edu.klimaka.gr

4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών 2023

4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό» 2023

Αρ.Πρωτ.8300/Ε3/25-01-2023/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ι. Ολυμπίου, Μ. Αθανασίου
Τηλέφωνο : 210-344 2831
Email : epimorfosi.ekp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : 4o Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών.
ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα αριθμ. 31111/08-12-2022 και 35666/27-12-2022 έγγραφα του Α.Π.Θ.

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ. (κόκκινο κτίριο-κάτω από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο) από Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 έως και Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 και ώρα 22:00 και απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του αριθμ. 31111/08-12-2022 εγγράφου του Α.Π.Θ. :

  • Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει όλο το φάσμα των επιμέρους επιστημών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.
  • Θα παρουσιαστούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε όλους τους τομείς του αθλητισμού.
  • Θα συμμετέχουν επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, αθλητές, παράγοντες του Ελληνικού Αθλητισμού, ερευνητές και φοιτητές.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι προαιρετική και θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στην Ημερίδα, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α., όπου αναφέρεται ρητά ότι οι άδειες για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να απαλλαγούν από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για μια εκ των δύο εργάσιμων ημερών διεξαγωγής του συνεδρίου.

Η συμμετοχή προϋποθέτει την πρόνοια για κάλυψη των κενών που ενδέχεται να εμφανιστούν.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής να μη διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παρακαλείστε για τη σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των σχολείων της δικαιοδοσίας σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.153239/Δ5/12-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
Π. Τσαπατσάρης
Α. Αραχωβίτης
Τηλέφωνο : 210 344 3012/2753/3516
Email : dfa-tmima-a(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.»
ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 152482/Δ5/8-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., αναφορικά με το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό», που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 2 -4 Μαρτίου 2023.

Ουδεμία δαπάνη μετακίνησης και συμμετοχής βαρύνει το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισυνάπτεται ένα (01) αρχείο.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ5.31111/08-12-2022/ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γραμματεία Κοσμητείας
Πληροφορίες: Νανά Μηνοθγιούδη
Τηλ. : 2310 99 1871, 1872
Εmαί/: info(ΣΤΟ)pess.auth.gr
Γυάλινο Κτήριο: lος όρ., Εγκαταστάσεις Θέρμη

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό» . Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 - 4 Μαρτίου 2023 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.} του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (κόκκινο κτίριο - κάτω από Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο).

Η θεματολογία του περιλαμβάνει όλο το φάσμα των επιμέρους επιστημών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού . Θα παρουσιαστούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής και θα παρουσιαστούν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε όλους τομείς του αθλητισμού . Θα συμμετέχουν επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, αθλητές, παράγοντες του Ελληνικού αθλητισμού, ερευνητές και φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://icss2023.phed.auth.gr/

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την κοινοποίηση του παρόντος στις Διευθύνσεις Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης προς σχετική ενημέρωση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και τη δυνατότητα χορήγησης προς αυτούς σχετικής εκπαιδευτικής άδειας για τις ημέρες Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 ώστε να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Καθηγητής Γεώργιος Τζέτζης
Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ

 

Σχετικά Άρθρα