edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για αξιολογητές ελληνομάθειας

Πρόσκληση για Αξιολογητές Εξετάσεων Ελληνομάθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ)

Α.Π.153180/Κ1/25-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: 210-344 2411, 2015,2035,
210-3442092
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ.:
hr-sde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

καλεί

τους/τις υποψηφίους/ες αξιολογητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους της αριθμ. Κ1/151317/23-11-2021 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5455) και της παρούσας να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο Σώμα Αξιολογητών/τριών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.Για τη διασφάλιση της άρτιας κάλυψης των αναγκών της διαδικασίας πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, συγκροτείται Σώμα Αξιολογητών/-τριών, τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για την ένταξη στο Σώμα Αξιολογητών πρέπει :

α) να είναι πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02) και

β) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση εκπαιδευτικού φορέα ή σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των κριτηρίων της εκπαίδευσης και της εμπειρίας σε εξετάσεις ελληνομάθειας, τα οποία εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40  
Μεταπτυχιακό   20
Διδακτορικό   20
Οι μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) αφορούν αποκλειστικά σε θέματα σχετικά με το πεδίο της εξέτασης (ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και πολιτισμός) ή/και με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 60  
Εμπειρία μιας (1) εξέτασης   20
Εμπειρία δύο (2) εξετάσεων   40
Εμπειρία τριών (3) εξετάσεων   60

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σύμφωνα με τον βαθμό πτυχίου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ιστότοπο: https://evaluators.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ., σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν στην αρχική σελίδα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία ένταξης και επιλογής, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip rar ή 7z, το οποίο σε μέγεθος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 MB, με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ):

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν, είτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είτε τα πεδία μοριοδότησής τους, μέσα στην ίδια προθεσμία με την υποβολή αιτήσεων, αναρτώντας απαραιτήτως τα πρόσθετα δικαιολογητικά, με βάση τα οποία τροποποιείται η υπάρχουσα μοριοδότησή τους και να κάνουν οριστική υποβολή της επικαιροποιημένης αίτησής τους. Ο αριθμός συμμετοχών του αξιολογητή στην περίπτωση που συμμετείχε κατά την τελευταία εξεταστική περίοδο, έχει προσαυξηθεί αυτόματα από το σύστημα.

2. Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και τη μοριοδότηση των κατά περίπτωση κριτηρίων είναι τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού- Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (αντιστοιχία διορισμού ως ΠΕ02), από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός κτήσης του πτυχίου(αν δεν αναγράφεται ο βαθμός, απαιτείται σχετική συμπληρωματική βεβαίωση από το Τμήμα) και

β) Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού φορέα ή σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα και βεβαίωση ή αντίγραφο παραστατικού ασφαλιστικού φορέα, προς απόδειξη της εμπειρίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας

Ελλείψει των ως άνω βασικών δικαιολογητικών, ο φάκελος θεωρείται ελλιπής, η αίτηση δεν εξετάζεται και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας, καθώς τα ως άνω δικαιολογητικά αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

γ) Αντίγραφα μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων. Οι μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) αφορούν αποκλειστικά σε θέματα σχετικά με το πεδίο της εξέτασης (ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και πολιτισμός) ή/και με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

δ) Βεβαιώσεις ή παραστατικά συμμετοχής ως αξιολογητές/τριες στις εξετάσεις ελληνομάθειας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
- Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο αναγνώρισης, άλλως δε λαμβάνονται υπόψη.
- Ξενόγλωσες βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών και εν γένει κάθε είδους ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.
Μετά το πέρας του ελέγχου των αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι πίνακες αποκλειόμενων και οι πίνακες κατάταξης (προσωρινοί).

3. Ενστάσεις

Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτησή τους την ταχυδρομική τους διεύθυνση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, έτσι ώστε να τους αποσταλεί ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η απάντηση της επιτροπής ενστάσεων σχετικά με την ένστασή τους. Ενστάσεις που δεν έχουν υποβληθεί με τον παραπάνω τρόπο και εντός της προβλεπομένης προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

4. Οριστικός πίνακας των υποψηφίων που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών

Μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων καταρτίζεται, κυρώνεται και αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες στο σώμα αξιολογητών/τριών δεν διενεργείται εκ νέου έλεγχος των κατατεθέντων δικαιολογητικών τους, αλλά μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ως άνω.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή των εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, επιλέγει σε κάθε εξεταστική περίοδο από το σώμα τον αριθμό των αξιολογητών/-ητριών και αναπληρωματικών αξιολογητών/-ητριών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και με βάση α) τη μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης και β) την εντοπιότητα (ή τη διαμονή σε όμορες ή κοντινές περιοχές), λαμβάνοντας υπόψη, κάθε φορά, τις ειδικές συνθήκες πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα.

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Τα καθήκοντα των Αξιολογητών/τριών περιλαμβάνουν την εξέταση του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη βαθμολόγησή του και τη διόρθωση και βαθμολόγηση των εξεταστικών τετραδίων.

Ε. ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 140304/Κ1/03.11.2021 (5125 Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος-Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις» οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής:

  • Οι τακτικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες προφορικού λόγου λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εκατό (100) ευρώ και επιπλέον ένα (1) ευρώ για κάθε εξεταζόμενο/-η.
  • Οι τακτικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες των γραπτών δοκιμίων, οι οποίοι/-ες συνεδριάζουν στο Βαθμολογικό Κέντρο με έδρα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και επιπλέον δύο (2) ευρώ για κάθε τετράδιο εξέτασης.
  • Οι αναπληρωματικοί/-ές αξιολογητές/-ήτριες λαμβάνουν πάγια μικτή αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα αξιολογητή/-ήτριας, λαμβάνουν την αμοιβή του/της τακτικού/-ής αξιολογητή/-ήτριας. Η αμοιβή για τους/τις αξιολογητές/-ήτριες και τους/τις αναπληρωματικούς/-ές αξιολογητές/-ήτριες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ ανά εξεταστική περίοδο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα