edu.klimaka.gr

Καθορισμός Παραβόλων για Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΒΜ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 686/2022

Αριθμ. 16388/Κ6
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του τρίτου εδαφίου της περ. 13 και των περ. 15 και 18 της υποπαρ. Θ3 και της περ. 4 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222),
β) του άρθρου 53 και των περ. α) και δ) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
γ) του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 141267/Κ6/05.11.2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).
5. Την ανάγκη καθορισμού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

3. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ.

4. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων της περ. 18 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ορίζεται ως ακολούθως:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301 τ.μ - 600 τ.μ.

300€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 601 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500€

5. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ

6. Για τις περιπτώσεις που η τροποποίηση άδειας χρήζει διατύπωση γνώμης επί του κτιριολογικού και αφορά μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση ή αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής, προβλέπεται επιπλέον χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που ορίζεται ως εξής:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301 τ.μ - 600 τ.μ.

300€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 601 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500€

7. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, της περ. 18 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ.

8. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, της περ. 4 της υποπαρ. Θ.5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, για τη μεταβίβαση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ.

9. Τα ως άνω κατά περίπτωση, παράβολα υπέρ του Δημοσίου, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο). Ομοίως, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταβάλλονται τα κατά περίπτωση, χρηματικά ποσά υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «e-Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ».

10. Η παρούσα απόφαση καταργεί την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα