edu.klimaka.gr

8ος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη Μάχη των Οχυρών 2023 2024

8ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» ΦΙΛΩΝ ΟΧΥΡΟΥ ΙΣΤΙΜΠΕΗ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΠΨ/123140/Δ1/30-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Επ. Αγγέλου (Π.Ε.)
: 210 344 2899
: Π. Ψαρράκη
: 210 344 3318
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: 210 344 3272
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: 210 344 2212
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 2933
: Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
: 210 344 3464

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών» του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη»

Σχετ. έγγρ.: Το με αρ. πρωτ. 116614/17-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 41441/27-07-2023 αίτημα του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 64/17-10-2023 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του διαγωνισμού με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικών μονάδων όλων των τύπων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Η έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών» για το σχολικό έτος 2023-2024 δίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 4. Η υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της θεματικής του διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο συναφούς προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/-τριών να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τις σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και τις (6) διδακτικές ώρες για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός του οικείου προγράμματος.
 5. Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται με τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.
 6. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/υπηρεσιών.
 8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 9. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 11. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 12. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 13. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού́/-ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2023-24 → Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 6983498377

Συν.: Προκήρυξη του Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΧΥΡΟΥ ΙΣΤΙΜΠΕΗ

Αρ.Πρωτ.19/10-10-2023

Ταχ. Δνση: Μπέλλες 3 Νέο Πετρίτσι,
T.K. - Πόλη: 62300 - Νέο Πετρίτσι Σερρών
Τηλ. 6983498377
E-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ»

1. O Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη διοργανώνει τον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» για το διδακτικό έτος 2022-2023. Αυτός ο διαγωνισμός θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν την ένδοξη ιστορία της Μάχης των Οχυρών, όπου η Ελληνική Ψυχή αντιμετώπισε το Γερμανικό ατσάλι και το νίκησε. Πρόκειται για μια ένδοξη σελίδα της Ελληνικής ιστορίας, όπου οι Έλληνες πολέμησαν ενωμένοι απέναντι στο ναζισμό

2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄και Στ΄ Τάξης του Δημοτικού και όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων (γενικής και ειδικής αγωγής) σε πανελλαδική κλίμακα, καθώς και σε Σχολεία του Εξωτερικού. Σκοπός του είναι να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν αυτό το σημαντικό για την τοπική και εθνική ιστορία γεγονός αλλά και τα οχυρά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Σημειώνεται η σημαντικότητα της ανάδειξης της Μάχης των Οχυρών ως ιστορικό γεγονός, καθώς αποτελεί την πρώτη σοβαρή αντίσταση στον Β΄ΠΠ κατά των Γερμανών, όπου τα 21 Οχυρά της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου αντιστάθηκαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση  απέναντι στην έως τότε ανίκητη Γερμανική στρατιωτική μηχανή και τα περισσότερα από αυτά δε νικήθηκαν ποτέ. Οι μαθητές με την ενασχόλησή τους με την ιστορία της Μάχης των Οχυρών έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν με τη δική τους ματιά ότι οι αγώνες για την Ελευθερία και τα ιδανικά της Πατρίδας έχουν θετικά αποτελέσματα, ακόμη και απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις, όταν υπάρχει ενότητα και ομοψυχία. Στόχος του διαγωνισμού είναι να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ!

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες:

 • Η Μάχη των Οχυρών (αίτια, περιγραφή, συνέπειες)
 • Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Η Κατοχή
 • Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην περιοχή μου
 • Σύγχρονοι πόλεμοι, ομοιότητες και διαφορές με τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
 • Η φρίκη του πολέμου
 • Όψεις του φασισμού: πόλεμοι και καθημερινότητα

3. Προσδοκάται η συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, τα οποία θα συντονίσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της ιστορίας (Μεσοπόλεμος, Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Κατοχή), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος στη λογοτεχνία), στα εικαστικά (εικαστικές δημιουργίες), στη μουσική (τραγούδια για τον πόλεμο), στην Πληροφορική (συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα για τη Μάχη των Οχυρών και τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: η Μάχη των Οχυρών στη δική μου περιοχή, Οχυρά του Β΄ παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη, σύγχρονοι πόλεμοι κλπ). Στην ιστοσελίδα www.istibei1941.gr υπάρχει υλικό που αφορά στην Μάχη των Οχυρών καθώς και βραβευμένα έργα διαγωνισμών των προηγούμενων ετών από τα οποία μπορούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί να αντλήσουν έμπνευση για τις δικές τους δημιουργίες. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος εγγράφου επισυνάπτεται συνοπτικά μια σειρά από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνοδέψουν τον διαγωνισμό.

4. Τα έργα που θα διαγωνισθούν μπορεί να είναι:

 • ζωγραφιές (σκανάρισμα σε υψηλή ανάλυση jpeg ή mpeg)
 • τραγούδια (σε μορφή mp3 ή mp4)
 • ποιήματα (σε μορφή word)
 • διηγήματα (σε μορφή word)
 • τρισδιάστατες κατασκευές (βιντεοπαρουσίαση σε μορφή mp4)
 • ταινίες μικρού μήκους (σε μορφή mp4)

Όλα τα έργα πρέπει να αποσταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο της Σχολικής Μονάδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός και το όνομα του μαθητή και επιβλέποντα εκπαιδευτικού ανά έργο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των αρχείων ενδείκνυται η αποστολή τους με wetransfer ή sendspace. Με ευθύνη του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη θα αποστέλλεται mail που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή λήψη του υλικού εντός 3 ημερών. Αν δεν αποσταλεί mail επιβεβαίωσης εντός των 3 ημερών σημαίνει ότι δεν έχουν παραληφθεί τα έργα από τους διοργανωτές (την 4η ημέρα από την αρχική αποστολή θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με ευθύνη της Σχολικής Μονάδας). Το υλικό που συγκεντρώνεται αξιοποιείται από τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη με τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη ματιά των μαθητών.

5. Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α. δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 2023.

β. υποβολή των έργων μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

γ. Αξιολόγηση των έργων μέχρι την 25 Μαρτίου 2024.

δ. Τελετή βράβευσης των εργασιών στις αρχές Απριλίου 2024.

6. Ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη θα φροντίσει για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την τέλεση του διαγωνισμού (μετακίνηση/διαμονή των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστηρικτικό υλικό, μισθώματα αμφιθεάτρων, διαφημιστικό υλικό, διπλώματα συμμετοχής και βραβεία), καθώς και τα δώρα και το έπαθλο για τον νικητή της κάθε κατηγορίας.
7. Στην τελική εκδήλωση βράβευσης, θα υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία ανά κατηγορία δημιουργίας (ποίηση, εικαστικά, ταινία κλπ). Τα βραβεία δεν είναι χρηματικά, αλλά έντυποι έπαινοι. Το μεγάλο έπαθλο που θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης των πρωτευσάντων εργασιών θα είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στην Νορμανδία στις 3-6 Ιουνίου 2023, στο οποίο θα συμμετέχει ένας μαθητής, ο συνοδός του και ο εκπαιδευτικός που επέβλεψε την εργασία του. Ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη καλύπτει όλα τα έξοδα του ταξιδιού. Το ταξίδι έχει εκπαιδευτικό σκοπό, καθώς οι Γάλλοι πραγματοποιούν πολλές και αξιόλογες εκδηλώσεις για να τιμήσουν την απελευθέρωση της Γαλλίας. Η απόβαση της Νορμανδίας ήταν η μεγαλύτερη απόβαση όλων των εποχών και αποτελεί το γεγονός που συνέβαλε στην λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 6 Ιουνίου 2019 παρευρέθηκε στις επετειακές εκδηλώσεις και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος μαζί με άλλους ηγέτες χωρών που έλαβαν μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας το 1944.

8. Σημειώνεται τέλος:

α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο

β) Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων αφορούν:
-στη συνάφεια των μαθητικών δημιουργιών με το θέμα του διαγωνισμού
-στην αρτιότητα των μαθητικών έργων
-στα μηνύματα των δημιουργών (ειρηνική συνύπαρξη των λαών)
-στην πρωτοτυπία
-στην τήρηση των ειδικών όρων της παρούσας προκήρυξης
-στη συμμετοχή των μαθητών
-στην ποιότητα του υποβληθέντος έργου: εικαστική (για τα εικαστικά έργα) ή φιλολογική (για τα λογοτεχνικά έργα) ή οπτικοακουστική (για τις ταινίες, τις μουσικές συνθέσεις και τις ψηφιακές δημιουργίες)

γ) Η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης των έργων είναι η εξής:
• Ζήκα Διονυσία, Φιλόλογος
• Ευαγγελίδου Καλλιόπη, Ηθοποιός-τ.Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Σερρών
• Μαλκίδης Θεοφάνης, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου.
• Κουμλίδου Αικατερίνη, Φιλόλογος-Ιστορικός-Συγγραφέας
• Κυριακού Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης-Συγγραφέας-Υποψήφιος διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ.
• Τασιούλα Παναγιώτα, Διδάκτωρ Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
• Κορομηλά Ελένη, Εικαστικός

δ) Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

ε) Ο προτεινόμενος διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη).

στ) Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς τηρώντας τον Νόμο περί προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

ζ) Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν μόνο τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών από τον φορέα διοργάνωσης του διαγωνισμού.

η) Εκτός από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την αυτονόητη υποχρέωση των συμμετεχόντων να υποβάλλουν αυθεντικά έργα που δεν αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί.

Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσα έργα επιθυμεί και σε όσες κατηγορίες επιλέξει. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλεί μόνο σκαναρισμένη βεβαίωση της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για τη διατήρηση αυτών των εγκρίσεων στο αρχείο του σχολείου. Τέλος, αν οι δημιουργίες είναι οπτικοακουστικές, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό άλλων δημιουργών χωρίς την άδειά τους ή την άδεια της ΑΕΠΙ. Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς) όλοι οι μαθητές.

Ενστάσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ από τις σχολικές μονάδες (τα όργανα διοίκησής τους) και μπορούν να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε παραβίαση όρων της παρούσας προκήρυξης και όχι στα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών. Η επιτροπή αξιολόγησης δε θα συντάξει περιγραφικές εκθέσεις αξιολόγησης για κάθε μαθητική δημιουργία ούτε θα ανακοινώσει αξιολογική κατάταξη όλων των μαθητικών δημιουργιών.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη www.istibei1941.gr υπάρχει:

α. η φόρμα συμμετοχής την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την συμμετοχή των μαθητών του κάθε σχολείου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022:
https://istibei1941.gr/mathitikos-diagonismos-maxi-oxiron/forma-simmetoxis/


β. Υποστηρικτικό υλικό από το οποίο θα αντλήσουν έμπνευση μαθητές και εκπαιδευτικοί:
https://istibei1941.gr/mathitikos-diagonismos-maxi-oxiron/proteinomeno-yliko/

γ. Βραβευμένα έργα από Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.

δ. Φωτογραφικό υλικό από τα ταξίδια στην Νορμανδία που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ως έπαθλο του παρόντος Μαθητικού Διαγωνισμού.
https://istibei1941.gr/taxidi-sti-normandia-2019

ε. Πρόταση για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ρούπελ σε συνδυασμό με περιήγηση στην λίμνη Κερκίνη (οικολογικός προορισμός). Τα Σχολεία που θα αποφασίσουν να διοργανώσουν εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη για την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Μάχη των Οχυρών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος
Κοκκινίδης Αλέξανδρος

Η Γραμματέας
Φελεκίδου Ελένη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Οι δραστηριότητες αυτές είναι ενδεικτικές, προαιρετικές και με κανέναν τρόπο δεν υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να τις υλοποιήσουν στο σύνολό τους ή αυτούσιες. Αποτελούν απλώς μια παιδαγωγική πρόταση ώστε το ιστορικό αυτό γεγονός να προσεγγιστεί ολιστικά και ουσιαστικά)

1. Ιστορική προσέγγιση: συζητούμε για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Η Μάχη των Οχυρών έγινε την άνοιξη του 1941. Ποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα προηγήθηκαν στην Ευρώπη (έναρξη Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη, εμπόλεμες χώρες) και στην Ελλάδα (τορπιλισμός της Έλλης, κήρυξη πολέμου από την Ιταλία, μάχες στην Πίνδο);

2. Ιστορική προσέγγιση: συζητούμε για την μάχη των Οχυρών. Ποια ήταν τα Οχυρά; Ποια ήταν η γραμμή Μεταξά;

3. Φτιάχνουμε το Χρονολόγιο της μάχης ή την ιστοριογραμμή του έτους.

4. Γεωγραφική προσέγγιση: εντοπίζουμε στον χάρτη τις περιοχές της γερμανικής εισβολής. Χρησιμοποιούμε το Google Earth. Εξηγούμε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (ορεινοί όγκοι, ποτάμια, λίμνες, σημαντικοί οικισμοί κλπ)

5. Φτιάχνουμε με τη βοήθεια του χάρτη ή του Google Earth τη διαδρομή από το σχολείο μας ως προς το Οχυρό Ρούπελ ή Ιστίμπεη ή άλλο Οχυρό που βρίσκεται στην περιοχή μας. Βρίσκουμε εναλλακτικές διαδρομές.

6. Δράσεις Τοπικής ιστορίας (Αναζητούμε στην περιοχή μας μνημεία ή τόπους που συνδέονται με τα γεγονότα της μάχης των Οχυρών αλλά και γενικότερα τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Επισκεπτόμαστε τα μνημεία και συγκεντρώνουμε πληροφορίες γι’ αυτά).

7. Οι πρωταγωνιστές της μάχης των Οχυρών. Συζητούμε για τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στις μάχες των Οχυρών. Σχολιάζουμε τους διαλόγους και άλλες πληροφορίες γι’ αυτά.

8. Διαβάζουμε τη μαρτυρία του Ανθυπολοχαγού Όμηρου Παπαδόπουλου1 (υπερασπιστής του Ιστίμπεη). Συζητούμε για τους πρωταγωνιστές και τις συμπεριφορές τους. Φτιάχνουμε μια εικονοϊστορία με τα περιστατικά που αφηγείται ο κ. Παπαδόπουλος (ζωγραφίζουμε σκίτσα με τη σειρά των γεγονότων, προσθέτουμε λεζάντες ή διαλόγους)

9. Αναζητούμε στην περιοχή όπου ζούμε ανθρώπους που γνωρίζουν κάτι για τις μάχες (απογόνους, μάρτυρες κλπ). Αν βρούμε κάποιον που μπορεί να μας μιλήσει, οργανώνουμε μια συνέντευξή του (π.χ. του ζητούμε να επισκεφτεί το σχολείο μας).

10. Φτιάχνουμε ένα κολάζ με φωτογραφίες από τη μάχη των Οχυρών.

11. Δημιουργούμε λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα, διηγήματα, επιχειρηματολογικά κείμενα/δοκίμια). Εμπνεόμαστε από ποιήματα και άλλα λογοτεχνικά κείμενα για τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο (στο υποστηρικτικό υλικό υπάρχουν τα βιβλία μαθητή για πολλές τάξεις, ανατρέξτε στα κεφάλαια που αφορούν στον πόλεμο).

12. Φτιάχνουμε με πλαστελίνη ή άλλα υλικό μια μακέτα της περιοχής (ή μια απλή γεωγραφική απεικόνιση ή με στοιχεία της μάχης όπως στρατιωτάκια κλπ)

13. Γράφουμε ένα τραγούδι για τους ήρωες της μάχης των Οχυρών.

14. Εμπνεόμαστε από τις γελοιογραφίες του πολέμου και φτιάχνουμε τη δική μας γελοιογραφία.

15. Ζωγραφίζουμε κάτι για τη μάχη (μπορεί να είναι μια έγχρωμη ζωγραφιά ή ένα σκίτσο). Εμπνεόμαστε από πίνακες ζωγραφικής2 που έχουν ως θέμα τους τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο ή γενικά τον πόλεμο.

16. Φτιάχνουμε με τη βοήθεια του movie maker μια φωτοϊστορία για τα ιστορικά γεγονότα της μάχης (εισάγουμε φωτογραφίες, βίντεο, ντύνουμε με αφήγηση μαθητών και ολοκληρώνουμε τη φωτοϊστορία μας).

17. Προγραμματίζουμε μια επίσκεψή μας στα οχυρά του Ρούπελ ή / και του Ιστίμπεη.

18. Φτιάχνουμε ένα (ολιγόλεπτο) ντοκιμαντέρ για τη μάχη των οχυρών (στο ντοκιμαντέρ μπορεί να περιλαμβάνεται μια μαρτυρία ή μια ξενάγηση στα οχυρά και το όλο υλικό μπορεί να εμπλουτιστεί με φωτογραφίες και βίντεο που θα βρούμε στο διαδίκτυο).

19. Ποια άλλα οχυρά υπήρχαν στη βόρεια Ελλάδα3. Βρίσκουμε σχολεία που βρίσκονται κοντά στα οχυρά αυτά. Επικοινωνούμε με τους μαθητές των σχολείων και ανταλλάσσουμε πληροφορίες. 

20. Βλέπουμε την αφίσα του διαγωνισμού. Φτιάχνουμε μια δική μας αφίσα για μια υποθετική εκδήλωση-αφιέρωμα στο σχολείο.

21. Δημιουργούμε ένα blog στο οποίο αναρτούμε τις δημιουργίες μας ή άλλα χρήσιμα κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο σχετικά με τη μάχη των οχυρών.

22. Αφού βρούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο αλλά και στο επισυναπτόμενο υλικό, φτιάχνουμε τη βιογραφία Ελλήνων στρατιωτικών που αγωνίστηκαν ή θυσιάστηκαν στη μάχη των Οχυρών (Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος, Ταγματάρχης Ξανθός Πικουλάκης, Λοχίας Δημήτριος  Ίτσιος)

23. Επεξεργαζόμαστε τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής

24. Τα Μαθηματικά της μάχης. Χρησιμοποιούμε τους αριθμούς της μάχης (αριθμοί στρατιωτών των δύο πλευρών, στοιχεία για τη χρονική διάρκεια των μαχών και την ποσότητα των όπλων και φτιάχνουμε προβλήματα).

25. Βρίσκουμε διαλόγους της Μάχης. Για παράδειγμα την παράδοση των οχυρών από τον ταγματάρχη Δουράτσο ή τη συνομιλία του Δημ. Ίτσιου με έναν γερμανό αξιωματικό πριν την εκτέλεσή του. Δραματοποιούμε τους διαλόγους προσθέτοντας με τη φαντασία μας και άλλα στοιχεία.

26. Βρίσκουμε και διαβάζουμε τα πολεμικά ανακοινωθέντα των ημερών4. Ποιες πληροφορίες μας δίνουν; Αναλύουμε το ύφος και τα χαρακτηριστικά των κειμένων.

27. Υπήρχαν άλλα οχυρά στην Ευρώπη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου; Ο Βρετανός φωτογράφος Jonathan Andrew ξεκίνησε να φωτογραφίζει τα μνημειώδη οχυρά του Β' Παγκοσμίου πολέμου το 2009. Ξεκίνησε τα ταξίδια του από τη Β. Ευρώπη όπου εντόπισε μια σειρά από τις τεράστιες, ξεχασμένες κατασκευές και άρχισε να τις φωτογραφίζει τη νύχτα. Δείτε τις φωτογραφίες του5 και συγκρίνετε τα οχυρά αυτά με τα ελληνικά οχυρά της περιοχής μας.

28. Αντλούμε έμπνευση από τα έργα που βραβεύτηκαν σε διαγωνισμούς των προηγούμενων ετών που υπάρχουν στην κατηγορία ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της επίσημης ιστοσελίδας του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη (www.istibei1941.gr)

29. Το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι στη Νορμανδία. Τι γνωρίζετε για την απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία6; Πώς η απόβαση αυτή άλλαξε την έκβαση του πολέμου;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αναδεικνύουμε την προσωπικότητά των πρωταγωνιστών της μάχης αλλά και τα συναισθήματά τους τις κρίσιμες στιγμές της μάχης. Συζητούμε για τη φρίκη του πολέμου και την ανάγκη να επικρατήσει ειρήνη. Επεκτείνουμε τον προβληματισμό μας στο σήμερα. Ποιοι πόλεμοι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη γη; Ποιοι γίνονται κοντά μας; Πώς επηρεάζουν και τη δική μας ζωή; Ποιες σχέσεις έχουμε σήμερα με τις χώρες που τότε πολεμήσαμε (Γερμανία, Βουλγαρία); Ποιες πληγές άφησε η μάχη των Οχυρών
-όπως και κάθε πολεμική σύρραξη- στην περιοχή;

----

1 http://oxiroistimbei.blogspot.com/

2 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC132/638/4103,18809/extras/activities/index_2_03_doukas/anti-war_paintings.html

3 Η Γραμμή Μεταξά περιελάμβανε τα ακόλουθα 21 Οχυρά κατά σειρά από δυτικά, περιοχή Μπέλες, προς ανατολικά - ΒΑ. Ξάνθης.

 1. Οχυρό Ποποτλίβιτσα
 2. Οχυρό Ιστίμπεη
 3. Οχυρό Κελκαγιά
 4. Οχυρό Αρπαλούκι
 5. Οχυρό Παληουριώνες
 6. Οχυρό Ρούπελ
 7. Οχυρό Καρατάς
 8. Οχυρό Κάλη
 9. Οχυρό Περσέκ
 10. Οχυρό Μπαμπαζώρα
 11. Οχυρό Μαλιάγκα
 12. Οχυρό Περιθώρι
 13. Οχυρό Παρταλούσκα (http://spilaiologia.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html)
 14. Οχυρό Ντάσαβλη
 15. Οχυρό Λίσσε (http://www.ochiro.eu/)
 16. Οχυρό Πυραμιδοειδές
 17. Οχυρό Καστίλλο
 18. Οχυρό Άγιος Νικόλαος
 19. Οχυρό Μπαρτίσεβα
 20. Οχυρό Εχίνος
 21. Οχυρό Νυμφαία

Σχετικά Άρθρα