edu.klimaka.gr

Μειωμένο Εισιτήριο με Πάσο σε Σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ και Φοιτητές

Μειωμένο Εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για Φοιτητές και Σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4715/2021

Αριθμ. Z1/127000
Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», (Α’ 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 225 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
2. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις (Α’ 254).»
3. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
5. Τον ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).
6. Τα άρθρα 3, 4 και 6 του Κανονισμού 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 1191/1969 και (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 1107/1970 (L 315/13-12-2007).
7. Το άρθρο 11 του ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α’ 188)».
8. Το άρθρο 4 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει (Α’ 31).
13. Το π.δ 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».
16. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
17. Την υπό στοιχεία 317/22-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).
18. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 194).
19. Την υπό στοιχεία Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2234), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.593259/Β3/13-8-2012 όμοιά της (Β’ 2377).
20. Την υπ’ αρ. 5954/23/6/2014 (Β’ 1807) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», όπως ισχύει.
21. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/583/110347/B1/8-9-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι

1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
των καταρτιζόμενων των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου υπό τους όρους της παρούσας.

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους, αποκλειστικά και μόνο:

α) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών, που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., για όσα ακαδημαϊκά έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

β) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών, που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., για διπλάσια ακαδημαϊκά έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. του δεύτερου κύκλου σπουδών, που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, για όσα ημερολογιακά έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. του τρίτου κύκλου σπουδών, που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, για πέντε (5) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Οι φοιτητές - πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus», για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

στ) Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που
α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και
β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

3. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνεται δεκτή μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άρθρο 2
Ανώτατα όρια κομίστρου

Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου χορηγεί το δικαίωμα καταβολής κομίστρου:

1. Στους δικαιούχους των εδαφίων α, β, γ, δ, ε της παρ. 2 του άρθρου 1 λαμβάνοντας ως κοινωνικό κριτήριο τη φοιτητική ιδιότητα, υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το τμήμα που φοιτά ο δικαιούχος.

β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας.

γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του τμήματος που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

δ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της Χώρας.

ε) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του τμήματος που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

στ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της Χώρας.

2. Στους δικαιούχους του εδαφίου στ. της παρ. 2 του άρθρου 1 λαμβάνοντας ως κοινωνικό κριτήριο την ιδιότητα του καταρτιζόμενου των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το δημόσιο Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος.

β) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Άρθρο 3
Διάρκεια - διακοπή ισχύος του μειωμένου εισιτηρίου

1. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλο το έτος από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου και ως το χρονικό σημείο που ο φοιτητής θα καταστεί πτυχιούχος ή θα απωλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για τον καταρτιζόμενο των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ισχύει στη χρονική διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης και στα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης και μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την απώλεια της ιδιότητας του καταρτιζόμενου για οποιοδήποτε λόγο.

2. Το δικαίωμα στο ανώτατο όριο κομίστρου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:

α) Στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στράτευσή του ή

β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή

γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής μειωμένου κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις της παρούσης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αφορούν στα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 86 του ν.4530/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο έτος 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υφυπουργός Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα