edu.klimaka.gr

Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα - European Money Quiz 2023

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ - EUROPEAN MONEY QUIZ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/156196/Δ2/16-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Μαραγκού Ο.
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.3272 (Δ.Ε.)
210344.2212 (Ε.Ε.)
210344.2242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το σχολικό έτος 2022-23
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 152973/Δ2/09-12-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1065/26-5-2022 αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 65/08-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την πραγματοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23.

Ο εν λόγω διαγωνισμός υλοποιείται μέσω «παιχνιδιών γνώσεων για το χρήμα» και στοχεύει στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών/τριών.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα αποτελεί το πρώτο σκέλος του διαγωνιστικού μέρους για την ανάδειξη του Εθνικού Πρωταθλητή και θα διενεργηθεί διαδικτυακά. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός διενεργείται στις Βρυξέλλες, με φυσική παρουσία, με φορέα διοργάνωσης την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία. Δικαίωμα συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό έχουν μόνο οι Νικητές (2 μαθητές ως εκπρόσωποι της τάξης) των Εθνικών Διαγωνισμών Γνώσεων για το Χρήμα.

Τα έξοδα των Ελλήνων μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία με εκπρόσωπό της συνοδεύει την ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού να αποσταλεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό.
 2. Τυχόν προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
 3. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
 4. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων.
 5. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των έγγραφων δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων.
 6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων/-ουσών.
 7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 9. Οι όποιες μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 10. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.
 11. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
 12. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών.
 13. Να υπάρξει δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα αξιοποιηθεί στον διαγωνισμό δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του διαγωνισμού.
 14. Να κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου μαθητικού διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών https://www.hba.gr/info/emq Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του διαγωνισμού κ. Σοφία Ζιάκου, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (τηλ. 2103386419 email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα