edu.klimaka.gr

Εξετάσεις Πιστοποιήσης ΙΕΚ

Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ ΣΕΚ 2022 2023

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ / ΣΕΚ 2022-2023

ΕΟΠΠΕΠ
17 ΝΟΕ.2022

Στις 24 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Από 24 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποδέχεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 2022-2023.

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής θυρίδας- πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων των αποφοίτων, μέσω της δημιουργίας του ψηφιακού γραμματοκιβωτίου κάθε υποψηφίου που θα απλοποιεί τόσο τη διαδικασία της υποβολής των χιλιάδων αιτήσεων, όσο και του ελέγχου τους από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες, μαζί με τον νέο «Οδηγό Υποβολής 2022-2023», θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου οι υποψήφιοι εύκολα και γρήγορα να υποβάλουν την αίτησή τους και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Καλή επιτυχία! 

 


Αρ.Πρωτ.ΔΠ/15333/02-11-2022/ΕΟΠΠΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2102709149

Θέμα: Απόφαση της υπ’αριθμ. 498ης/26-10-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 16ο: «Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2022».

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τη διάταξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2944/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30-4-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄24 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α/23-09-2020) με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΑ΄ Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. 112671/Γ4/2022 (ΦΕΚ 852/Υ.Ο.Δ.Δ./16-09-2022) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ορισμός των μελών του».
6. Την υπ’ αριθμ. 89875/Γ4/10.07.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 85585/K6 /14-07-2021 όμοια απόφαση.
7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ. αρ. 36845/Β2/31-3-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1606/5-4-2022).
8. Το από 25/10/2022 σχέδιο εισήγησης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων.
9. Την απόφαση της 68 Συνεδρίασης της ΚΕΕΠΕΚ θέμα 2: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2022

Αποφασίζει

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2022, ως ακολούθως

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Χρόνος – Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 1ης περιόδου
2022 έχουν:

1.α Απόφοιτοι των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ του Ν. 2009/1992 («παλαιού τύπου), οι οποίοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Στις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που κατέχουν οι απόφοιτοι των εν λόγω ειδικοτήτων θα πρέπει να γίνεται μνεία σε πρόγραμμα κατάρτισης «συνολικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) εξαμήνων» και να υπάρχει αναφορά στην παράγραφο δ του άρθρου 6 του Ν.2009/1992.

1.β. Απόφοιτοι των ειδικοτήτων του Ν. 4186/2013 («νέου τύπου»), για τις οποίες έχει αναπτυχθεί Οδηγός Σπουδών και Κατάλογος Ερωτήσεων (Τράπεζα Θεμάτων) από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, οι οποίοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Στις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που κατέχουν οι απόφοιτοι των εν λόγω ειδικοτήτων θα πρέπει γίνεται μνεία σε πρόγραμμα κατάρτισης «συνολική διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης και της εξαμηνιαίας Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας» και να υπάρχει αναφορά στον Ν.4186/2013.

Οι ειδικότητες του Ν. 4186/2013 για τις οποίες θα μπορεί να υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1η εξεταστικής περιόδου 2022 είναι οι εξής:

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013
1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ν. 4186/2013)
2. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ) (Ν. 4186/2013)
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
4. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
5. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Ν. 4186/2013)
6. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ν.4186/2013)
7. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
8. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Ν.4186/2013)
9. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
10. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
11. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
12. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
13. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
14. ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
15. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
16. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
17. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ν.4186/2013)
18. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ν. 4186/2013)
19. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Ν. 4186/2013)
20. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Ν.4186/2013)
21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
22. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
23. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν. 4186/2013)
24. ΗΧΟΛΗΨΙΑ (Ν.4186/2013)
25. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜ0Υ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
26. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Ν.4186/2013)
27. ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ν. 4186/2013)
28. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Ν.4186/2013)
29. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
30. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
31. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
32. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Ν. 4186/2013)
33. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
34. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ν. 4186/2013)
35. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) (Ν. 4186/2013)
36. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
37. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Ν.4186/2013)
38. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LOGISTICS (Ν.4186/2013)
39. ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4186/2013)
40. ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Ν.4186/2013)
41. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ν.4186/2013)
42. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Ν. 4186/2013)
43. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
44. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ν.4186/2013)
45. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Ν.4186/2013)
46. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
47. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν. 4186/2013)
48. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.4186/2013)
49. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ν. 4186/2013)
50. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν.4186/2013)
51. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ν. 4186/2013)
52. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ν.4186/2013)
53. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER - DEVELOPER /VIDEOGAMES) (Ν. 4186/2013)
54. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (Ν. 4186/2013)
55. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ν.4186/2013)
56. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4186/2013)
57. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ν. 4186/2013)
58. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ (Ν. 4186/2013)
59. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (Ν. 4186/2013)
60. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Ν. 4186/2013)
61. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (Ν. 4186/2013)
62. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Ν.4186/2013)
63. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
64. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ (Ν. 4186/2013)
65. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.4186/2013)
66. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) (Ν. 4186/2013)
67. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ν. 4186/2013)
68. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (Ν. 4186/2013)
69. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4186/2013)
70. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ν.4186/2013)
71. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ν. 4186/2013)

1γ) Απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971.

1δ) Απόφοιτοι των «Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Σ.Ε.Κ.) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και τους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3, των ειδικοτήτων:

α) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
β) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
γ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
δ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ε) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
στ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ- ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
ζ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2. Οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) όλης της χώρας, από 14/11/2022 έως και τις 04/12/2022 υποβάλλουν Αίτηση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται στον «Οδηγό Υποβολής», ο οποίος, σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, αναρτάται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ειδικότερα:

2.1. Όλοι οι υποψήφιοι του άρθρου 1 της παρούσας, αρχικά θα πρέπει να προβούν στα απαραίτητα βήματα ως ακολούθως:

  1. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://pistop.eoppep.gr/
  2. Καταβολή των αναλογούντων εξετάστρων, μέσω της εφαρμογής e- Πληρωμές,
  3. Συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://pistop.eoppep.gr/

2.2 Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα υποβάλουν στο ηλ. πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τους κωδικούς taxisnet .

  1. τον αριθμό αίτησης και
  2. τα σκαναρισμένα δικαιολογητικά

επιλέγοντας την κατηγορία «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι:

«Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.», ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου»

Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο e-mail υποχρεωτικά σε μορφή αρχείου pdf.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Παρασκευή 02/12/2022.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό των αιτήσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Πιστοποίησης, δύναται με απόφασή της να προβαίνει σε παράταση της προθεσμίας υποβολής

Β. Δικαιολογητικά για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ., εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»:

1. Από τους υποψήφιους για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

I. Αριθμός ηλεκτρονικής «Αίτησης Δήλωσης Υποψηφίου».

II. Σκαναρισμένη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Σημείωση: Οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αποστέλλουν ηλεκτρονικά:

  • Σκαναρισμένη Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, και
  • Σκαναρισμένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

III. Σκαναρισμένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο (2) όψεων, ή ελλείψει ταυτότητας σκαναρισμένο διαβατήριο σε ισχύ, ή σκαναρισμένη στρατιωτική ταυτότητα (επιβεβαιώνοντας προσεκτικά τα προσωπικά τους στοιχεία). Εάν από τα παραπάνω στοιχεία ταυτοποίησης δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται συμπληρωματικά και σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.

IV. Σκαναρισμένες Γνωματεύσεις που πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες «Φυσικώς Αδυνάτων».

2. Ο υποψήφιος είναι δυνατόν να αιτείται συμμετοχής στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).

3. Οι υποψήφιοι καταβάλλουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό συμμετοχής (εξέταστρα) αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές: eparavolo.eoppep.gr, ως εξής:

α) Για το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων, πενήντα ευρώ (50,00 €)
β) Για το Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων, πενήντα ευρώ (50,00 €)

4. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους και την ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων σκαναρισμένων δικαιολογητικών. Αιτήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

5. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Ο υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το μέρος των εξετάσεων στο οποίο έχει ήδη πετύχει και έχει κατοχυρώσει από προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Όποιος έχει ήδη συμμετάσχει και έχει επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των εξετάσεων σε μία ειδικότητα δεν μπορεί να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην ίδια ειδικότητα.

Γ. Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους, είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών οδήγησης (Α, Β, C, D και CΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν, επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ.

2. Οι υποψήφιοι καταβάλλουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό συμμετοχής (εξέταστρα) αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές: https://eparavolo.eoppep.gr, ως εξής:

Α) Θεωρητικό Μέρος:

I.Για τη γραπτή εξέταση πενήντα ευρώ (50,00 €).
II.Για την προφορική εξέταση πενήντα ευρώ (50,00 €).

Β) Πρακτικό Μέρος

Πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά κατηγορία οχήματος (A, B, C, D και CE).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει στον Ο.Ε.Ε.Κ. ή στον Ε.Ο.Π.Π. τα ισχύοντα τότε εξέταστρα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλουν εκ νέου εξέταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο της σχετικής καταβολής

Υποψήφιος που έχει αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο, δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει στην επόμενη εξέταση του Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους της ίδιας περιόδου.

Στην περίπτωση αυτή, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης στο οποίο δεν συμμετείχε, ισχύουν για τη συμμετοχή σε έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

Για να συνεχίσει σε επόμενη εξεταστική περίοδο, θα πρέπει να καταβάλει εκ νέου μόνο τα εξέταστρα του Μέρους της εξέτασης στο οποίο απέτυχε.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Παρασκευή 02/12/2022.

3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του «Οδηγού Υποβολής» που αναρτάται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνέχεια της παρούσας. Από τους υποψήφιους για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ο αριθμός «Αίτησης Δήλωσης Υποψηφίου».

2.1. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. αποστέλλουν σκαναρισμένη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Ειδικά, οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αποστέλλουν ηλεκτρονικά:
α. Σκαναρισμένη Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, και
β. Σκαναρισμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

2.2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείου ή άλλης ισότιμης σχολής και οι Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων αποστέλλουν σκαναρισμένο το πτυχίο τους.

3. Σκαναρισμένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο (2) όψεων, ή ελλείψει ταυτότητας, σκαναρισμένο διαβατήριο σε ισχύ, ή σκαναρισμένη στρατιωτική ταυτότητας (επιβεβαιώνοντας προσεκτικά τα προσωπικά τους στοιχεία).

4. Σκαναρισμένη άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ σε ισχύ. Η ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω σκαναρισμένων αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν έχει την άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει σκαναρισμένη υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος δεν λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις και τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται

Ο αριθμός της αίτησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιλέγοντας την κατηγορία «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι:

«Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. Ειδικότητα Ε.Υ.Ο.Α.Μ., ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου».

Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά σε μορφή αρχείου pdf.

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους και την ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Αιτήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

Δ. Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, την κατάθεση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.

Ε. Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων

1. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων θεωρείται εκπρόθεσμη, η δε αίτηση δεν γίνεται δεκτή και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Στην περίπτωση αυτή, τα καταβληθέντα εξέταστρα είναι δυνατόν να επιστρέφονται στον αιτούντα σχετικά, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει και ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ως προς την πληρότητα αυτών. Η ανωτέρω διαδικασία δεν αίρει ούτε υποκαθιστά την αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Φρειδερίκη Βλαχαντώνη

 

 

 

Σχετικά Άρθρα