edu.klimaka.gr

1ο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης Κρήτης 2020

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2020

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MIRAMARE

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και οι Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου και Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αγίου Νικολάου και το Δήμο Ηρακλείου διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«1°Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης»

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Miramare, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου από 9 έως 11 Απριλίου 2020.

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου:

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την δια βίου υγεία και τη δυναμική καθώς και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:

 • Η παρουσίαση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν τη δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών μεθόδων, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στοχεύουν στην ενεργό δράση του μαθητή.
 • Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ως προς την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για όλους.
 • Η ανάδειξη μέσω δημιουργικού διαλόγου της σχέσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης αθλητικών συμπεριφορών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο, τον διάλογο με την τοπική κοινωνία για θέματα φυσικής δραστηριότητας, πρόληψης και ανάπτυξης επαγγελματιών της άσκησης.
 • Η καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης.

Θεματικές Ενότητες:

 • Σχολικός Αθλητισμός - Αγώνες
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή
 • Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής
 • Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • ΤΠΕ στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας
 • Φυσική δραστηριότητα και υγεία
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Άσκηση και Διατροφή
 • Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Το συνέδριο συμπεριλαμβάνει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Στρογγυλές τράπεζες
 • Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες (προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις)
 • Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το χώρο του σχολείου
 • Εργαστήρια

Σημαντικές ημερομηνίες:

8 Οκτωβρίου 2019: 1 η Ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου

28 Φεβρουαρίου 2020: Υποβολή περίληψης έως 500 λέξεις, για όλες τις κατηγορίες των εργασιών

20 Μαρτίου 2020: Ενημέρωση αποδοχής

30 Μαρτίου 2020: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου

9-11 Απριλίου 2020: Διεξαγωγή Συνεδρίου

24 Απριλίου 2020: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου

Τρόπος υποβολής εργασιών

+ Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.

+ Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως δύο εισηγήσεις ή με ένα έως δύο εργαστήρια ή με μία εισήγηση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.

+ Οι ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες θα τεθούν στην ανώνυμη κρίση δύο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσες πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχόμενο, μορφοποίηση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση) θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN). Οι καλές πρακτικές από το χώρο του σχολείου, εφόσον δεν υποστηρίζονται βιβλιογραφικά, θα δημοσιευθούν σε παράρτημα που θα εκδοθεί για αυτό το σκοπό.

+ Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία (εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση) ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας για δημοσίευση είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις.

+ Οδηγίες και Πρότυπα - Έντυπα σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/odigies-entypa

+ Για την υποβολή των εργασιών πατήστε στο σύνδεσμο: > Υποβολή Ολοκληραψένης εργασίας https://forms.gle/hmATEprvAcSniikj7

Συμμετοχή - διαμονή συνέδρων:

• Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η φόρμα εγγραφής Συνέδρων είναι ήδη ενεργοποιημένη στην σελίδα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-yWKxTyfRa_0cGgjLlEBwGgyOZbpTNfcjHj15bljzuJwAw/viewform

• Το ξενοδοχείο Miramare 5*, προσφέρει ειδική τιμή στους Συνέδρους, 35 ευρώ/άτομο (σε δίκλινο/τρίκλινο/τετράκλινο δωμάτιο) με πρωινό και ένα γεύμα. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε απευθείας στο ξενοδοχείο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε από μια πληθώρα καταλυμάτων που προσφέρει ο Άγιος Νικόλαος, την περίοδο πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

• Στους συνέδρους παρέχεται:

• Ο φάκελος του Συνεδρίου

• Βεβαιώσεις συμμετοχής (παρακολούθησης εργασιών, εισήγησης, παρακολούθησης εργαστηρίων)

• Καφές και πρόχειρο γεύμα στα διαλείμματα

Επικοινωνία:

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://pl1ysed.pdelaitis.gΓ

Facebook: https://www.facebook.com/physedcrete/

E-mail: synedΓiophysed@gιηail.coιη

Γραμματεία Συνεδρίου, τηλέφωνα: 2810342765 (κος Όμηρος-Αλέξανδρος Θεολογίτης), 2831028696 (κα Μαρία Παλάση)

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης

Σχετικά Άρθρα