edu.klimaka.gr

ΠΕ18 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΕΠ 2008 2009

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 18
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008

Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντηρητών Εργ. Τέχνης και Αρχ. Ευρημάτων, Κλωστοϋφαντουργίας−Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων, Οδοντοτεχνιτών, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Εργασιοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών,Βρεφονηπιοκόμων, Αισθητικής, Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι), Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας, Αλιείας, Γεωργ. Μηχανών και Αρδεύσεων (όπως μετονομάστηκε σε «Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων», Δασοπονίας (όπως μετονομάστηκε σε «Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλ., Θερμοκηπ. Καλλιεργειών και Ανθ/μίας

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

Οι ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18 της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα εξεταζόμενα μαθήματα ομαδοποιούνται όπως παρακάτω.

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρεται μόνο ένα υποχρεωτικό μάθημα εξετάζονται στην ύλη του μαθήματος αυτού.

Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρονται και μαθήματα επιλογής εξετάζονται στην ύλη του υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς επίσης και στην ύλη ενός από τα αναφερόμενα μαθήματα επιλογής, το οποίο επιλέγουν.

α) Για τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Φωτογραφίας του κλάδου ΠΕ18:

Υποχρεωτικό μάθημα: Ιστορία Τέχνης

Μαθήματα επιλογής:
Τεχνολογία εκτυπώσεων,
Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων,
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς,
Φωτογραφία

Υποχρεωτικό μάθημα: Ιστορία της Τέχνης

Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική εποχή.

Αίγυπτος, Μεσοποταμία.

Κυκλαδική, Μινωική, Μυκηναϊκή, Αρχαϊκή, Κλασική Ελληνική Τέχνη.

Ελληνιστική περίοδος και περίοδος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Ρωμανική και Γοτθική Τέχνη στην Ευρώπη.

Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη.

Η Αναγέννηση στην Ευρώπη.

Μπαρόκ και Ροκοκό.

Τα μεγάλα ρεύματα του Νεοκλασικισμού, Ρομαντισμού, Ρεαλισμού, Νατουραλισμού, Ιμπρεσιονισμού, Φωβισμού, Eξπρεσιονισμού, Κυβισμού.

Φουτουρισμός, Αφηρημένη Τέχνη, Νταντά και Σουρεαλισμός.

Κονστρουκτιβισμός και Τέχνη του De Stijl.

Μπάουχαους. Εφαρμοσμένες Τέχνες.

Μοντέρνο κίνημα. Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Μοντέρνα Γλυπτική.

Ποπ Αρτ.

Μεταμοντερνισμός.

Μάθημα επιλογής: I. Τεχνολογία εκτυπώσεων

Η εξέλιξη της γραπτής επικοινωνίας. Ιστορικά στοιχεία.

Η τυπογραφία. Στοιχεία, περιγραφή μεθόδων και συστημάτων εκτύπωσης, μηχανικός εξοπλισμός, σημασία.

Άλλες εκτυπωτικές μέθοδοι. Ιστορία, περιγραφή, εξοπλισμός, αξιολόγηση.

Η διαδικασία παραγωγής του εντύπου. Τομείς και στάδια.

Φωτοαναπαραγωγή.

Περιγραφή του ατελιέ.

Έννοια, κατηγορίες και χρήση των προτύπων.

Υλικά και διαδικασίες της εκτύπωσης.

Το μοντάζ.

Η φάση της αποπεράτωσης.

Ξακρίσματα, δίπλωμα, είδη τρέχουσας και καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, είδη κυτιοποιίας.

Μάθημα επιλογής : IΙ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Οι έννοιες της κατοίκησης, του οικισμού, της πόλης (κοινωνική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική προσέγγιση).

Το φαινόμενο της αστικοποίησης.

Βασικά ζητήματα κατοικίας και στεγαστικής πολιτικής στη σύγχρονη πόλη.

Η εξέλιξη της κατοικίας ιστορικά και κοινωνικοοικονομικά.

Τυπολογία της ελληνικής κατοικίας, διαχρονικά από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Στοιχεία σχεδιασμού της σύγχρονης κατοικίας. Γενικά στοιχεία. Μετρικές σχέσεις. Στοιχεία του κατασκευασμένου χώρου. Δραστηριότητες, λειτουργίες, λειτουργικές ενότητες, χώροι της κατοικίας.

Είδη και βασικά ζητήματα του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας.

Μάθημα επιλογής: III. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έννοιες, ορισμοί, ανάγκες, ιδιότητες των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαδικασίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οργανισμοί εθνικοί και διεθνείς. Ιστορικά.

Μέτρα Προστασίας. Συμβάσεις, Συνθήκες, Χάρτες, Διακηρύξεις κ.λπ.

Ταξινόμηση των πολιτιστικών αγαθών. Μέτρα προστασίας τους. Αξιολόγηση.

Νομοθετικά πλαίσια.

Διεθνής εμπειρία και σημαντικά παραδείγματα προστασίας.

Ελληνική εμπειρία και σημαντικά παραδείγματα προστασίας.

Επεμβάσεις αποκατάστασης και νέες χρήσεις σε ιστορικά κτίρια και μνημεία. Ιστορικό. Περιγραφή. Παραδείγματα.

Μάθημα επιλογής: IV. Φωτογραφία

Η εξέλιξη της φωτογραφίας.

Η φωτογραφική μηχανή. Μέρη μηχανής. Είδη μηχανής. Οι φακοί. Τα φιλμ.

Τεχνητός φωτισμός.

Η εμφάνιση (Εργαστήριο, εξοπλισμός, μέθοδοι, στάδια).

Η εκτύπωση (Εξοπλισμός, Τεχνικές, Υλικά).

Στοιχεία φωτογραφικής σύνθεσης. (Βάθος πεδίου, κίνηση, σημείο παρατήρησης, κ.λπ.). Η Αισθητική στη φωτογραφία.

Η έγχρωμη φωτογραφία.

Η ηλεκτρονική φωτογραφία.


ε) Για τις ειδικότητες ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ του κλάδου ΠΕ18:

Υποχρεωτικό μάθημα: Τεχνολογία υφάσματος – υφασματολογία

1. ΙΝΕΣ
Ίνες. Βασικά χαρακτηριστικά τους.
Ταξινόμηση των ινών

2. ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
2.1 Βαμβάκι (Δομή, αναγνώριση, ενδυματολογικές ιδιότητες, τρόποι βαφής, τομείς εφαρμογής φροντίδα).
2.2 Λινό (Δομή, αναγνώριση, ενδυματολογικές ιδιότητες, τρόποι βαφής, φροντίδα).
2.3 Άλλες κυτταρινικές ίνες.

3. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
3.1 Μαλλί (Δομή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα).
3.2 Μετάξι (Δομή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα.)

4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ
4.1 Αναγεννημένη κυτταρίνη (Τρόπος παραγωγής, Είδη αναγεννημένης κυτταρίνης, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα).
4.2 Άλλες αναγεννημένες ίνες.

5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
5.1 Βασικές μέθοδοι παρασκευής συνθετικών ινών.
5.2 Πολυαμίδια (Nylon) (Παραγωγή, Είδη − εμπορικές ονομασίες, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα).
5.3 Πολυεστέρας (Παραγωγή, Είδη − εμπορικές ονομασίες, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα).
5.4 Ακρυλικό (Παραγωγή, Είδη − εμπορικές ονομασίες, Αναγνώριση, Ενδυματολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής,Φροντίδα).
5.5 Ελαστομερή.
5.6 Άλλες συνθετικές ίνες.
5.7 Ίνες ειδικών εφαρμογών (Αραμίδια, Ίνες ειδικής δομής, Μικροϊνες).

6. ΝΗΜΑΤΑ
Νήματα. Βασικά χαρακτηριστικά και χρήσεις νημάτων.
Αρίθμηση νημάτων.
Παραγωγή νημάτων.
Βασικές μέθοδοι και μηχανήματα κλωστο ποι ήσεως φυσικών ινών(Βαμβάκι, Μαλλί).
Κλωστοποίηση − νηματοποίηση τεχνιτών και συνθετικών ινών.

7. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
7.1 Αιτίες για την ανάμειξη των ινών.
7.2 Χαρακτηριστικές αναλογίας πρόσμιξης ινών.
8. ΥΦΑΣΜΑΤΑ
8.1 Γενικές κατηγορίες υφασμάτων (υφαντά, πλεκτά, μη υφάνσιμα).
8.2 Μέθοδοι και μηχανές κατασκευής υφασμάτων (αργαλειός, πλεκτομηχανή, μηχανές κατασκευής μη υφανσίμων).

9. ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
9.1 Είδη ύφανσης.
9.2 Μηχανές ύφανσης.
9.3 Κύριες εφαρμογές και χρήσεις υφαντών.
9.4 Ανάλυση υφαντού υφάσματος.

10. ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Είδη πλέξης.
Μηχανές πλέξης.
Κύριες εφαρμογές και χρήσεις πλεκτών.
Ανάλυση πλεκτών υφασμάτων.

11. ΜΗ ΥΦΑΝΣΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
11.1 Τρόποι και διαδικασία κατασκευής.
11.2 Κύριες εφαρμογές και χρήσεις μη υφανσίμων.

12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
12.1 Ετικέτες φροντίδας.
12.2 Σύγχρονη νομοθεσία και προδιαγραφές φροντίδας (eco−labeling).

13. ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
13.1 Χρώματα.
13.2 Επιλογή χρωμάτων σε σχέση με τις προς βαφή ίνες.
13.3 Μέθοδοι και Μηχανήματα βαφής.
13.4 Ποιότητα βαφής − αντοχές χρωματισμών.

14. ΤΥΠΟΒΑΦΗ
14.1 Μέθοδοι τυποβαφής
14.2 Ιδιότητες τυποβαμμένων υφασμάτων.

15. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ)
15.1 Επιθυμητές ιδιότητες.
15.2 Μηχανικός εξευγενισμός. Είδη και μηχανές μηχανικού εξευγενισμού (φινιρίσματος.)
15.3 Χημικός εξευγενισμός. Είδη χημικού εξευγενισμού (φινιρίσματος.)


ζ) Για τις ειδικότητες ΠΕ18 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ − ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ − ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ−ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ:

Β) Για την ειδικότητα Οδοντοτεχνιτών:
Εξεταζόμενο Μάθημα:Kινητή και Ακίνητη Προσθετική

Ακίνητη
Εκμαγεία στην Ακίνητη Προσθετική.
Κατασκευή εκμαγείων με κινητά κολοβώματα.
Τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης.
Επένδυση με πυρόχωμα.
Αποκήρωση − προθέρμανση − χύτευση.
Κατεργασία μεταλλικού σκελετού.
Δόμιση − όπτιση πορσελάνης.
Μεταλλοκεραμική στεφάνη.

Κινητή
Ανατομικά και μορφολογικά στοιχεία της άνω και κάτω νωδής γνάθου.
Κάθετη διάσταση − κεντρική σχέση − σύγκλιση των δοντιών μασητικό επίπεδο.
Κροταφογναθική διάρθρωση – κινήσεις της κάτω γνάθου.
Στάδια κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών.
Αρχικά αποτυπώματα−κατασκευή αρχικού εκμαγείου.
Ατομικά δισκάρια ολικών οδοντοστοιχιών.
Βασικές πλάκες των ολικών οδοντοστοιχιών.
Κέρινα ύψη.
Ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
Σύνταξη των τεχνητών δοντιών – διαμόρφωση λείων επιφανειών.
Διατήρηση της θέσης του μασητικού επιπέδου εγκλείστρωση των ολικών οδοντοστοιχιών.
Αποκήρωση− Στιβαγμός της ακρυλικής ρητίνης − όπτηση των ολικών οδοντοστοιχιών.
Απεγκλείστρωση – λείανση − στίλβωση − διόρθωση σύγκλεισης των ολικών οδοντοστοιχιών.

Γ) Για τις ειδικότητες Νοσηλευτικής − Μαιευτικής − Επισκεπτών Υγείας:
Εξεταζόμενο Μάθημα: Νοσηλευτική

Δεοντολογία.
Βασική νοσηλευτική.
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου με νοσήματα του πεπτικού συστήματος.
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου με νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου με νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος.
Ωρλ νοσηλευτική.
Οφθαλμολογική νοσηλευτική.
Ορθοπεδική νοσηλευτική.
Γυναικολογική νοσηλευτική.
Μαιευτική νοσηλευτική βρεφοκομία.
Παιδιατρική νοσηλευτική.
Ψυχιατρική νοσηλευτική.
Νευρολογική νοσηλευτική.
Γεροντολογική νοσηλευτική.
Ουρολογική νοσηλευτική.
Αιματολογική νοσηλευτική.
Ογκολογική νοσηλευτική.

Δ) Για τις ειδικότητες Εργασιοθεραπευτών − Φυσιοθεραπευτών:
Εξεταζόμενο μάθημα: Κινησιολογία

Ο Ρόλος του σκελετού στην κίνηση
Μοχλοί κίνησης − ροπή – συστήματα δυνάμεων στο ανθρώπινο σώμα − Ανάλυση κίνησης.
Μυϊκό σύστημα και κίνηση.
Ανάλυση κίνησης σπονδυλικής στήλης.
Ανάλυση κίνησης Άνω – κάτω άκρων.
Ανάλυση της όρθιας στάσης − βάδισης.
Νευρομυϊκός έλεγχος.

Ε) Για την ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων:
Εξεταζόμενο μάθημα: Αγωγή Βρέφους και Νηπίου (Βρεφονηπιοκομία − Παιδαγωγικά)

Ο Ρόλος του Βρεφονηπιοκόμου. Δεοντολογία του επαγγέλματος.
Το παιδί πριν τη γέννηση, τοκετός. Ο αρχικός δεσμός. Η περίοδος της λοχείας και οι αλληλεπιδράσεις γονέων–βρέφους.
Βασικές ανάγκες του βρέφους και του μικρού νήπιου. Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξή του.
Βασικές αρχές αγωγής του βρέφους και του μικρού παιδιού.
Θεωρητικές αρχές οργάνωσης του χώρου, και του παιδαγωγικού υλικού για βρέφη και μικρά παιδιά.
Σύγχρονες τάσεις για την υποδοχή των βρεφών και μικρών παιδιών στον βρεφονηπιακό σταθμό. Μορφές προσέγγισης γονέων.
Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση των στιγμών τουαλέτας, ύπνου και φαγητού.
Θεωρητικές θέσεις για την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου, του χώρου και του εξοπλισμού στον βρεφονηπιακό σταθμό.
Ο ρόλος του παιχνιδιού. Μορφές, είδη. Η παιδαγωγική του αξία.
Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ο ρόλος του βιβλίου στα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Η διδακτική του
προσέγγιση.
Η αξία της παρατήρησης και της καταγραφής της συμπεριφοράς των παιδιών και των παιδαγωγικών πρακτικών.
Προσδιοριστικοί παράγοντες βελτίωσης της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.

ΣΤ) Για την ειδικότητα Αισθητικής:
Εξεταζόμενο μάθημα: Κοσμετολογία

ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ I
Γενικό μέρος:
Επιλεγμένα στοιχεία από την οργανική και ανόργανη χημεία (διαλύματα, σχηματισμός χημ. ενώσεων, αλκοόλες, αιθυλική αλκοόλη, λίπη, έλαια, σάπωνες). Γαλακτώματα και γαλακτωματοποιητές. Υπολογισμός Ph, μέτρηση ιξώδους, χρωματογραφία.
Ειδικό μέρος:
Παρασκευή διαλυμάτων και γαλακτωμάτων O/W και W/O. Μεθοδολογία μέτρησης του ιξώδους των καλλυντικών προϊόντων. Η μέθοδος της χρωματογραφίας. Χρήση συσκευών και οργάνων.

ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ IΙ
Γενικό μέρος:
Το χρώμα στα καλλυντικά προϊόντα. Συσκευασία καλλυντικών προϊόντων – Υλικά συσκευασίας καλλυντικών
προϊόντων. Σχεδίασμα των καλλυντικών προϊόντων με πίεση. Κρέμες χρησιμοποιούμενες για την περιποίηση του
δέρματος. Κρέμες νύχτας και κρέμες μάλαξης. Εξαφανιζόμενες κρέμες και κρέμες βάσης μέϊκ− άπ. Κρέμες χεριών και σώματος. Προστατευτικές κρέμες χεριών. Κρέμες για όλες τις χρήσεις. Προϊόντα σε μορφή διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση του δέρματος. Στυπτικές λοσιόν. Τονωτικές λοσιόν. Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των στυπτικών και τονωτικών λοσιόν.
Ειδικό μέρος:
Παρασκευή γαλακτωματοποιημένων λοσιόν, κρέμας νύκτας για ξηρά δέρματα, γαλακτωματοποιημένων κρεμών, υγρού μέϊκ–άπ, κρέμας χεριών, γαλακτωματοποιημένων λοσιόν, λοσιόν σώματος, τονωτικών λοσιόν προσώπου και σαμπουάν.

η) Για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18 Ναυτικών μαθημάτων (Πλοίαρχοι Ε.Ν.) και Μηχανικών Ε.Ν:
Α. Ειδικότητα Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι) (κωδικός ΠΕ 18.61)

Μάθημα: Ναυτιλία
Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
− Διορθώσεις κατευθύνσεων.
− Οπτικά και ηχητικά βοηθήματα ναυτιλίας.
− Γραμμή θέσης και στίγμα.
− Χάρτες και προβολές χαρτών.
− Η ουράνια σφαίρα και το ισημερινό σύστημα συντεταγμένων.
− Πλανήτες.
− Σελήνη.
− Εξάντας.
− Διόρθωση υψών.
− Ουράνια σφαίρα.
− Χρόνος.
− Γραμμές θέσης με αστρονομικές παρατηρήσεις.
− Παλίρροιες. Ωκεανογραφικά φαινόμενα.
− Πλόες μεγάλων αποστάσεων.
− Σχεδίαση πλου σε ακτοπλοΐα και πλοήγηση – εκτέλεση σχεδιασμένου πλου.
− Ναυτιλία σωσιβίων λέμβων.

θ) Κλάδος ΠΕ18 Φυτικής παραγωγής− Ζωικής παραγωγής− Ιχθυοκομίας− Αλιείας− Γεωργ. μηχαν. και αρδεύσεων – Δασοπονίας − Διοίκησης γεωργ. εκμεταλ. −Θεμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθ/μίας

Μάθημα: Φυσιολογία φυτών
1. Χημική σύσταση των φυτών (πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα).
2. Βασικές αρχές μεταβολισμού ανώτερων φυτών.
3. Ανταλλαγή ύλης (ενεργός και παθητική μεταφορά ιόντων. Απορρόφηση νερού, υδατικό δυναμικό κυττάρου και φυτικών ιστών).
4. Αναπνοή ανώτερων φυτών.
5. Φωτοσύνθεση.
6. Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών (απαραίτητα χημικά στοιχεία: ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα, μεταφορά και κυκλοφορία στο φυτό, Μεταβολισμός και συμβιωτική δέσμευση αζώτου, Νόμοι απόδοσης των φυτών).
7. Διαπνοή

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά:

1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέματα και
2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
(ii)τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β)να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ)να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ)να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε)να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ' αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.

β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και

2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].

Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ' αυτό.

Σχετικά Άρθρα