edu.klimaka.gr

Ιδρύσεις Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΔΙΕΚ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 945/2014)

Αριθμ. 3693
Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 και 23 του Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013.
2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄, άρθρο 82, παρ. 7, του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/ Α΄/23−7−2013.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21−9−2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».
4. Το Π.Δ 132/1989 ΦΕΚ 64/Α΄/3−4−1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (ΦΕΚ 247 Α΄).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α΄/25−6−2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄/2105) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν.Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ/Π για το έτος 2014 και για τα επόμενα έτη ύψους 30.000 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ. 19−640, ΚΑΕ 2599).
13. Τις αριθμ. 43642/ΓΔ1/21.03.2014 και 3281/27.03.2014 βεβαιώσεις περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης,  αποφασίζουμε:

Ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΙΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΕΚ ΔΑΦΝΗΣ−ΥΜΗΤΤΟΥ

1020603

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ− ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1021004

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΕΚ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

1041604

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΕΚ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

1041605

5

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1062502

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1093506

7

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΕΚ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1114704

8

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΕΚ ΛΕΡΟΥ

1114705

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΕΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

1125302

10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ

1135402

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2599/2013)

Αρ.Πρωτ.10629/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1696

Θέμα: «ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.4 και 23 του Ν. 4186/2013 , ΦΕΚ 193/ Ά /17-9-2013
2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄, άρθρο 82, παρ. 7, του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/ Α΄/23-7-2013
3. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»,
4. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/ Ά/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
5.Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών»(ΦΕΚ 247 Α)
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α)
7. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2013. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ/Π για το έτος 2014 και για τα επόμενα έτη ύψους 300.000 € περίπου, η οποία θα εγγράφεται και θα δεσμεύεται στους οικείους κωδικούς.
12. Την υπ΄αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ Β΄/2105) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

IEK

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

1010101

2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

IEK ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1010201

3

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

IEK ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1010202

4

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

1010301

5

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

1010401

6

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1010501

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1020601

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

1020602

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1020701

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΑΧΑΡΝΩΝ

1020702

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΒΑΡΗΣ

1020703

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1020704

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

1020705

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1020801

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1020802

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1020803

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1020804

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1020901

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΑΙΓΑΛΕΩ

1020902

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1020903

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK XAΪΔAPIOY

1020904

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1021001

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1021002

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

IEK ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

1021003

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

1021101

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IEK ΜΕΓΑΡΩΝ

1021102

27

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΑΙΓΙΝΑΣ

1021201

28

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1021202

29

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1021203

30

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΝΙΚΑΙΑΣ

1021204

31

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΠΕΙΡΑΙΑ

1021205

32

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

IEK ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1021206

33

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ

1031301

34

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

IEK ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1031302

35

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

IEK ΣΑΜΟΥ

1031401

36

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

XIOY

IEK XIOY

1031501

37

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

IEK ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1041601

38

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

IEK ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1041602

39

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

IEK ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

1041603

40

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑIΑΣ

IEK ΑΙΓΙΟΥ

1041701

41

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑϊΑΣ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

1041702

42

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

IEK ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

1041801

43

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

IEK ΠΥΡΓΟΥ

1041802

44

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

IEK ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1051901

45

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΠΟΡΙΑΣ

IEK ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1052001

46

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

IEK ΚΟΖΑΝΗΣ

1052101

47

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

IEK ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1052102

48

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

IEK AMYNTAIOY

1052201

49

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

IEK ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1052202

50

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

IEK ΑΡΤΑΣ

1062301

51

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩτΙΑΣ

IEK ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

1062401

52

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

IEK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1062501

53

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1062601

54

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΠΑΣ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1072701

55

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1° IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

1072801

56

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2° IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

1072802

57

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

IEK ΒΟΛΟΥ

1072901

58

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1073001

59

IONIΩN ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

IEK ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1083101

60

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

IEK ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1083201

61

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

IEK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1083301

62

IONIΩN ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

IEK ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1083401

63

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΕΠΑΝΟΜΗΣ

1093501

64

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

1093502

65

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1093503

66

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1093504

67

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

1093505

68

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

1093601

69

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1093602

70

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΛΑΓΚΑΔΑ

1093603

71

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1093604

72

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IEK ΣΙΝΔΟΥ

1093605

73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

1093701

74

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

IEK ΚΙΛΚΙΣ

1093801

75

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

IEK ΑΡΙΔΑΙΑΣ

1093901

76

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

IEK ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

1093902

77

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

IEK ΕΔΕΣΣΑΣ

1093903

78

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1094001

79

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

IEK Ν. ΖΙΧΝΗΣ

1094101

80

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

IEK ΣΕΡΡΩΝ

1094102

81

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

IEK ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

1094103

82

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

IEK ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

1094201

83

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

IEK ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1094202

84

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

IEK ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1094203

85

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1° IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1104301

86

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2° IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1104302

87

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

IEK ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1104401

88

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

IEK ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1104402

89

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

IEK ΣΗΤΕΙΑΣ

1104403

90

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

IEK ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1104501

91

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

IEK ΧΑΝΙΩΝ

1104601

92

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

IEK ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1114701

93

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

IEK ΚΩ

1114702

94

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

IEK ΡΟΔΟΥ

1114703

95

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

IEK ΝΑΞΟΥ

1114801

96

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

IEK ΣΥΡΟΥ

1114802

97

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

IEK ΑΡΓΟΥΣ

1124901

98

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

IEK ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1124902

99

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

IEK ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

1125001

100

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

IEK ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

1125002

101

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1125003

102

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

IEK ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1125101

103

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

IEK ΓΥΘΕΙΟΥ

1125201

104

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

IEK ΣΠΑΡΤΗΣ

1125202

105

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

IEK ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1125301

106

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩτΙΑΣ

IEK ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1135401

107

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1135501

108

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

IEK ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1135601

109

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

IEK ΛΑΜΙΑΣ

1135701

110

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

IEK ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1135801

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ (...)

Σχετικά Άρθρα