edu.klimaka.gr

10ο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών - Νεών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (ΕΝΕΦΕΤ)

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017

Αρ.Πρωτ.Φ24/42693/51203/Δ1/23-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ.Δημητρακόπουλος (Π.Ε.)
Μ.Πεντζάκη
210 344 2248
A. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
210 344 3422
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε)
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
Σχετικό:42693/13-3-2017/Δ1

Σας γνωρίζουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, από 7-9 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με θέμα: «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης»

Το συνέδριο απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται με την Έρευνα και τη Διδασκαλία στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://synedrio2017.enephet.gr/

Παρακαλούνται οι κ.κ Δ/ντές Εκπ/σης όπως ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές μονάδες περιοχής της ευθύνης τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ


10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΦΕΤ

7 – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο
http://synedrio2017.enephet.gr

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το 1997 η σχετικά νέα την εποχή εκείνη για τον ελληνικό χώρο ερευνητική κοινότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας ημερίδας στην Αθήνα, αποφάσισε τη διοργάνωση Πανελληνίων Συνεδρίων κάθε δύο χρόνια. Το πρώτο συνέδριο διοργανώθηκε το 1998 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε έχουν γίνει συνολικά 9 πανελλήνια συνέδρια, με το τελευταίο να διοργανώνεται και πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015). Το παρόν συνέδριο (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο) αποτελεί τη φυσική συνέχεια των προηγούμενων και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα από το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η παραπάνω ερευνητική κοινότητα, η οποία στο μεταξύ διευρύνθηκε αρκετά με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης το 2011 αποφάσισε την ίδρυση ενός επιστημονικού σωματείου, αναφορικά με την έρευνα στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) και της Τεχνολογίας, με την επωνυμία «ΕΝΕΦΕΤ» (Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία). Η ΕΝΕΦΕΤ, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διοργανώνει πλέον τα αντίστοιχα συνέδρια.

Σκοπός των συνεδρίων αυτών, όπως και του παρόντος, αποτελεί η ανακοίνωση και η ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται τόσο σε πανελλήνιο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, η συζήτηση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις ΦΕ και την Τεχνολογία, η ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Στα συνέδρια αυτά παρέχεται η δυνατότητα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ έμπειρων και νέων ερευνητών, εν ενεργεία, αλλά και μελλοντικών εκπαιδευτικών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη Διδακτική των ΦΕ, στο παρόν συνέδριο, επιχειρείται να αναδειχθούν εκείνες οι διαστάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας που θα γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας αιχμής σε επιστημονικά αντικείμενα φυσικών επιστημών και της σχέσης τους με την κοινωνία και την εκπαιδευτική πράξη. Αντικείμενα που σχετίζονται με την έρευνα αιχμής δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν την επιστημονική γνώση εν τη γενέσει της, καθώς ορίζουν μια επιστημονική περιοχή που δεν είναι ακόμα σε κατασταλαγμένη και παγιωμένη μορφή και η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή των επιστημονικών της επιτευγμάτων. Ως εκ τούτου η εισαγωγή αντικειμένων σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στα αναλυτικά προγράμματα των ΦΕ μπορεί να καταστεί πολύ υποβοηθητική για τον εκπαιδευτικό προκειμένου να αναδείξει ζητήματα που αφορούν στην Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research and Innovation, RRI). Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια διαδραστική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών πτυχών της επιστημονικής έρευνας. Για την Εκπαίδευση στις ΦΕ και τη Τεχνολογία, αυτό συνεπάγεται, μια μετατόπιση του περιεχομένου για διδασκαλία από την «καθαρή» επιστημονική γνώση που αφορά σε κατανόηση αποκλειστικά φυσικών αρχών, φαινομένων, μεθοδολογιών κλπ. σε περιεχόμενο όπου αναδεικνύονται επιπλέον και οι διάφορες κοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης και των εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης (π.χ. έμφυλη διάσταση στην έρευνα, πρόσβαση στην πληροφορία, ηθικές διαστάσεις των εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης, διακυβέρνηση κλπ.)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:

 • Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)
 • Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία
 • Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών
 • Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και της Τεχνολογίας
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
 • Επιστημονικός γραμματισμός
 • Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Διδακτικές πρακτικές
 • Πειραματική διδασκαλία
 • Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση
 • Άτυπη εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σταύρου Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
2. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
3. Τζανάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
4. Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Αναπλ. Καθηγήρια, ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
5. Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής, ΠΤΠΕ Παν. Κρήτης
6. Αναγνωστάκης Σίμος, Μέλος ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
7. Καπελώνης Νίκος, Μέλος ΕΤΕΠ, Σχολή Επιστημών Αγωγής Παν. Κρήτης
8. Βογιατζή Δήμητρα, Γραμματεία ΚΕΜΕ Παν. Κρήτης
9. Τσίγκρης Μιλτιάδης, Εκπ/κος Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου
10. Τσαγλιώτης Νεκτάριος, Εκπ/κος Α/θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φ.Ε. 9ου Δ.Σ. Ρεθύμνου
11. Μιχαηλίδη Αιμιλία – Αικατερίνη, Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
12. Κοκολάκη Αθανασία, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
13. Νιπυράκης Αργύρης, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης
14. Χοκούρογλου Δημήτρης, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αθανασίου Κυριάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Αντώνογλου Λεμονιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3. Ασημόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4. Βαβουγιός Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
5. Βελέντζας Αθανάσιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
6. Γαλάνη Αποστολία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7. Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
8. Δημητριάδη Κυριακή, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
9. Δημητρίου Αναστασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
10. Ζαχαρία Ζαχαρίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
11. Ζουπίδης Αναστάσιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
12. Ιωαννίδης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πάτρας
13. Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
14. Καλκάνης Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
15. Καλλέρη Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
16. Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
17. Καριώτογλου Πέτρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
18. Κεβρεκίδης Θεόδωρος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
19. Κλωνάρη Κατερίνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
20. Κολιόπουλος Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
21. Κόλλιας Βασίλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
22. Κορφιάτης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
23. Κωνσταντίνου Κώστας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
24. Κώτσης Κώστας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
25. Λαμπρινός Νίκος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
26. Λεύκος Ιωάννης, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
27. Μαλανδράκης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
28. Μανδρίκας Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
29. Μαυρικάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
30. Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
31. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
32. Μολοχίδης Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
33. Παντίδος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
34. Παρασκευάς Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
35. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
36. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
37. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
38. Πετρίδου Ελένη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
39. Πλακίτση Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
40. Πνευματικός Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
41. Πρίνου Λουκία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
42. Ραβάνης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών
43. Σάλτα Αικατερίνη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
44. Σιγάλας Μιχάλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
45. Σκορδούλης Κώστας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
46. Σκουμιός Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
47. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
48. Σούλιος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
49. Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών
50. Σπύρτου Άννα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
51. Σταμοβλάσης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
52. Σταύρου Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
53. Ταραμόπουλος Θανάσης, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
54. Τσιτσιπής Γεώργιος, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
55. Τζανάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
56. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
57. Τζουγκράκη Χρύσα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
58. Τσαπαρλής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
59. Τσελφές Βασίλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
60. Τσιτουρίδου Μελπομένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
61. Φασουλόπουλος Γεώργιος, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
62. Χαλκιά Κρυσταλλία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
63. Χαριστός Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
64. Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
65. Χρηστίδου Βασιλεία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
66. Ψύλλος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
67. Ψυχάρης Σαράντος, ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΦΕΤ

ΒΗΜΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα (http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017/login) μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα User Home (http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017/user), όπου δίπλα από την ένδειξη Author (1) βλέπετε τον αριθμό των εργασιών που έχετε υποβάλει “# Active” (2).
(...)

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2016 13 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 20 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017 20 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017 6 Φεβρουαρίου 2017

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής : 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 28 Φεβρουαρίου 2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 7-9 Απριλίου 2017

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017

6. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όροι συμμετοχής

Τις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, συμπόσιο, αφίσα, εργαστήριο, συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος (Σύνεδρος με οποιαδήποτε ιδιότητα εκτός του φοιτητή και Σύνεδρος με την ιδιότητα του Φοιτητή), αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Ανάλογα με την περίπτωση, η οικονομική επιβάρυνση έχει ως εξής:

  Εγγραφή
με μειωμένα έξοδα συμμετοχής
ΜΕΧΡΙ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Εγγραφή
ΑΠΟ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Σύνεδροι (μέλη ΔΕΠ,
εκπαιδευτικοί κλπ)
30 Ευρώ 50 Ευρώ
Φοιτητές 15 Ευρώ 25 Ευρώ

Η εγγραφή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

1. Καταθέτετε το ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιότητά σας (Φοιτητής ή Σύνεδρος και ανάλογα με την ημερομηνία όπως έχει ανακοινωθεί στο παραπάνω πίνακα) στον τραπεζικό λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία:
Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA
IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5757-001504-314
ΚΑΤΟΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ, ΤΚ 741 00, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παρατηρήσεις της κατάθεσης να σημειώσετε το χαρακτηριστικό
"ΚΑ: 4631" και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο Συνέδριο. Για παράδειγμα,
"ΚΑ: 4631 - ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ".

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://synedrio2017.enephet.gr/invoice αμέσως μετά την κατάθεση του αντίτιμου εγγραφής και συμπληρώστε τη φόρμα που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής και την έκδοση του παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη ή τιμολόγιο). Στην πρώτη σελίδα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Συνέδριο. Στην επόμενη σελίδα, συμπληρώνετε το ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης, καθώς επίσης και τα ID των εργασιών που συμμετέχετε ως παρουσιαστής.
Επιλέγετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε, και συμπληρώνετε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το παραστατικό.

Τέλος, στην τρίτη σελίδα, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε. Μετά από λίγο θα παραλάβετε email που θα αναφέρει τα στοιχεία που δηλώσατε. Επισημαίνεται ότι το παραστατικό της κατάθεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώσατε. Μετά την υποβολή των στοιχείων δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση αυτών (όπως π.χ. να εκδοθεί απόδειξη αντί τιμολογίου ή και αντίστροφα).

Παρατηρήσεις

1. Ως Φοιτητές λογίζονται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα (π.χ. εκπαιδευτικός). Όσοι εγγράφονται ως φοιτητές θα πρέπει με τη συμπλήρωση της φόρμας που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής να στέλνουν και αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας του Ακ. Έτους 2016-2017 ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη φοιτητική τους ταυτότητα στο mail του συνεδρίου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2017. Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία μόνο εργασία για κάθε κατηγορία εργασιών και το πολύ για τρεις διαφορετικές κατηγορίες συνολικά (π.χ. Προφορική Ανακοίνωση, Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εργαστήριο). Ως εκ τούτου μια εγγραφή καλύπτει μέχρι τρεις εργασίες διαφορετικής κατηγορίας του Προγράμματος του Συνεδρίου.

3. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης εγγραφής και επιστροφής των χρημάτων.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Για τη διαμονή των συνέδρων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου είχαμε προσφορές από τα ξενοδοχεία που αναφέρονται παρακάτω. Η κράτηση θα γίνει ατομικά από τους Συνέδρους με επικοινωνία με το αντίστοιχο ξενοδοχείο. Παρακαλούμε κατά την κράτησή σας να αναφέρετε ότι πρόκειται για το "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΦΕΤ".

Επίσης, παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για τη διαμονή σας, επειδή την περίοδο του συνεδρίου ξεκινάει και η τουριστική περίοδος στην Κρήτη.

1. Brascos Hotel ***
- Μονόκλινο δωμάτιο: 32 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Δίκλινο δωμάτιο: 42 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Τρίκλινο δωμάτιο 52 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
Σημείωση: Οι προσφορές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2017
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μοάτσου και Δασκαλάκη 1
74132 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: 28310 - 23721-4
Ιστοσελίδα: www.brascos.com

2. Liberty Hotel ***
- Μονόκλινο δωμάτιο: - 38 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Δίκλινο δωμάτιο: 48 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Τρίκλινο δωμάτιο 58 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μοάτσου και Πρεβελάκη
Ρέθυμνο 74100, Ελλάδα
Τηλ.: 28310 - 55851-3
Ιστοσελίδα: www.liberty-hotel.gr

3. Olympic Palladium ***
- Μονόκλινο δωμάτιο: 37 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Δίκλινο δωμάτιο: 55 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
Σημείωση: Οι προσφορές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2017
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μοάτσου 42
74100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Tηλ.: 28310 - 24761-2
Ιστοσελίδα: www.olympic-hotels-crete.com

4. Jo-An Palace ****
- Μονόκλινο δωμάτιο: 32 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Δίκλινο δωμάτιο: 45 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Τρίκλινο δωμάτιο 57 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δημητρακάκη 8
74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: 28310 - 24241-3
Ιστοσελίδα: www.joanpalace.com

5. Achillion Palace ****
- Μονόκλινο δωμάτιο: 40 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Δίκλινο δωμάτιο: 49 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
- Τρίκλινο δωμάτιο 67 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κ. Γιαμπουδάκη 27
74100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ. 28310-54423, 28310-51 502 & 28310-51 524
Ιστοσελίδα: www.achillionpalace.gr

6. Kyma Beach *****
- Μονόκλινο Superior δωμάτιο (με θέα θάλασσα): 83 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
ή
100 Ευρώ με ημιδιατροφή / ημέρα
- Δίκλινο Superior δωμάτιο (με θέα θάλασσα): 92 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
ή
120 Ευρώ με ημιδιατροφή / ημέρα
- Τρίκλινο Superior δωμάτιο (με θέα θάλασσα): 125 Ευρώ με πρωινό/ημέρα
ή
167 Ευρώ με ημιδιατροφή / ημέρα
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη,
74100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ. 28310 - 55503-4 & 28310 - 27401
Ιστοσελίδα: www.ok-rethymno.gr

8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η ΑΝΕΚ LINES και BLUE STAR FERRIES όπως επίσης και οι MINOAN LINES προσφέρουν 50% έκπτωση για τη μετακίνηση των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο mail του συνεδρίου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρίσκονται στο συνεχώς ενημερωνόμενο ιστότοπο του συνεδρίου:
http://synedrio2017.enephet.gr

καθώς και στο facebook του συνεδρίου:
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE
%B9%CE%BF-%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%84-2017-
590179777818145/?ref=settings

Σχετικά Άρθρα