edu.klimaka.gr

5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας 2018 - Καλαμάτα

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2018 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αρ.Πρωτ.1717/22-03-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πληροφορίες: Δημήτριος Σαρρής
Τηλέφωνο : 2721 3 61544
Τηλ/πο (fax) : 2721 3 61481
Ηλ. ταχ. (email) : messinia(ΣΤΟ)sch.gr, lab(ΣΤΟ)sch.gr
Ιστότοποι: : dipe.mes.sch.gr : activities.mysch.gr : edulab.sch.gr

Θέμα: 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Σας διαβιβάζουμε την πρώτη ανακοίνωση του 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας με θέμα «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», που συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.) και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συντονιστικό φορέα του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» (sound.sch.gr) . Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου αυτού από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (edulab.sch.gr).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου, προκειμένου να συμμετέχουν στο Συνέδριο στην Καλαμάτα ως εισηγητές, εμψυχωτές, καλλιτέχνες, δημιουργοί ή σύνεδροι αλλά και να επωφεληθούν εξ αποστάσεως από τη διαδικτυακή παρουσία του Συνεδρίου (sound.sch.gr/acouexpedu/), καθώς στον ιστότοπο θα αναρτάται χρήσιμο υλικό, πληροφόρηση και θα συμπεριληφθούν τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος


5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας
Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση

Καλαμάτα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει δημιουργικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, την αισθητική καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις κοινωνίες.

Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής εμπειρίας, μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της εμπειρίας. Μέσω των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε ευκαιρίες για ακρόαση των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους αλλά και με τον ακροατή.

Πέρα από το αφτί και το σώμα, η ακουστική οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία για την ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως αντικείμενο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 «δυνητικά βιώματα», τα οποία όμως σύμφωνα με την Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία αναπαριστούσαν με έναν βαθμό αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών πηγών.

Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του ήχου και της επικοινωνίας έχουν ‘εισχωρήσει’ σε πολλαπλά επίπεδα στην ακουστική οικολογία και στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των ηλικιών. Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό και δημιουργικές συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία και τις προεκτάσεις του στην Εκπαίδευση.

Κάποια από τα ερωτήματα που θα προσεγγισθούν είναι: Τι έχει να μας προσδώσει η μελέτη του ήχου ως βίωμα, ως εμπειρία; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει μια ακουστική βιωματική εμπειρία; Προς ποιες κατευθύνσεις διευρύνεται η αντίληψη του ακουστικού περιβάλλοντος μέσω του βιώματος; Πώς η Ακουστική Οικολογία είναι δυνατόν να ‘μπολιάσει΄ με δημιουργικές, βιωματικές προσεγγίσεις την εκπαίδευση σε διάφορα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Με τα όρια και τις ισορροπίες ανάμεσα σε φυσικά και δυνητικά βιώματα να μετατοπίζονται σημαντικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μια σύγχρονη εκπαίδευση στην ακουστική οικολογία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιωματική;

Θεματικές

1. Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση

2. Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο

3. Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον

4. Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media)

5. Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα

6. Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία, Σύγχρονες Προσεγγίσεις

7. Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου

8. Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy)

9. Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία

10. Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα

11. Άλλες Επιστημονικές - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα, την Εκπαίδευση

Υποβολή Εισηγήσεων και Εργαστηρίων

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/05/2018:

α) Εισηγήσεις που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές

β) Βιωματικά Εργαστήρια που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές

γ) Μουσικά Έργα - Συνθέσεις

δ) Εγκαταστάσεις (installations)

ε) Παραστάσεις

Οι προτάσεις θα αποσταλλούν ηλεκτρονικά με συμπληρωμένη τη φόρμα που βρισκέται στον ιστότοπο του συνεδρίου sound.sch.gr/acouexpedu/ (Υποβολή Προτάσεων).

Κύριες Ημερομηνίες

22/03/2018 Πρώτη Ανακοίνωση και πρόσκληση για αποστολή περιλήψεων

31/05/2018 Λήξη υποβολής περιλήψεων και έναρξη κρίσεων εργασιών και εργαστηρίων.

30/06/2018 Ανακοίνωση Κρίσεων στους Προτεινόμενους

15/06/2018 Δεύτερη Ανακοίνωση - πρόγραμμα συνεδρίου

27-30/09/2018 Διεξαγωγή 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας

Διοργάνωση - Συμμετοχή

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας αποτελεί συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η οποία είναι συντονιστικός φορέας του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», στις δραστηριότητες του οποίου εντάσσεται η συνδιοργάνωση αυτή. Το Συνέδριο σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με την ευγενική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό, με είσοδο χωρίς κόστος (δωρεάν).

Στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου sound.sch.gr/acouexpedu/, μετά τη δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οργανωτική Επιτροπή

Συντονισμός:

Ανδρέας Κατσαούνης, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Μέλος συντονιστικής Ομάδας Ε.Ε.Δ.Ε. «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος Πολιτισμός»

Δημήτριος Οικονομόπουλος, Διευθυντής Π.Ε. Μεσσηνίας, Μέλος Συντονιστικής Ομάδας Ε.Ε.Δ.Ε. «Ήχος Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»

Δημήτριος Σαρρής, Υπεύθυνος. Σχ. Δρ., Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Μέλος Συντονιστικής Ομάδας Ε.Ε.Δ.Ε. «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»

Μέλη:

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια στη Μουσική Ψυχολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιωάννης Ματσίνος, Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπλ. Καθηγητής στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κίμων Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Παπαρρηγόπουλος, Μουσικολόγος, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κατερίνα Τζεδάκη, Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Τοπική Ομάδα Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας
Τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Εργασίας θα ανακοινωθούν.

Επιστημονική Επιτροπή

Νικόλας Βαλσαμάκης, Συνθέτης, Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νεύτα - Ελευθερία Βότση, Δρ. Βιολογίας - Αρχιτέκτων Τοπίου, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αναστασία Γεωργάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια στη Μουσική Τεχνολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ζωή Διονυσίου, Επίκ. Καθηγήτρια στη Μουσική Παιδαγωγική, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ευαγγελία Δράκου, European Institute for the Exploration of the Sea, University of Brest, France

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια στη Μουσική Ψυχολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιωάννης Ζάννος, Καθηγητής στη Μουσική Πληροφορική, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μιράντα Καλδή, Αναπλ. Καθηγήτρια στη Διεύθυνση Χορωδίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ελένη Καλλιμοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής στη Μουσική Παιδαγωγική, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αιμιλία Καραποστόλη, Αρχιτέκτονας, MA, PhD Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Μουσικός

Σπύρος Κουζούπης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Στέλλα Κυβέλου, Αναπλ. καθηγήτρια, Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

Ιωάννης Ματσίνος, Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπλ. Καθηγητής στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νίκος Μπουμπάρης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρήστος Οικονόμου, Διδάκτωρ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παναγιώτης Πανόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κίμων Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαρία Παπαδομανωλάκη, University of Brighton

Κώστας Παπαρρηγόπουλος, Μουσικολόγος, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Παναγιώτης Πούλος, Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάριος Πουρκός, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημήτρης Σαρρής, Υπεύθυνος Σχ. Δρ., Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

Μάκης Σολωμός, Μουσικολόγος, E.A. Esthétique, Musicologie, Danse et Création Musicale, Université Paris 8

Δανάη Στεφάνου, Επίκ. Καθηγήτρια στην Ιστορική Μουσικολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατερίνα Τζεδάκη, Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλας Τσαφταρίδης, (MA, Ph.D) Ε.Ε.Π., Μουσικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό & Καποδιστριακό, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Τσινίκας, Καθηγητής, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Φλώρος, Αναπλ. Καθηγητής, Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστική, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καλλιτεχνική Επιτροπή

Νικόλας Βαλσαμάκης, Συνθέτης, Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Στέλιος Γιαννουλάκης, Συνθέτης, Ελληνικός Σύνδεσμος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

Ανάργυρος Δενιόζος, Συνθέτης, Μουσικολόγος, Ερευνητής, Ελληνικός Σύνδεσμος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

Δημήτρης Καραγεώργος, Συνθέτης, Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Οικολογίας

Κωνσταντίνος Καραθανάσης Συνθέτης. Assistant Professor of Composition and Music Technology at the University of Oklahoma School of Music

Παναγιώτης Κόκορας, Συνθέτης, Assistant Professor, University of North Texas

Αποστόλης Λουφόπουλος, Συνθέτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Λώτης, Συνθέτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Μνιέστρης, Συνθέτης, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διευθ. ΕΡΗΜΕΕ

Άκης Πασούλας, Συνθέτης, Lecturer in Music and Audio Arts, University of Kent. Director of MAAST

Βασίλης Ρούπας, Συνθέτης, Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Οικολογίας

Κατερίνα Τζεδάκη, Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Tim Ward, Συνθέτης, Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Οικολογίας

Επικοινωνία

Ιστότοπος: sound.sch.gr/acouexpedu/

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): acouexpedu(ΣΤΟ)sch.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2721361544, +30 2721361551 +30 6932153845, +30 6979092185

Σχετικά Άρθρα