edu.klimaka.gr

Υποβολή Προγράμματος Σπουδών από Ιδωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

(ΦΕΚ 3057/2012 - Αριθμ.10131/ΙΑ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3057
18 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 10131/ΙΑ
Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 16 της Υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράμματα σπουδών των Κολεγίων, των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας ή κατά τη διαδικασία της ετήσιας επικαιροποίησης της άδειας. Η υποβολή πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Προγράμματα σπουδών Κολλεγίων

1. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου υποβάλλονται τα προγράμματα σπουδών τους ως κατωτέρω:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύει, σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία α, β, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, με το οποίο να τεκμηριώνονται τα παραπάνω σημεία.

β. αναγνώριση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

γ. πιστοποίηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο.

δ. αξιολόγηση του Κολλεγίου από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας του.

ε. εγκεκριμένο από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (BACHELOR) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

2. Το πρόγραμμα σπουδών της παραγράφου 1 συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται η ονομασία της προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και στην αγγλική και η ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

3. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

α. Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος.

β. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτεινόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάμηνο σπουδών

δ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

ε. Τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος.

στ. Τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκμηρίωσης, εγχειρίδια) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.

ζ. Βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης της έδρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης της ανωτέρω βεβαίωσης δήλωση του αλλοδαπού ιδρύματος περί μη υπάρξεως σχετικής βεβαίωσης.

Β. Προγράμματα σπουδών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

1. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υλοποιούν προγράμματα από τον κατάλογο εγκεκριμένων ειδικοτήτων και αντίστοιχων εγκεκριμένων οδηγών σπουδών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

2. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υλοποιούν προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βασίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και πλαίσια προγραμμάτων.

3. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. προτείνουν την υλοποίηση προγραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος.

4. Τα προγράμματα που υλοποιούν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. οδηγούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το Σύστημα Απόδοσης Πιστωτικών Μονάδων για κάθε επαγγελματικό περίγραμμα και οδηγούν σε πιστοποίηση της ειδικότητας.

5. Η υποβολή περιλαμβάνει εγκεκριμένο οδηγό σπουδών από τον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας.
β. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.
γ. Διδακτικά βοηθήματα.

6. Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς εγκεκριμένο οδηγό σπουδών, αλλά με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας με αντιστοίχιση σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος.

β. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος.

γ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.

δ. Διδακτικά βοηθήματα.

7. Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς υφιστάμενο οδηγό σπουδών ή επαγγελματικού περιγράμματος, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση νέου επαγγελματικού περιγράμματος και πλαισίου προγράμματος το οποίο έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

β) Μετά την πιστοποίηση του νέου επαγγελματικού περιγράμματος και πλαισίου προγράμματος ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6.

Γ. Προγράμματα Σπουδών ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

1. Η υποβολή προγράμματος ή/και ειδικότητας με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος ή η υποβολή προγραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βασίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και πλαίσια προγραμμάτων ή προγραμμάτων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Ονομασία αιτούμενης ειδικότητας με ή χωρίς αντιστοίχιση σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος

β. Συνοπτικό και Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος εφόσον υπάρχει.

γ. Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών ή με τον απαραίτητο που θα χρησιμοποιηθεί.

δ. Διδακτικά βοηθήματα.

ε. Πλήρη τίτλο προγράμματος σπουδών στα ελληνικά και αγγλικά.

στ. Σκοπό του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλαδή, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

ζ. Συνολική διάρκεια σπουδών (σε ώρες ή/και σε μήνες)

η. Ο κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO−08

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα