Α.Π.Δ δεν θα απαιτείται καταχώρηση και η δήλωση στην Α.Π.Δ θα γίνετε σε μηνιαία βάση.

Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους εν λόγω εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικής περιόδου 9/2013,10/2013,11/2013,12/2013,1/2014 & 2/2014, και υποβληθούν στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014, κατ’ εξαίρεση θα καταβληθούν μέχρι 31/3/2014.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.Γ99/1/167/εγκ.αρ.61/17-10-2013/ΙΚΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/ 17.9.2013) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και χωρίς τους περιορισμούς και τις προβλέψεις των άρθρων 5 του Α.Ν. 1846/1951 και 39 & 43 του ν. 2084/92, η ασφάλιση των απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια που παρέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις του αρθ. 5 του Α.Ν. 1846/51 καθιερώθηκε για τους μέχρι την 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι) η υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση όσων υπάγονται στην ασφάλιση και άλλου Ειδικού Ταμείου κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητος ή παροχής εξαρτημένης εργασίας η οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από αυτή για την οποία χωρεί ασφάλιση στο Ειδικό Ταμείο.

Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι) οι διατάξεις των άρθρων 39 & 43 του ν. 2084/92 προβλέπουν τη δυνατότητα επιλογής του ασφαλιστικού φορέα, η υπαγωγή δηλαδή υποχρεωτικά όσων παρέχουν και δεύτερη ασφαλιστέα εργασία σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα πρόνοιας.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση περιορίζεται μόνο στους «παλαιούς ασφαλισμένους».

Δεδομένου ότι το ανωτέρω ισχύον καθεστώς των παραλλήλως απασχολουμένων δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα υπαγωγής στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια οι οποίοι, είτε λόγω ιδιότητος ( γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ), είτε λόγω απασχόλησης κατά κύριο επάγγελμα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση άλλου φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν εφαρμόζονται για αυτά διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης.

Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται η καταβολή εισφοράς 10 % επί των μικτών τους αποδοχών η οποία βαρύνει ισόποσα του υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 149 & 150 του ν. 3655/2008.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου, προσαυξάνονται με τα προβλεπόμενα ποσοστά καθυστέρησης καταβολής και αναζητούνται σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω κράτηση δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ημέρες ασφάλισης.

Επίσης τονίζεται ιδιαίτερα, ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγεται το καθεστώς ασφάλισης του λοιπού πλην εκπαιδευτικού προσωπικού των ανωτέρω ΙΕΚ κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα για την συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και τον ορισμό του συγκυρίου επαγγέλματος θα παρασχεθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα