edu.klimaka.gr

Σύστημα Πιστοποιήτησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 590/2020)

Αριθμ. 26760/Y1
Tροποποίηση διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α’/2013), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015).
3. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α’/2013), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.
4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α’/2010), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’/2011), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/2010), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 194/Α’/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’/2012) και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» (ΦΕΚ 101/Α’/2012) και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Α3/οικ. 50984/7947/2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3056/Β’/2013), όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. 11790/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 2780/Β’/2014).
11. Την αριθμ. 1320/Δ51/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης» (ΦΕΚ 134/Β’/2014).
12. Την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1098/Β’/2014), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6529/2015 (ΦΕΚ 1422/Β’/2015), 3694/2016 (ΦΕΚ 1354/Β’/2016), 28960/2016 (ΦΕΚ 1601/Β’/2016), Κ1/65286/2017 (ΦΕΚ 1508/Β’/2017), Κ1/162387/2017 (ΦΕΚ 3475/Β’/2017) και K1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/Β’/2018) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
13. Την αριθμ. 48077/Y2/2018 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 1133/Β’/2018).
14. Την αριθμ. 132837/Γ4/2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων.» (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2019).
15. Την αριθμ. 175054/Γ4 (ΦΕΚ 949/τ.ΥΟΔΔ/08-11-2019) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
16. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Yπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/2019).
17. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051/Β’/2019).
18. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 83/Α’/2019).
19. Την αριθμ. ΔΠ/59849/02-12-2019 απόφαση της 385ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 2ο «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΠ/52738 απόφασης της 377/13-09-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 130: Έγκριση δέσμευσης της πίστωσης που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.».
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): Για το οικονομικό έτος 2020:
i) για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., δαπάνη ύψους έως του ποσού των επτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (731.720,00 €), σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές το ίδιο έτος, ii) για τους αποφοίτους Σ.Ε.Κ. δαπάνη ύψους έως του ποσού των πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (51.220€) σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές το ίδιο έτος.
Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από τα εξέταστρα που θα καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. α) οι υποψήφιοι για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. [εκτιμώμενα έσοδα ένα εκατομμύριο (1.000.000,00€) κατά προσέγγιση ανά εξεταστική περίοδο]. Ο υπολογισμός αναφέρεται σε 10.000 υποψηφίους Ι.Ε.Κ. ανά εξεταστική περίοδο, κατά μέσο όρο σε 175 ειδικότητες και 13 Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και αφορά μόνο σε αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις εξετάσεις με βάση τις αποζημιώσεις, όπως καθορίζονται με την παρούσα τροποποίηση της αριθμ. 6529/2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1422/Β’/09.06.2015) και της αριθμ. 28960/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1601/Β’/07.06.2016),
β) οι υποψήφιοι για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Σ.Ε.Κ. [εκτιμώμενα έσοδα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) ανά εξεταστική περίοδο]. Ο υπολογισμός αναφέρεται σε 300 υποψηφίους Σ.Ε.Κ. ανά εξεταστική περίοδο.
21. Το γεγονός ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. (δημόσιων και ιδιωτικών) διεξάγονται μία ή δύο φορές κατ’ έτος, κυρίως, Σάββατο και Κυριακή, προκειμένου οι επιτυχόντες σε αυτές να λάβουν τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α και στ του ν. 4186/2013 αντίστοιχα, γεγονότα από τα οποία συνάγεται ότι οι πρόκειται για εξετάσεις εξαιρετικής και ειδικής περίπτωσης πουαποσκοπούν, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και εν, γένει, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθόσον ο Ε.ΟΠ.Π.Ε.Π. ενεργεί στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
23. Το αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3282/19.02.2020 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάζεται η αριθμ.ΔΠ/3280/19.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία λήφθηκε κατά την αριθμ. 394 συνεδρίασή του στις 19/2/2020, θέμα 2ο, με τίτλο: «Εισήγηση Τροποποίησης της αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2944/2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1098/Β’/2014), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6529/2015 (ΦΕΚ 1422/B’/2015), 3694/2016 (ΦΕΚ 1354/Β’/2016), 28960/2016 (ΦΕΚ 1601/Β’/2016), ΚΙ/65286/2017 (ΦΕΚ 1508/Β’/2017), ΚΙ/162387/2017 (ΦΕΚ 3475/Β’/2017), και ΚΙ/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/Β’/2018) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
γ) Ένας (1) δικηγόρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έμμισθη εντολή με εξειδίκευση σε θέματα εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων ή ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή δικηγόρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έμμισθη εντολή ή τον Νομικό Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 3
Επιτροπές - ομάδες και όργανα για την υποστήριξη του έργου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ορίζονται όργανα και συγκροτούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι παρακάτω επιτροπές - ομάδες:

1. Τριμελής Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα:
έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την επιλογή των, υπό εξέταση, θεμάτων και η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους υποψηφίους, καθώς και η παροχή τυχόν οδηγιών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ειδικοί επιστήμονες ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Επιτροπή Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης:
έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τεχνικού εξοπλισμού στο χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ο χειρισμός των Η/Υ, η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και η εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων:
έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραλαβή και στον έλεγχο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και στην εν γένει διαδικασία διοργάνωσης των εξετάσεων.
Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της ορίζονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους:
έργο της ομάδας είναι η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, έλεγχος, υποστήριξη και ολοκλήρωση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων στο οικείο Εξεταστικό κέντρο.
Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5.Α.1. τελευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς αυτού ως ορίζεται στο άρθρο 5.Α.2. εδάφιο τελευταίο της παρούσας, και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Α.2. εδάφιο πρώτο, της παρούσας, τους Επιτηρητές αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Α.3 της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, αναλόγως τους αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Α.4. της παρούσας, τους εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς αδυνάτων”, όταν και εφόσον απαιτείται, ως ορίζεται στο άρθρο 5.Α.5. τη παρούσας.

5. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού μέρους:
έργο της ομάδας είναι η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, έλεγχος, υποστήριξη και ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.
Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5.Β.1 τελευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Β.2. της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Β.3 της παρούσας, τον Συντονιστή ή τους Συντονιστές εξέτασης Πρακτικού Μέρους ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Β.4. της παρούσας, τους εξεταστές πρακτικού μέρους ως ορίζεται στο άρθρο 5.Β.5 της παρούσας.

6. Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού μέρους ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ.:
έργο της ομάδας είναι η άρτια προετοιμασία, διεξαγωγή, έλεγχος, υποστήριξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ. στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.
Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου Εξεταστικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 5 Γ.1.1. τελευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Γ.1.2. της παρούσας, τους εξεταστές ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Γ.1.3. της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5.Γ.1.4. της παρούσας,

7. Ομάδα Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους:
έργο της ομάδας είναι η άρτια λειτουργία του οικείου κέντρου, η βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, η προετοιμασία και σύνταξη των αναγκαίων για τη βαθμολογία εγγράφων και πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων του Θεωρητικού Μέρους και η υποστήριξη κάθε είδους εργασίας του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου.
Η ομάδα απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου ως ορίζεται στο άρθρο 6.2. τελευταίο εδάφιο της παρούσας, τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς αυτού ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 6.2.2. της παρούσας, τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ως ορίζεται και αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 6.2.3. της παρούσας, το βοηθητικό προσωπικό αυτού ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 6.2.4. της παρούσας.

8. Ομάδα Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων πιστοποίησης:
έργο της ομάδας είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και της ποιότητας αυτών.
Η ομάδα απαρτίζεται από δύο (2) Ελεγκτές ανά έλεγχο, ως ορίζεται και, αναλόγως του αριθμού, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 8.1. της παρούσας.».

3. Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 9
Ορισμός συμμετεχόντων στις Επιτροπές - ομάδες και όργανα των εξετάσεων πιστοποίησης

Τα μέλη των επιτροπών - ομάδων και οργάνων του άρθρου 3 της παρούσας για την υποστήριξη των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας απόφασης, ήτοι τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα, της Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης, της Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης των εξετάσεων, της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, της Ομάδα Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ., της Ομάδας Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και της Ομάδας Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων πιστοποίησης ορίζονται και συγκροτούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.».

4. Το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 10
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων

1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως ακολούθως:
1.1. Πρόεδρος: 250,00€.
1.2. Μέλος: 200,00€ έκαστος.
1.3. Γραμματέας: 150,00 €.

2. Οι αποζημιώσεις των επιτροπών και ομάδων στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής:

2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

2.2. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

2.3. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης εξετάσεων: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.2. Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.4. Επιτηρητής: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.5. Εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς Αδυνάτων”: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

4. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.2 Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

4.4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200,00€
[Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.5. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ έκαστο μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών” των Ι.Ε.Κ.:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.3. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Βαθμολογικού Κέντρου:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150,00 €
[Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00 € έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατό (100) γραπτά δοκίμια.

7. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Ελεγκτών για τη διασφάλιση ποιότητας των εξετάσεων:

40,00€ ανά μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

8. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις περικόπτονται ανάλογα.

9. Στις ανωτέρω αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

10. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται έως την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρούσας απόφασης για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξεταστικών Περιόδων έτους 2020.

11. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις, ως προβλέπεται και ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4653/2020.».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1365/2018)

Αριθ. Κ1/57072 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 24 /30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.
3. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163/21-09-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 176/16-12-2015).
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112 /13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/23-08-2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 82/10-04-2012) και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101/27-04-2012) και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της με αριθμό Α3/οικ.50984/7947/2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3056/2-12-2013) όπως ισχύει.
10. Την αριθ. 11790/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2780/2014).
11. Την αριθ. 1320/Δ51/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. Β΄134/2014).
12. Την αριθ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄1098/2014), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1422/2015), 3694/2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄1354/2016), 28960/2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄1601/2016), K1/65286/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄1508/2017) και K1/162387/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3475/2017) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
13. Την αριθ. 223742/Γ1/2017 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4611/28-12-2017).
14. Την αριθ. 87928/Γ1/4-6-2015 (Φ.Ε.Κ. τ. ΥΟΔΔ 407/08-06-2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τις διατάξεις της αριθ. 82147/Γ1/2017 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 235/18-05-2017) απόφασης του Υφυπουργού 14916 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1365/20.04.2018 Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
16. Την αριθ. πρωτ. 1222/10-07-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1548/10-10-2017 όμοια απόφαση.
17. Την αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3818/28-11-2016).
18. Την αριθ. Υ29/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2168/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
19. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 145/5-8-2016).
20. Την αριθ. 2373/31-01-2018 απόφαση της 293ης/25-01-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 23ο «Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Β΄ 1098/2014), όπως ισχύει».
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), εν όψει του γεγονότος ότι η παρούσα τροποποίηση αφορά σε κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής ανταποδοτικών τελών, για έκδοση αντιγράφων Διπλώματος και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
22. Την αριθ. Φ.1/Γ9ΠΝ/45410/Β1/13-3-2018 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΠΕΠ
24. Το αριθ. πρωτ. ΓΔ/2428/31-01-2018 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την υπογραφή σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)»,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1422/2015), 3694/2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1354/2016), 28960/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1601/2016), K1/65286/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1508/2017) και K1/162387/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3475/2017) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 11 του κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 11 Εξέταστρα.

1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ορίζονται ως ακολούθως:

1.1. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:

Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

1.2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»:

Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50,00 ευρώ για την προφορική εξέταση.

Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ ανά κατηγορία οχήματος.


2. Για όλες τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ.:

Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

3. Τα εξέταστρα κατατίθενται από τον υποψήφιο επ' ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού των εξετάσεων».

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 23 του κεφαλαίου Β΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«4. Το δίπλωμα και το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 και 4 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.

5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους, μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 5 και 6 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος ή πτυχίου».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 23 της παρούσας απόφασης εκδίδεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (βλ. υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι) άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.

2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους, μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 7 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Δ΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 24α του παραρτήματος III), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία».

5. Το άρθρο 34 του κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 34

1. Οι δικαιούχοι ή κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση που ουδέποτε τους χορηγήθηκε ή απώλεσαν το δίπλωμα ή πιστοποιητικό, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του Ο.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση μη χορήγησης ή δήλωση απώλειας στην αστυνομία «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω, βεβαίωση επέχει θέση διπλώματος ή πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 9-9α έως 10-10α και του παραρτήματος Ι).

Ειδικά η «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 11 και 11α του παραρτήματος Ι).

2. Στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) χορηγείται κατόπιν αιτήσεως τους «Βεβαίωση πιστοποίησης» (βλ. υποδείγματα 10β και 11β του παραρτήματος Ι) στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της βεβαίωσης.

3. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των βεβαιώσεων που χορηγούνται».

6. Τα υποδείγματα 5, 6, 7 του παραρτήματος Ι και 23, 23α, 23β, του παραρτήματος II προσαρτώνται στο τέλος της παρούσας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣΑναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μετάβαση στο ΦΕΚ 1098/2014 με το σύστημα πιστοποιήσης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1098/2014

Αριθμ. 2944
Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8 και 9 του άρθρου 25, των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 38 και του άρθρου 48 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 193/ 17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 24/30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις,, (Φ.Ε.Κ. Α' 163/ΑΊ 21-09-2010) και ειδικότερα του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α' 194/23-08-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ΔημοσίωνΈργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 82/10-04-2012) και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011,, (Φ.Ε.Κ. Α' 101/27-04-2012).
6. Τις διατάξεις της με αριθμό Α3/οικ.50984/7947/2013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων (Β' 3056/2-12-2013) όπως ισχύει
7. Την υπ' αριθμ. Υ48/09-07-2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2105/9-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Την υπ' αριθμ. 16011/IA/2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),, (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 50/ 05-02-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ' αριθμ. 97000/IA/2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,, (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 352/
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112 /13-07-2010).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. Β' 194 /22-11-2010).
11. Την υπ' αριθμ. ΔΠ/4930/17-01-2014 Απόφαση της 96ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20° «Έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.».
12. Την υπ'αριθμ. ΔΠ/4931/17-01-2014 Απόφαση της 96ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21° «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): α) Για το τρέχον σικ. έτος: Δαπάνη ύψους διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000 €) περίπου σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις μία φορά ή πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (570.000 €)περίπου σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξετάσεις δύο φορές και β) Για καθένα από τα επόμενα σικ. έτη δαπάνη ύψους διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000 €) περίπου. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα έσοδα από τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι υποψήφιοι (εκτιμώμενα έσοδα εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (950.000 €)περίπου ανά εξεταστική περίοδο).
14.Την υπ' αριθμ. ΔΠ/4930/17-01-2014 Απόφαση της υπ' αρ. 96/17.01.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20: «'Εγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης που αφορά στο σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΑΔΑ:ΒΙΨ90ΡΗΛ-ΖΔΖ). 15. Το με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 13831/28-03-2014 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Υπογραφή Σχεδίου Κ.Υ.Α. που αφορά στο «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των ΙΕΚ και των ΣΕΚ»

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές διατάξεις.

Άρθρο 1
Σύσταση και λειτουργία της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

1. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνιστάται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ), η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετέχουν:

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
γ) Ένας (1) δικηγόρος που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εξειδίκευση σε θέματα εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων, που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
δ)Ένας (1) εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. στ) Ένας (1) εμπειρογνώμων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.
η) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
θ) Ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

3. Οι ανωτέρω, υπό ζ, η και θ εκπρόσωποι ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε περίπτωση δε, που οι φορείς δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, στη θέση τους ως μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται μέλη του Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

4. Καθήκοντα γραμματείας ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ..

5. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι τριετής. Η αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι δυνατή με απόφαση του εκπροσωπουμένου φορέα που το προτείνει, οπότε το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.

6. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.

7. Στη γραμματεία της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τηρείται αρχείο αποφάσεων αυτής, καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων και πράξεων, που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα, που αναπτύσσει.

8. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. λειτουργεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

Άρθρο 2
Έργο της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

1. Η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. για όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς σπουδών κάθε ειδικότητας, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των εξετάσεων, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολογικών Κέντρων.

2. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. εισηγείται, επίσης, στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολογικών Κέντρων κάθε εξεταστικής περιόδου, τον ορισμό του Υπευθύνου, των Γραμματέων, των Επιτηρητών, των Συντονιστών εξέτασης Πρακτικού Μέρους και του βοηθητικού προσωπικού των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, του Υπευθύνου, των Γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Βαθμολογικών Κέντρων, των Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, των Εξεταστών προφορικής εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων», των Βαθμολογητών, των Αναβαθμολογητών και των Ελεγκτών, των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων και των μελών της επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστήριξης. Επίσης, εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. για κάθε θέμα που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων της παρούσας απόφασης και εν γένει στη διαδικασία των εξετάσεων και στην εύρυθμη λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

Άρθρο 3
Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά τη διενέργεια του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι παρακάτω επιτροπές:

1. Τριμελής Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα: έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την επιλογή των, υπό εξέταση, θεμάτων και η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους υποψηφίους, καθώς και η παροχή τυχόν οδηγιών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτές 1.Ε.Κ. ή ειδικοί επιστήμονες ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Επιτροπή Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τεχνικού εξοπλισμού στο χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ο χειρισμός των Η/Υ, η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και η εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η επιτροπή απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη και ως μέλη της ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 4
Καθορισμός Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ο αριθμός τουλάχιστον δέκα (10) υποψηφίων, οι υποψήφιοι παραπέμπονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στο κοντινότερο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

2. Τα Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ ..

3. Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους δύνανται να υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός (1) Παραρτήματα, ανάλογα με τις εργαστηριακές ανάγκες των, υπό εξέταση, ειδικοτήτων.

Άρθρο 5
Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους

Α. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων 1.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:

 1. Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες.
 2. Την επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αναπαραγωγή των θεμάτων, τη γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων και αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζομένων.
 3. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
 4. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών δοκιμίων.
 5. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.
 6. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.
 7. Τη συνεργασία με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους.
 8. Την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
 9. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (κατανομή επιτηρητών σε αίθουσες, ανάθεση αρμοδιοτήτων στο βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).

Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.

2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

3. Επιτηρητές: Έργο των Επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου) και των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων, η καταγραφή των απόντων, η διανομή των γραπτών δοκιμίων, η ανακοίνωση των υπό εξέταση θεμάτων και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τους εξεταζόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 17, 18 και 19 της παρούσας απόφασης, καθώς και η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου και η επιβολή εν γένει της τάξης στην αίθουσα.
Ως Επιτηρητές ορίζονται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους.

4. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.). Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης της παρούσας απόφασης, οι οποίοι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά, ορίζονται τρεις (3) εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» για κάθε ειδικότητα, εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στους οποίους ανατίθεται το έργο της προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης των «φυσικώς αδυνάτων». Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας. Οι δύο (2) εξεταστές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την προφορική εξέταση ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο (2) βαθμολογητών, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης.

Β. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:

 1. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες.
 2. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
 3. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.
 4. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων Πρακτικού Μέρους, του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους της οικείας ειδικότητας.
 5. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.
 6. Την ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
 7. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κλπ).

Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.

2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

3. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.).
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε χώρο εξέτασης Πρακτικού Μέρους, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται ένας Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου) και των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων, την καταγραφή των απόντων και την παράδοση των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους. Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους στα οποία υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός (1) Παραρτήματα ορίζεται ένας (1) Συντονιστής εξέτασης ανά Παράρτημα.
Ως Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

5. Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: Ως εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά εξεταζόμενη ειδικότητα και ομάδα υποψηφίων, εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες των οκτώ (8) ατόμων κάθε φορά. Η εξέταση κάθε ομάδας διαρκεί από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και ο χρόνος εξέτασης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Γ. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ. η προφορική εξέταση του Θεωρητικού Μέρους, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους, όπως οργανώνονται και λειτουργούν για τις εξετάσεις Πρακτικού Μέρους όλων των λοιπών ειδικοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, ενώ το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει εξέταση σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων διενεργείται σε χώρους (Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους), τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

1. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της εν λόγω ειδικότητας στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

1.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο οποίος έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και συγκεκριμένα:

 1. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες.
 2. Τον έλεγχο της ταυτότητας (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου) και των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων και την καταγραφή των απόντων.
 3. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
 4. Την αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε κατηγορίας οχήματος την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων, του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης κατηγορίας οχήματος.
 6. Τη σύνταξη όλων των εγγράφων.
 7. Την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.
 8. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

1.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας επικουρεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

1.3. Εξεταστές πρακτικού μέρους: Ως εξεταστές πρακτικού μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με την περίπτωση 4.2. της παρ. 4 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης.

1.4. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η επιμέλεια του χώρου των εξετάσεων και η υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους.
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ. Σε περίπτωση Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους με δυναμικότητα έως πενήντα (50) υποψηφίων τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, του Γραμματέα Εξεταστικού Κέντρου και του Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να ανατίθενται στα ίδια άτομα για την οργάνωση και λειτουργία του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή οι, ως άνω, συμμετέχοντες στις εξετάσεις αποζημιώνονται για τη μία (1) μόνο ιδιότητα απασχόλησης.

Ε. Με την επιφύλαξη της παρ. Δ. του παρόντος άρθρου, στους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να ασκούν καθήκοντα με παραπάνω από μία ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση.

Άρθρο 6
Καθορισμός Βαθμολογικών Κέντρων Θεωρητικού Μέρους.

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. καθορίζεται ο αριθμός των Βαθμολογικών Κέντρων Θεωρητικού Μέρους και η έδρα τους κάθε εξεταστική περίοδο. Τα Βαθμολογικά Κέντρα λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία επιλέγονται από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2. Τα Βαθμολογικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

2.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου ο οποίος μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου θέμα τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π., συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου και το συντονισμό των εργασιών των συμμετεχόντων στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
Ως Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

2.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους επικουρείται από ένα (1) γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματέας ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

2.3. Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές: Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκατό (100) γραπτά κάθε εξεταστική περίοδο. Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.
Ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2.4. Βοηθητικό Προσωπικό: Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανά Βαθμολογικό Κέντρο καθορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των γραπτών δοκιμίων που έχουν αποσταλεί στο Βαθμολογικό Κέντρο, σε αναλογία ένα (1) άτομο για κάθε χίλια (1.000) γραπτά δοκίμια. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.).
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να ασκούν καθήκοντα με παραπάνω από μία (1) ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου και Βαθμολογητής) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση.

Άρθρο 7
Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών, Εξεταστών και Συντονιστών Εξέτασης Πρακτικού Μέρους.

Οι Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητές, Εξεταστές Πρακτικού Μέρους και Συντονιστές Εξέτασης Πρακτικού Μέρους της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας των εξετάσεων στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, όταν διαπιστώσουν ότι έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 8
Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας Εξετάσεων Πιστοποίησης.

1. Κατά τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των εξετάσεων, διενεργούνται δειγματοληπτικά και σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % επί του συνόλου των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων επιτόπιοι έλεγχοι. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμολόγησης από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος είναι ενταγμένος στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Ελεγκτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., καθώς και με τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο.

3. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

5. Όσον αφορά τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας απόφασης αποφασίζει, μετά από επικοινωνία με το όργανο, με σειρά βαρύτητας τα εξής:

5.1. Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρφωση στη συνέχεια των Εξετάσεων.
5.2. Την άμεση αντικατάσταση του οργάνου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Πιστοποίησης, λόγω του κατεπείγοντος και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο όργανο.
5.3. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστοποίησης.

6. Όσον αφορά τη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων και των Εξεταστικών Κέντρων, εφόσον η παραβίαση που διαπιστωθεί δεν αφορά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας απόφασης, εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σειρά βαρύτητας τα εξής:

6.1. Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρφωση στο μέλλον.
6.2. Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον.
6.3. Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για την μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.
6.4. Την επανάληψη της διαδικασίας, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν λάβει τη σχετική, ως άνω, απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη παροχή εξηγήσεων του οργάνου, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης του οργάνου στο Δ.Σ., εφόσον το επιθυμεί, στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.

8. Σε περίπτωση που από τον, ως άνω, έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από όργανα που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της παρούσας απόφασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει πάραυτα το σύνολο του φακέλου αρμοδίως.

Άρθρο 9
Ορισμός συμμετεχόντων στις εξετάσεις και μελών των επιτροπών.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας απόφασης, ήτοι ο Υπεύθυνος, οι Γραμματείς, οι Επιτηρητές, οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, οι Εξεταστές προφορικής εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων», οι Συντονιστές εξέτασης Πρακτικού Μέρους και το βοηθητικό προσωπικό των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, ο Υπεύθυνος, οι Γραμματείς, και το βοηθητικό προσωπικό των Βαθμολογικών Κέντρων, οι Βαθμολογητές, οι Αναβαθμολογητές, οι Ελεγκτές, καθώς και τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων και τα μέλη της επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστήριξης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται και συγκροτούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 10
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων.

1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως ακολούθως: Πρόεδρος: 250,00 Ευρώ. Μέλος: 200,00 Ευρώ έκαστος. Γραμματέας: 130,00 Ευρώ.

2. Οι αποζημιώσεις των λοιπών συμμετεχόντων στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής:

2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 30 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].
2.2. Μέλος επιτροπής τεχνικής και βοηθητικής υποστήριξης: 20 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3. Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους: 250 Ευρώ.
3.2. Γραμματέας: 130 Ευρώ.
3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].
3.4. Επιτηρητής: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].
3.5. Μέλος Επιτροπής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: 20 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

4. Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 250 Ευρώ.
4.2. Γραμματέας: 130 Ευρώ.
4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].
4.5. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200 Ευρώ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].
4.6. Μέλος Επιτροπής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 50 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Ειδικά για τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» των Ι.Ε.Κ. [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 250 Ευρώ.
5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 130 Ευρώ.
5.3. Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: 40 Ευρώ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].
5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Βαθμολογικό Κέντρο [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα]:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 250 Ευρώ.
6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 130 Ευρώ.
6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 15 Ευρώ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].
6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 1,80 Ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατόν πενήντα (150) γραπτά δοκίμια].

7. Οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για συμμετοχή καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους κατ' αναλογία.

Άρθρο 11
Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη.

1. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ορίζονται ως ακολούθως:

1.1. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:
Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: 50,00 Ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: 50,00 Ευρώ.

1.2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»: Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: 50,00 Ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50,00 Ευρώ για την προφορική εξέταση.

Για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: 50,00 Ευρώ ανά κατηγορία οχήματος.

1.3. Έκδοση αντιγράφου Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10,00 Ευρώ.

1.4. Έκδοση Βεβαίωσης χορήγησης Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1: 10,00 Ευρώ.

2.1. Για όλες τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ.: Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: 50,00 Ευρώ. Για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: 50,00 Ευρώ.

2.2. Έκδοση αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10,00 Ευρώ.

3. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον υποψήφιο επ' ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού των εξετάσεων.

Άρθρο 12
Καταβολή - Μεταφορά- Επιστροφή Εξετάστρωv.

1. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξετάστρου, προκειμένου να επανεξεταστεί.

2. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

4. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αφού προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η εξέτασή τους.
Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

5. Όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και κατέβαλαν εξέταστρα εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

6. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να συνεχίσει σε επόμενη εξέταση του Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους της ίδιας περιόδου, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης στο οποίο δε συμμετείχε, ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σε έξι (6) επόμενες διαδοχικές περιόδους Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή για να συνεχίσει υποχρεούται να καταβάλει εκ νέου μόνο τα εξέταστρα του Μέρους της εξέτασης στο οποίο απέτυχε.
Εάν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μέρη της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν σε Μέρη των εξετάσεων, στα οποία δεν συμμετείχε, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και ύστερα από έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

7. Τα εξέταστρα που κατεβλήθησαν από υποψήφιο για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» υπέρ 0.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ Ε.0.Π.Π. και δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω μη 15932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμμετοχής του σε επόμενα Μέρη των εξετάσεων, μεταφέρονται και ισχύουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π.
Εάν ο, ως άνω, υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μέρη της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον το επιθυμεί του επιστρέφονται τα εξέταστρα που κατέβαλε υπέρ 0.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αντιστοιχούν σε Μέρη εξετάσεων, στα οποία δεν συμμετείχε, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και μετά από έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 13
«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι.

1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» ανήκουν οι υποψήφιοι που:

α. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α'/1979), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.
β. έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
ε. η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του γραπτού λόγου (δυσλεξίας).
στ. έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ζ. πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δηλώνουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, επισυνάπτοντας στην αίτησή τους γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι δηλώνουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά επισυνάπτοντας γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Στις περιπτώσεις ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ). με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας. Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β, γ και δ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.

4. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.

5. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνέας νοηματικής) ή γραπτά] στο Θεωρητικό ή και στο Πρακτικό Μέρος. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά (διερμηνέας νοηματικής).

6. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από σχετικό αίτημα των Εξεταστών των «Φυσικώς Αδυνάτων», το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι' αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στα οποία εξετάζονται «Φυσικώς Αδύνατοι».

8. Για κάθε ομάδα τριών (3) εξεταζομένων «Φυσικώς Αδυνάτων» ορίζονται τρεις (3) Εξεταστές, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.

9. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασής του και υπογράφεται από τους Εξεταστές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Όλες οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 14
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης -

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνουν επαρκή δημοσιότητα, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων κάθε ειδικότητας.

3. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους.

4. Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
 2. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 4. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

5. Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).

6. Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

7. Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 15
Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Η Πιστοποίηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) κάθε ειδικότητας, τα οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενά της.
Τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) αναρτώνται από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. στον ιστότοπό του, προκειμένου να τα προμηθευτούν με επιμέλειά τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησής τους.

2. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.
Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου.

3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 δεν δύναται να συμμετέχει εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας.

4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Άρθρο 16
Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε ειδικότητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε τέτοιο αριθμό, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας και ελέγχονται από την τριμελή Επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντησή τους ορίζεται σε τρεις (3) ώρες από τη διανομή των θεμάτων.

3. Το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα, με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές και σε τρεις (3) κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες, εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών (3) κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες.

4. Σε κάθε κατηγορία θεμάτων (Απλά, Μέτρια, Δύσκολα) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία)/ (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμόν (βήμα κλήρωσης). Για κάθε είδους Ερωτήσεων (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ~ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν, ... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας).

5. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τα επιλεγμένα προς εξέταση θέματα της κάθε ειδικότητας, το οποίο, αφού ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα.

6. Το κάθε θέμα βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη), ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για το μέτρο δυσκολίας των θεμάτων.

7. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

8. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.

10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους αποστέλλει στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων.

Άρθρο 17
Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, με βάση τον ονομαστικό κατ' αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων της κάθε ειδικότητας, καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτώνται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτάται και έξω από κάθε αίθουσα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια των Επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις.

Άρθρο 18
Παρουσία και αποχώρηση εξεταζομένων Θεωρητικού Μέρους.

1. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διεξαγωγής του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.

2. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομένους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο), του οποίου η μορφή εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές.

3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στους Επιτηρητές, οι οποίοι ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφουν τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του εξεταζόμενου.

4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων.

5. Μετά το πέρας της εξέτασης οι Επιτηρητές παραδίδουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα γραπτά δοκίμια των παρόντων εξεταζομένων και κατάλογο με τα ονόματα των απόντων υποψηφίων.

6. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περίπτωση ασθένειάς του. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως:

6.1. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν δύναται να συνεχίσει την εξέταση και κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα, καλείται το Ε.Κ.Α.Β. Το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία του με τα ειδικά αυτοκόλλητα από τους Επιτηρητές παρουσία του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και αποστέλλεται για βαθμολόγηση στο οικείο βαθμολογικό Κέντρο.
6.2. Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου και δύναται να συνεχίσει την εξέταση, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέτασης ειδικά για τον ασθενή εξεταζόμενο, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους ενημερώνει πάραυτα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η οποία αποφασίζει σχετικά με την παράταση.
6.3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθένειας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό Πρακτικό, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. προς ενημέρωση.

Άρθρο 19
Πειθαρχία εξεταζομένων.

1. Οι εξεταζόμενοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και των Επιτηρητών.

2. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων 1.Ε.Κ. και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (Ο), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου.

3. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του με τη σημείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με κόκκινο στυλό από τους Επιτηρητές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους του πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων.

4. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (Ο). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο γραπτό δοκίμιο.

5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του οικείου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (Ο) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και οι Επιτηρητές της οικείας αίθουσας.

6. Τα, ως άνω, γραπτά δοκίμια των εξετασθέντων με το χαρακτηρισμό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο ξεχωριστά, προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική βαθμολογία.

Άρθρο 20
Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.

1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους με ασφαλή τρόπο στα ορισμένα, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., Βαθμολογικά Κέντρα. Η δαπάνη της, ως άνω, αποστολής καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου υπογράφει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, αφού ελέγξει τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων.

2. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από τους Βαθμολογητές.

3. Η παράδοση στους Βαθμολογητές και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα.

4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) Βαθμολογητές.

Οι Βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο.
Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V.
Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο:+.
Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ).
Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ].

5. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20). Δεν επιτρέπεται στους Βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την ορισμένη βαθμολογική κλίμακα.

6. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό.
Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του αριθμού μηδέν (Ο) στους μονοψήφιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο (2) Βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του.
Ο πρώτος Βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου, το οποίο αξιολόγησε, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) Βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι .Ξ:: 0,5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθήκη δύο μηδενικών μετά την υποδιαστολή ([ακέραιος],ΟΟ) .

7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο Βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.

Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο Βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση,

Ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου Βαθμολογητή.

Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών διαιρούμενο διά του τρία (3). Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι .Ξ:: 0,5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι< 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθήκη δύο μηδενικών μετά την υποδιαστολή ([ακέραιος],ΟΟ)

8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.

9. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των Βαθμολογητών με βάση υπόδειγμα οδηγιών - απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα Βαθμολογικά Κέντρα. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης από τον Βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.

10. Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από το Βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του γραπτού δοκιμίου και τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.

11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας ενός Βαθμολογητή που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως.

12. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων που συντάσσει το Βαθμολογικό Κέντρο, λαμβάνεται υπ' όψιν η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο.

13. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων και τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα οποία αναγράφεται η βαθμολογία των υποψηφίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

14. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Βαθμολογητή κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, ότι ο εξεταζόμενος αναγράφει στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες και ύβρεις ή αποτυπώνει απρεπείς εικόνες και σχήματα, τότε το γραπτό δοκίμιο παραπέμπεται στον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (Ο) με επισήμανση αυτών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και σημειώνεται ο βαθμός μηδέν (Ο) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του Βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου και τον Βαθμολογητή.

15. Όσοι από τους εξετασθέντες επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού δοκιμίου τους μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποί τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου τους.

Η επίδειξη της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμίου του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του γραπτού δοκιμίου από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Άρθρο 21
Εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Για την εξέταση του Πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους Εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τον οποίο καταθέτουν πριν από την έναρξη της εξέτασης στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους), που περιλαμβάνονται στα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας. Η διάρκεια εξετάσεων του Πρακτικού μέρους κυμαίνεται από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους πριν την έναρξη των εξετάσεων.

2. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους που έχουν επιλεγεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και καλύπτουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα του ενός εργαστήρια ή εργασιακούς χώρους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά Παραρτήματα του Εξεταστικού Κέντρου, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιβάλλουν. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο περισσότεροι του ενός (1) υποψήφιοι σε διαφορετικά θέματα και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Για όσες ειδικότητες η εξέταση του Πρακτικού Μέρους δεν απαιτεί τη χρήση εργαστηρίων, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας.

3. Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων γίνεται με την επιμέλεια του Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στους χώρους των εξετάσεων.
Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου την ημέρα της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή τον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους.

4. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας, οι οποίοι καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας. Κάθε Εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΏΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΏΝ». Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΏΝ».

5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι Εξεταστές παραδίδουν τα αποτελέσματα στον Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτήματος, τα οποία μεταφέρονται από τον Συντονιστή, ενώπιον των εξεταστών, στα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας Εξεταστής αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο αντίστοιχο πεδίο του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης.

6. Ο Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτήματος συντάσσει ονομαστική, κατ' αλφαβητική σειρά, κατάσταση των εξεταζομένων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με το χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΏΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΏΝ» ή «ΑΠΏΝ», που αναγράφεται παραπλεύρως του ονόματος.
Η εν λόγω κατάσταση παραδίδεται από το Συντονιστή Εξέτασης Πρακτικού Μέρους του Εξεταστικού Κέντρου ή του Παραρτήματος στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο οποίος την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (FAX) στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τις εξετάσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους της οικείας ειδικότητας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνολική κατάσταση επιτυχόντων, αποτυχόντων και απόντων με τα οικεία Δελτία Πρακτικής Εξέτασης των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους κάθε ειδικότητας.

7. Τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού μέρους κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους και τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό και συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 22
Διακίνηση γραπτών δοκιμίων - Δελτίων πρακτικής εξέτασης - Αποτελεσμάτων.

1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται ως εξής:

1.1. Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού Μέρους κάθε Εξεταστικού Κέντρου χωρίζονται ανά ειδικότητα, καταμετρώνται, αλλά δεν αριθμούνται, συσκευάζονται και σφραγίζονται. Στη συνέχεια συνοδεύονται από Πρακτικό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των εξετάσεων εργάσιμη ημέρα με τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει ορισθεί από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό.
1.2. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, αφού παραλάβει τα γραπτά δοκίμια, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους με τηλεομοιοτυπία (FAX).
1.3. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, αφού διορθωθούν τα γραπτά δοκίμια και συνταχθεί η συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους αποστέλλει στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα γραπτά δοκίμια με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
1.4. Η συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεωρητικού Μέρους υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου και τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται από το Βαθμολογικό Κέντρο στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, ταξινομημένα ανά ειδικότητα, Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης και αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου.

2. Η συνολική κατάσταση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Πρακτικού Μέρους και τα Δελτία Πρακτικού Μέρους αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 23
Έκδοση αποτελεσμάτων - Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3.

1. Μετά τον έλεγχο από το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. της ορθής συμπλήρωσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτώνται στα οικεία Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστότοπο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π., στον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε εξεταζόμενος. Δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, όσοι εξεταζόμενοι επέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Πρακτικό.

2. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 (βλ. υπόδειγμα 1 και 3 του Παραρτήματος Ι) τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

3. Το Δίπλωμα και το Πτυχίο χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Το Δίπλωμα και το Πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας, η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

5. Σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή του Πτυχίου χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 και 4 του Παραρτήματος 1), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης ανταποδοτικού τέλους.

6. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.0.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 5 και 6 του Παραρτήματος Ι). Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 και δύναται να χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πτυχίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

7. Στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των βεβαιώσεων που χορηγούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 24
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Δικαιολογητικά συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών οδήγησης {Α, Β, C, D και CE}.
Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν, επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CE.

2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι.
 2. Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην 0.Ε.Ε.Κ. για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π.Δ. 208/2002, οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CE. Η προσκόμιση των ανωτέρω αντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει καταθέσει.
 6. Απόδειξη καταβολής των εξετάστρων που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει στον 0.Ε.Ε.Κ. ή στον Ε.0.Π.Π. τα ισχύοντα τότε εξέταστρα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλουν εκ νέου εξέταστρα υπέρ Ε.0.Π.Π.Ε.Π., εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο της σχετικής καταβολής.

Άρθρο 25
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης περιλαμβάνουν δύο (2) Μέρη: το Θεωρητικό και το Πρακτικό Μέρος και διενεργούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων περιλαμβάνει δύο (2) εξετάσεις:

α. τη γραπτή εξέταση και
β. την προφορική εξέταση.

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους προηγείται, καθώς η επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην εξέταση του Πρακτικού Μέρους.

Στο Θεωρητικό Μέρος προηγείται η γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

2.1. Γραπτή εξέταση: Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων που περιέχονται στα οικεία και ισχύοντα κάθε φορά Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας.
Για τη γραπτή εξέταση εφαρμόζεται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, η διαδικασία του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων των υπολοίπων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. όπως καθορίζεται στα άρθρα 16 έως και 20 του Κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης. «Επιτυχών» στη γραπτή εξέταση χαρακτηρίζεται ο εξεταζόμενος που έλαβε τελικό βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).

2.2. Προφορική εξέταση: Η προφορική εξέταση γίνεται υπό μορφή μικροδιδασκαλίας για τη διαπίστωση των γνώσεων του υποψηφίου και της δυνατότητας μεταδοτικότητάς του, δηλαδή της ικανότητάς του να μεταδίδει σε μελλοντικούς υποψήφιους οδηγούς - εκπαιδευόμενούς του τις γνώσεις του στο αντικείμενο της Μηχανολογίας των Μηχανοκίνητων Οχημάτων, της Τεχνικής Οδήγησης, της Τεχνικής Διδασκαλίας, της Προστασίας Περιβάλλοντος και της Εξοικονόμηση Ενέργειας, τις Α' Βοήθειες των Οδικών ατυχημάτων και τα Συστήματα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας.
Για την προφορική εξέταση εφαρμόζεται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, η διαδικασία του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων των υπολοίπων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ., όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης.

3. Τελικά αποτελέσματα εξέτασης Θεωρητικού Μέρους: «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της εν λόγω ειδικότητας θεωρείται ο υποψήφιος που επέτυχε στη γραπτή και στην προφορική εξέταση.

Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου στο Θεωρητικό Μέρος προκύπτει ως ακολούθως: Η γραπτή εξέταση προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους και η προφορική σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

4. Πρακτικό Μέρος: Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ο υποψήφιος εξετάζεται στα οχήματα των κατηγοριών Α, Β, C, D και CE κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία που προβλέπεται για τους υποψηφίους οδηγούς. Ο υποψήφιος οδηγεί το αντίστοιχο όχημα και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στην επιτροπή την κάθε του ενέργεια. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α, Β, C, D και CE). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στην εξεταστική διαδικασία. Η επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία του υποψηφίου σε κάθε κατηγορία οχήματος και τον βαθμό μεταδοτικότητας του, που προκύπτει από την γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του.

Με τη διαδικασία εξέτασης του Πρακτικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί, εάν ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες σε όλα τα οχήματα, καθώς και την απαιτούμενη μεταδοτικότητα των πληροφοριών στον μελλοντικό υποψήφιο οδηγό.

4.1 Η εξέταση πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους, όπως καθορίστηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους στους Εξεταστές.

4.2. Ειδικά για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους της εν λόγω ειδικότητας οι Εξεταστικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., αποτελούνται από τρία (3) μέλη των κλάδων Π.Ε. ή Τ.Ε. Μηχανικών, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα (1) τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, των κλάδων Π.Ε. ή Τ.Ε. Μηχανικών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Απικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα δύο (2) άλλα μέλη των Επιτροπών προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.3. Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν, όσοι κατέχουν, ήδη, όλες τις άδειες οδήγησης οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D, CE και έχουν περατώσει με επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.

4.4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 4.5. Κατά το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων ο εξεταζόμενος εξετάζεται στα οχήματα των κατηγοριών Α, Β, C, D, CE, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους την ημέρα της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους. Ο εξεταζόμενος οδηγεί το αντίστοιχο, κατά σειρά, εκπαιδευτικό όχημα - παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών - ο οποίος οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εξέτασης - και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στους Εξεταστές την κάθε του ενέργεια. Ειδικά για τις κατηγορίες των οχημάτων C και CE κατά την εξέταση πορείας, εντός του οχήματος (εκτός του εξεταζόμενου και του εκπαιδευτή), επιβαίνει μόνο ένας Εξεταστής και οι άλλοι δύο ακολουθούν με άλλο όχημα.

4.6. Οι Εξεταστές βαθμολογούν την εμπειρία του υποψηφίου στην οδήγηση κάθε κατηγορίας οχήματος, καθώς και το βαθμό μεταδοτικότητάς του, που προκύπτει από τη γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του.
Ο καθένας από τους τρεις (3) Εξεταστές βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο, για κάθε όχημα στο οικείο Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, θέτοντας δύο (2) βαθμολογίες σε ακέραιες μονάδες από μηδέν (Ο) έως δέκα (10), μία βαθμολογία (1) για τον βαθμό της εμπειρίας και μία (1) για το βαθμό της μεταδοτικότητας. Ο μέσος όρος των δύο (2) βαθμολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης του κάθε υποψηφίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος από το συγκεκριμένο Εξεταστή.
Η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου για κάθε κατηγορία οχήματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας και των τριών (3) Εξεταστών.
Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Εξεταστών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι~ 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι< 0.5), ακέραιο βαθμό.

4.7. «Επιτυχών» θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγορίες οχήματος που εξετάζεται.
Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορίες της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθμολογία των προηγούμενων κατηγοριών στις οποίες πέτυχε. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικό πρακτικό που συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ανά όχημα, βάσει των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, όπως έχουν υπογραφεί από όλους τους Εξεταστές και παραδοθεί στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, τα οποία Δελτία επισυνάπτονται στο σχετικό πρακτικό.
Προκειμένου να επαναλάβει την εξέταση της κατηγορίας του Πρακτικού Μέρους στο οποίο απέτυχε ο εξεταζόμενος υποβάλλει εκ νέου το αντίστοιχο εξέταστρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.
Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμολογιών στις επιμέρους κατηγορίες οχημάτων.

4.8. Επανεξέταση εξεταζόμενου σε οποιαδήποτε μέρος του Πρακτικού Μέρους δεν επιτρέπεται.

5. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (FAX), το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποτελέσματα της ημέρας όπως εμπεριέχονται σε ημερήσιο συγκεντρωτικό Πρακτικό Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, βάσει των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, όπως έχουν υπογραφεί από όλους τους Εξεταστές και παραδοθεί στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου.

5.1. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κάθε κατηγορίας οχήματος ανακοινώνονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας. Όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων όλων των κατηγοριών οχημάτων για έλεγχο ορθής συμπλήρωσης από το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έγκρισή τους από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αναρτώνται στα οικεία Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε εξεταζόμενος.
5.2. Τα Δελτία Εξέτασης Πρακτικού Μέρους όλων των κατηγοριών οχημάτων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι να συμπληρωθούν έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι για κάθε εξεταζόμενο, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

6. Πρακτική Εξέταση οχήματος της Κατηγορίας Α - χρονομέτρηση της «κίνησης με μικρή ταχύτητα», «κίνησης με αποφυγή εμποδίου» και «πέδησης εκτάκτου ανάγκης»: Ο χρόνος ελέγχεται με χρονόμετρο χειρός ή με ηλεκτρονικό χρονόμετρο που λαμβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος. Πριν την έναρξη των εξετάσεων η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. τον τρόπο ελέγχου του χρόνου και ενημερώνει σχετικά τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους.

6.1. Οι ελάχιστες λειτουργίες τις οποίες διαθέτει το ηλεκτρονικό χρονόμετρο που λαμβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος είναι οι ακόλουθες:

 1. Εισαγωγή του κωδικού του εξεταζόμενου από τον Εξεταστή.
 2. Έναρξη της χρονομέτρησης και απεικόνιση των δευτερολέπτων και των εκατοστών του δευτερολέπτου στην οθόνη της κεντρικής μονάδας.
 3. Στην περίπτωση αποτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή ηχητικού σήματος.
 4. Στην περίπτωση επιτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή διαφορετικού της περίπτωσης (iii) ηχητικού σήματος.
 5. Στο χαρτί του εκτυπωτή τυπώνονται η ημερομηνία και ώρα εξέτασης, ο κωδικός του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο κωδικός του χειριστή του συστήματος, ο κωδικός του εξεταζομένου, το αποτέλεσμα της εξέτασης και ο χρόνος της διαδρομής.
 6. Το αποτέλεσμα της εξέτασης μαζί με την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης και τον κωδικό του εξεταζόμενου εκτυπώνεται σε θερμικό χαρτί σε δύο (2) αντίγραφα.

Το ένα (1) αντίγραφο δίνεται στον εξεταζόμενο, ενώ το δεύτερο αντίγραφο υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους σφραγίζεται και επισυνάπτεται στο Δελτίο Πρακτικής Εξέτασης του εξεταζόμενου.

7. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Πρακτικό.

8. Εξετασθείς στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στο δεύτερο μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4, να επαναλάβει εκ νέου, όλη τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

9. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της, εν λόγω ειδικότητας, χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται στο παρόν Κεφάλαιο τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 26
Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4.

1. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 (βλ. υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι) εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας, η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.

2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος Ι). Η ως άνω βεβαίωση δύναται να χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

3. Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 Ν. 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 208/2002, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις Κεφαλαίου Γ και ειδικότερα του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης χορηγείται «Βεβαίωση Πιστοποίησης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους (βλ. υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος Ι).

4. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π.

5. Στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των Διπλωμάτων και των Βεβαιώσεων που χορηγούνται.

Άρθρο 27
Συμμετοχή στις εξετάσεις κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.

1. Ειδικά οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π.Δ. 208/2002, οι οποίοι δεν έχουν ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. συμμετέχουν στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι ως άνω υποψήφιοι εάν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. συνεχίζουν τη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από το σημείο που αυτή διεκόπη. Μετά την επιτυχή περάτωση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων τους χορηγείται «Βεβαίωση Πιστοποίησης» της ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το σύνολο του Πρακτικού Μέρους σε έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους των εξετάσεων υποχρεούνται να εξεταστούν εκ νέου στο Πρακτικό Μέρος υποβάλλοντας νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

2. Στους υποψηφίους αυτής της κατηγορίας ισχύει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν λάβει από τον πρώην 0.Ε.Ε.Κ. και τους χορηγείται επιπλέον μόνο «Βεβαίωση Πιστοποίησης» (βλ. υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος 1), η οποία συνοδεύει και συμπληρώνει το Δίπλωμα.

3. Στην ως άνω «Βεβαίωση Πιστοποίησης» ως βαθμός Θεωρητικού Μέρους, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Τελικές διατάξεις.

'Αρθρο 28

1. Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του 0.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση και απόδειξη καταβολής του ορισθέντος στο άρθρο 11 της παρούσας ανταποδοτικού τέλους, «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.0.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω, Βεβαίωση επέχει θέση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. υποδείγματα 9 έως 10 του Παραρτήματος Ι). Ειδικά η «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 11 του Παραρτήματος 1).

2. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων που χορηγούνται.

Άρθρο 29
Υποδείγματα τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βεβαιώσεων πιστοποίησης.

1. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, του Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 των «αντιγράφων» και των σχετικών Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 1 έως 6 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

2. Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους, της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 7 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Υπόδειγμα της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», η οποία χορηγείται στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 Ν. 2009/1992, που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π.Δ. 208/2002, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 8 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Υποδείγματα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και της «Βεβαίωσης Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων που χορηγούνται στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που διενήργησε το καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή του Πιστοποιητικού, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 9 έως 10 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

5. Υπόδειγμα της «Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» που χορηγείται στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης που διενήργησε το καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 11 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

6. Υποδείγματα του δελτίου εξεταζομένου, του δελτίου εξέτασης Θεωρητικού Μέρους (θεωρητικής εξέτασης), του δελτίου εξέτασης Πρακτικού Μέρους, καθώς και των δελτίων εξεταζομένου, του δελτίου γραπτής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους (θεωρητικής εξέτασης), του δελτίου προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους, τα δελτία εξέτασης Πρακτικού Μέρους των οχημάτων Α, Β, C, D και CE της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 12 έως 27 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 30

Καταργούμενες διατάξεις.

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(...)

Άρθρο 31

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα