edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) 2024

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2024
«1924-2024: 100 χρόνια δημιουργικής πορείας του Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Ο Εθελοντισμός ως Στάση Ζωής»

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΠΨ/139775/143751/Δ1/14-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & ΔΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----
Email: spudonpe/ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : Επ. Αγγέλου
Π. Ψαρράκη - Ά. Βάρλα
Ο. Μαραγκού - Φ. Λυμπεροπούλου
2103442894
2103443318 - 2103443272
2103442212 - 2103442933

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «1924-2024: 100 χρόνια δημιουργικής πορείας του Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Ο Εθελοντισμός ως Στάση Ζωής»
ΣΧΕΤ.: To υπ' αριθμ.: 139775/5-12-2023 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ. ΙΕΠ 40586/24-07-2023 αίτημα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 75/05-12-2023 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού «1924-2024: 100 χρόνια δημιουργικής πορείας του Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Ο Εθελοντισμός ως Στάση Ζωής», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Ε' και Στ' Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/τριών, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/-τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/-τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.

10. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

12. Τυχόν σχετικό συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

13. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

14. Να υπάρχει συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.

15. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος 2023-24 (Έκθεση Αποτίμησης και Τεκμήρια).

16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

17. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. http://edugate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12 → Εκπαιδευτικά Προγράμματα → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2023-2024 → Μαθητικοί Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνη κα Μαρία Καστελλάνου).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Λυκαβητού1
10672 Αθήνα
Τηλ:0030 210 6983778
email: youth(ΣΤΟ)redcross.gr

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Θέμα : «1924-2024: 100 χρόνια δημιουργικής πορείας του Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Ο Εθελοντισμός ως Στάση Ζωής»

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ζωγραφικής σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει μαθητές/μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπισμού, αλτρουισμού και αλληλεγγύης έναντι των συνανθρώπων μας. Θα είναι μια αφορμή για τους/τις μαθητές/μαθήτριες να εντάξουν το «εγώ» στην υπηρεσία του «εμείς».

Φορέας υλοποίησης του εν λόγω διαγωνισμού είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και πιο συγκεκριμένα ο ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Δ/νση: Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα
email: youth(ΣΤΟ)redcross.gr
Διευθύντρια : Μαρία Καστελλάνου

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

 • να παρουσιαστεί το πολυσχιδές και πολυδιάστατο πλαίσιο δραστηριοτήτων του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού και εθελοντικού οργανισμού, του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1863 , ενώ αριθμεί περισσότερους από 180 Εθνικούς Συλλόγους σε όλο τον κόσμο.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες θα έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως:
  εθελοντισμός, ανθρωπισμός, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, παγκοσμιότητα, αμεροληψία και ενότητα, τις 7 θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εμπνέουν τα εκατομμύρια εθελοντών του μεγαλύτερου παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού. (πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.ifrc.org ,
  www.hellenicredcross.gr) 

Πιο συγκεκριμένα:

Την Οργανωτική/Επιστημονική επιτροπή απαρτίζουν οι:

 1. Μαρία Καστελλάνου, Διευθύντρια Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 2. Αλέξανδρος Δριμάλας, υπάλληλος Τομέα Νεότητας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 3. Γεώργιος Πίχλιαβας, εκπαιδευτικός, Διευθυντής 4ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου
 4. Μαρία Κοκκινιά, εκπαιδευτικός ΠΕ02, 14ου Γυμνασίου Αθηνών

Σημειώνουμε ότι το προσωπικό του Τομέα Νεότητας έχει πολύχρονη εμπειρία και επαφή με μαθητές/μαθήτριες α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης μέσω παιδαγωγικών προγραμμάτων τα οποία είχαν πάντα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μαθητές/μαθήτριες (ατομικά ή ομαδικά) Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Τα έργα μπορεί να είναι ομαδικά ή ατομικά ( Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια τόσο για τα ομαδικά όσο και για τα ατομικά έργα)

• Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

• Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ή περισσότερα έργα σε καμβά με τελάρο διαστάσεων 40x50 εκ. χρησιμοποιώντας ακρυλικά χρώματα.

 Την επιτροπή αξιολόγησης αποτελούν οι εικαστικοί :

 1. Αριστείδης Χρυσανθόπουλος (εικαστικός, εκπαιδευτικός, 133ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών)
 2. Βασίλειος Λιαούρης (εικαστικός, εκπαιδευτικός, 9ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Γαλατσίου)

• Ο διαγωνισμός θα αναδείξει τρεις νικητές από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα

• Συγκεκριμένα θα δοθούν 3 βραβεία ( 1ο βραβείο, 2ο βραβείο, 3ο βραβείο – για τα 3 πρώτα έργα) και 3 έπαινοι ( για τα 3 επόμενα έργα ζωγραφικής), σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, τα οποία αποτελούνται από βραβείο – έπαινο (σε έντυπη μορφή).

• Τα βραβεία και οι έπαινοι θα συνοδεύονται από δώρα για τους βραβευθέντες (αναμνηστική πλακέτα με το λογότυπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού), ενώ όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν βεβαίωση συμμετοχής. Σημειώνουμε ότι ΔΕΝ δίνονται χρηματικά έπαθλα/βραβεία. Τα έντυπα βραβεία/έπαινοι και τα δώρα θα δοθούν σε όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες που το έργο τους βραβεύεται, σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής. Τα βραβεία και οι έπαινοι είναι κοινά για τις ατομικές και για τις ομαδικές συμμετοχές.

Αξιολόγηση έργων : 5/2024 (η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί με την Επιτροπή Αξιολόγησης)

• Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν, θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προκειμένου να γίνει, από εκπαιδευτικούς η αποτίμηση του διαγωνισμού.

Βράβευση διακριθέντων : Εκδήλωση βράβευσης 6/2024 (πιθανή ημερομηνία 22-6-2024 / ο χώρος της εκδήλωσης, ο οποίος θα είναι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, θα επιλεχθεί με βάση τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών που θα διακριθούν, δεδομένου ότι τα έργα είναι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά)

Σημειώνουμε ότι :

 • δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες, των οποίων η συμμετοχή είναι προαιρετική και πάντα κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων τους,
 • η προετοιμασία των έργων μπορεί να γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .
 • Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των έργων αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας
 • Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών τόσο για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο διαγωνισμό όσο και για τη δημοσίευση των βραβευθέντων έργων κολλάζ, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, από το φορέα διοργάνωσης
 • Δηλώνουμε ρητά ότι ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και ότι διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [ ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993].
 • Ο φορέας διοργάνωσης θα δημοσιεύσει τα βραβευθέντα έργα (κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων των βραβευθέντων μαθητών/μαθητριών) ενώ δεν θα προκύψουν έσοδα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ή για κάποιο άλλο φορέα από τη δημοσίευση των βραβευθέντων έργων. Η δημοσίευση των έργων σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής έως 22-12-2023.

(φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/cdL8yHpMEKg8UXc96 )

Αποστολή έργων έως 31/3/2024 στον:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Λυκαβηττού 1
106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 6983778
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αξιολόγηση έργων : 5/2024

Βράβευση διακριθέντων : Εκδήλωση βράβευσης 6/2024 (πιθανή ημερομηνία 22-6-2024 / ο χώρος της εκδήλωσης θα είναι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας)

Φιλοδοξούμε η διοργάνωση του Πανελλήνιου αυτού διαγωνισμού να δώσει τις πραγματικές διαστάσεις του Εθελοντισμού και του Ανθρωπισμού.

Σχετικά Άρθρα