edu.klimaka.gr

2ος Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 2017

2ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ15/229331/Δ2/29-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σχετικά με την έγκριση και διοργάνωση του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς με τίτλο “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018” του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – σχ. έτος 2017-2018».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 218439/Δ2/12-12-2017 και 128522/Δ2/27-07-2017 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 14161/26-07-2017 έγγραφό σας, που αφορά στην έγκριση διοργάνωσης του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς με τίτλο “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018” του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/09-11-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τους εν λόγω διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω διαγωνισμών θα πραγματοποιηθούν με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

Όσον αφορά στον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει μέσω των ιστότοπων των συνδιοργανωτών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.
 3. Είτε η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος είτε γίνεται εντός, η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.
 5. Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Όσον αφορά στον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Γελοιογραφίας και Κόμικς “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018”:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει μέσω των ιστότοπων των συνδιοργανωτών.
 2. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.
 4. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.
 5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 6. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό, πριν την αποστολή των έργων. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες  δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδοςπροκηρύσσουν το 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές καιη γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειάτης. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες.

Στους διαγωνιζόμενους δίνεται πεζό κείμενο από το πρωτότυπο, μέχρι 20 σειρές, περιόδου 5ου αι. π.Χ. – 3ου αι. μ.Χ.Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 2 ομάδες ερωτήσεων:

Α. Κατανόησης του εξεταζόμενου αποσπάσματος.

Οι ερωτήσεις κατανόησης αφορούν:

- την απόδοση στα νέα ελληνικά του συγκεκριμένου αποσπάσματος (20 μονάδες) και

- τη δομή και τη γλωσσική επεξεργασία του αποσπάσματος με υποερωτήσεις που αναφέρονται στη γραμματική (10 μονάδες), στο συντακτικό (10 μονάδες)
και στην ετυμολογία (20 μονάδες).

Η μορφή των ερωτήσεων δύναται να είναι αντικειμενικού τύπου (τύπου Σ ή Λ, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης),μετασχηματισμού τύπων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, το χρόνο και την πτώση ή σχηματισμού λέξεων (ασκήσεις ετυμολογίας).

Β. Ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου.

Οι ερωτήσεις ανάπτυξης αναφέρονται:

- στις ιδέες και τις αξίες του διδόμενου κειμένου σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (20 μονάδες) και

- στις γνώσεις των μαθητών από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (20 μονάδες).

Ειδικά για τα έργα των συγγραφέων που εντάσσονται στην ύλη του Διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να τα γνωρίζουν μόνον ονομαστικά.

Στην ύλη του Διαγωνισμού περιλαμβάνονται:

1) Oι ενότητες της Γραμματικής και του Συντακτικού που ανήκουν στη διδακτέα ύλη των 3 τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου(σχολ. έτους 2017-18).

2) Από το σχολικό βιβλίο αναφοράς ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2017, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») οι σελίδες:
-  9-17 (όχι: Περίληψη της Ιλιάδας)
- 25-30
- 32 (από: Η αξία των ομηρικών επών και η επίδρασή τους στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό) – 34 (όχι: Ομηρικοί ύμνοι, β.Διδακτικό έπος: Ησίοδος)
- 56-61 (όχι: ΙΙΙ. Οι Ελεάτες φιλόσοφοι, Παρμενίδης)
- 65-76 (όχι: 6. Η επιβίωση της τραγωδίας, Η διαδρομή της έως τη σημερινή εποχή)
- 79-98
- 102 (από: Αρχαία κωμωδία (486-400 π.Χ.) – 103 (όχι: β. Δομή της Αρχαίας κωμωδίας)
- 105 (από: Αριστοφάνης, 445-385 π.Χ.) – 109
- 113-114 (όχι: Α΄ βιβλίο – Κλειώ)
- 116 (από: Πηγές – Μέθοδοι) – 119
- 122 (από: Μέθοδος) – 128 (όχι: Γλώσσα, Επίδραση)
- 176-178 (όχι: Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Στ΄ Ζ΄ βιβλίο)

3) Πεζά κείμενα περιόδου 5ου αι. π.Χ. μέχρι και 3ου αι. μ.Χ.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεταιτο Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018, 10:00-12:00, και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδίδονται από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία συγκεντρώνει και καταμετρά τα γραπτά κατά τάξη.

Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα (1 – 100). Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδων, βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος του αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο από τους δύο (2) βαθμούς της πρώτης βαθμολόγησης.

Οι τρεις (3) μαθητές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευτούν με βιβλία, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Οι δέκα (10) μαθητές με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης(http://srv-dide-vath.att.sch.gr/dide) από το σύνδεσμο «Μαθητικοί Διαγωνισμοί», μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας(τηλ. 210 6015475, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στον κ. Ιωάννη Τσατάλη, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ.210 6009800 εσωτ.1169 και 1170, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://dide-vath.att.sch.grκαι www.pierce.gr/diagonismosarxaion

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΑθανάσιοςΦαλούκας, Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
2. ΓεώργιοςΒακερλής, Διευθυντής Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
3. ΜιχαήλΣιάμος, Υποδιευθυντής Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
4. ΙωάννηςΤσατάλης, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
5. ΜαρίαΚουτούση, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 3ου Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΙωάννηςΤσατάλης, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
2. Φωτεινή Μεταξάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
3. Βενετία Μπαλτά, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
4. Μαίρη Κωττούλα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
5. Ελένη Παπαδοπούλου,Σύμβουλος Γ΄ Ι.Ε.Π.
6. ΣωτηρίαΧρηματοπούλου, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Νέων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
7. ΜαρίαΚουτούση, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 3ου Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ιωάννης Τσατάλης, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
2. Σωτηρία Χρηματοπούλου, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Νέων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
3. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Φιλόλογος, Καθηγητής του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
4. Αθηνά Χατζηγιάννη,Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
5. Ιουλία Κυριάκου, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
6. Μαρία Τουρίκη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
7. Αθηνά Πήττα, Φιλόλογος,Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
8. Κλειώ Κουτρούμπα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
9. Αικατερίνη Παρασκευής, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 3ου Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής
10. Άγγελος Παναγιωτακόπουλος, Φιλόλογος, Καθηγητής του 4ου Γ.Ε.Λ. Χαλανδρίου
11. Αγάπη Πατσουράκη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
12. Μαρία Κουτούση, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 3ου Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Pierce – ΑμερικανικόΚολλέγιο Ελλάδος: Δήμητρα Σπυροπούλου

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας:Θωμαή Νικολή

Σχετικά Άρθρα