edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» 2022 2023

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ» 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/122779/Δ2/06-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. ( Π.Ε.)
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Ζήβα Μ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 116098/Δ2/23-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 29-05-2022 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 50/22-09-2022 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια), γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και των ομογενειακών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2022, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2023. Οι δράσεις ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ στον Βόλο για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό να πραγματοποιούνται με τρόπο, ώστε να μην παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ή/και εκτός ωρολογίου προγράμματος, και ο διαγωνισμός να διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση, φεστιβάλ) να υλοποιηθούν με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών.
 9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 10. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις του φεστιβάλ και στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
  Επισυνάπτονται συμπληρωματικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επίσης, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Τσενέ Κωνσταντίνα,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
τηλ:
6944654367

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.

Συνημμένο: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Προκήρυξη)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Προκήρυξη

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» υπό την Αιγίδα του Δήμου Βόλου (Αντιδημαρχία Τουρισμού) και σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και την υποστήριξη της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Μαγνησίας, προκηρύσσει Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μέσα από τη δημιουργία ενός έντυπου λευκώματος από τους μαθητές/τριες που θα συνοδεύεται από δράσεις με επίκεντρο τον χορό (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, αφίσες).

Ο χορός αποτελεί μέσον διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνει κινητικές φόρμες που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών της Ευρώπης και λαών από άλλες ηπείρους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους, άσχετα από τον χώρο προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Επίσης, ο χορός, λόγω της δυνατότητας μη λεκτικής επικοινωνίας που προωθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσον επαφής μεταξύ ατόμων με διαφορετική γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική καταγωγή, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.

Συνδέοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με γενικές εκπαιδευτικές αρχές και αξίες, φαίνεται ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα ως προς την εμφάνιση, τη νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Οι μαθητές/ήτριες:

 • Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αναζητήσουν στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 • Να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας.
 • Να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
 • Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.

Επιπλέον επιδιώκεται:

 • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού περίγυρου των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένα της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, του ελλαδικού χώρου και της ομογένειας. Ο διαγωνισμός εστιάζει στη δημιουργία ενός λευκώματος έντυπης μορφής με πυρήνα τους παραδοσιακούς χορούς που σχετίζονται με τους τόπους προέλευσης των μαθητών που θα περιέχει ποικίλο υλικό για αυτούς τους τόπους.

Οι μαθητές/τριες προβλέπεται να εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως:

 • Να αναζητήσουν την ιστορία του επιθέτου τους.
 • Να σχηματίσουν το οικογενειακό τους δέντρο σε συνεργασία με τους γονείς και συγγενείς τους.
 • Να εντοπίσουν τους τόπους με τους οποίους συνδέονται, μέσα από τη διαδρομή της οικογένειάς τους στον χώρο και τον χρόνο.
 • Να συγκεντρώσουν υλικό για αυτούς τους τόπους.
 • Με αφετηρία τους παραδοσιακούς χορούς που συνδέονται με αυτούς τους τόπους, να συγκεντρώσουν υλικό για τους χορούς αυτούς και τους τόπους αυτούς.
 • Να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με ποικίλο υλικό (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, φράσεις, πληροφορίες)
 • Να συνθέσουν τα κείμενά τους διαμορφώνοντας το λεύκωμα με τους χορούς της τάξης

Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές παρουσιάζουν στην ομάδα το υλικό τους, εξηγούν, αλλά και διδάσκουν οι μεν στους δε τούς χορούς τους και τα τραγούδια τους, με συνοδοιπόρους τους γονείς και συγγενείς τους από τους οποίους μαθαίνουν και δανείζονται υλικό.

Η δράση ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση φεστιβάλ για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα λευκώματα που δημιούργησαν, διδάσκονται και χορεύουν όλοι μαζί κάποιους από τους χορούς τους. Κάθε ομάδα, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, πρέπει να επιλέξει 1-2 από τους χορούς και να είναι σε θέση: α) Να κάνει μία σύντομη παρουσίασή τους και β) Να τους διδάξει στις υπόλοιπες ομάδες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Επισημαίνεται πάντως ότι η συμμετοχή στο φεστιβάλ δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στο φεστιβάλ.

Τα λευκώματα πρέπει να αποσταλούν ψηφιοποιημένα σε ηλεκτρονική μορφή. Τα σχολεία που θα βραβευθούν θα πρέπει να αποστείλουν και σε έντυπη μορφή το λεύκωμά τους για τα αρχεία του φορέα.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΝΕ, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 6944654367 ). Επιπλέον προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της Οργανωτικής Επιτροπής είναι:

 • Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
 • Δημόπουλος Κων/νος PhD, ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)
 • Τσενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος
 • Χαριτωνίδης Χαρίτωνας Msc ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)
 • Στέφου Λουκία, φιλόλογος, πρ. Σχολ. Σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η επιτροπή αξιολόγησης των καλών πρακτικών αποτελείται από τους: (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

 • Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
 • Δημόπουλος Κων/νος PhD, ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)
 • Ευγενία Γκορτσίλα, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ
 • Τσενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος
 • Χαριτωνίδης Χαρίτωνας Msc ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)
 • Στέφου Λουκία, φιλόλογος, πρ. Σχολ. Σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

β. Υποβολή των έργων: μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

γ. Αξιολόγηση: μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

δ. Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ στον Βόλο & Τελετή βράβευσης 30 Μαρτίου 2023 (Α/θμια), 31 Μαρτίου 2023 (Β/θμια)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν το λεύκωμά τους και να συμπληρώσουν μία φόρμα με την περιγραφή της δράσης τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν.

Τα λευκώματα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:

 • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
 • Την καινοτομία και πρωτοτυπία
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα
 • Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
 • Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Τη διάρκεια της δράσης
 • Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης
 • Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα

Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδας, καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευθούν 3 σχολικές μονάδες (1ο, 2ο και 3ο Βραβείο) και σε όλες τις μονάδες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.

Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.

Διοργάνωση:
Σωματείο Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ: 6944654367

 

Σχετικά Άρθρα