edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό 2024

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «2024: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - Ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» 2024

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΠΨ/140758/148402/Δ1/27-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ B΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Ε. Αγγέλου
Π. Ψαρράκη
Ά. Βάρλα
Ο. Μαραγκού
Φ. Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο: 2103442894
2103443318
2103443272
2103442212
2103442933

ΘΕΜΑ : «Έγκριση υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο "2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα - ο διαρκής φιλελληνισμός" της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό»
ΣΧΕΤ.: To υπ' αριθμ.: 140758/7-12-2023 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 41948/28-07-2023 αίτημα της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 76/07-12-2023 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο "2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα - ο διαρκής φιλελληνισμός", ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων του Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2023-2024.

O εν λόγω Διαγωνισμός εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/- τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/-τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.

10. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

12. Τυχόν σχετικό συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

13. Να τεθεί υπόψη του/της Συντονιστή/-στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.

14. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

15. Να υπάρχει συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.

16. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος υλοποίησής της.

17. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

18. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α http://edugate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12 → Εκπαιδευτικά Προγράμματα → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2023-2024 → Μαθητικοί Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Γεωργίου).

Συν.: Προκήρυξη του Διαγωνισμού

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ζησιμοπούλου 12
https://phmus.org/
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30.210.8094750

«2024 – Έτος Lord Byron και Φιλελληνισμού»

Με θέμα:
«2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα – ο διαρκής φιλελληνισμός»

1 Εισαγωγή

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό, στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου 200 ετών από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, κηρύσσει το 2024 «ΕΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» και προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2023-2024 με θέμα «2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα – ο διαρκής φιλελληνισμός», και στόχο την ανάδειξη του ρόλου του φιλελληνικού κινήματος για την θετική έκβαση της Επανάστασης του 1821.

2 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΦ

H Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ), είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Εταιρεία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους. Υπογραμμίζει την σημασία του Ελληνικού πολιτισμού ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του δυτικού πολιτισμού, και προωθεί την συνέχιση της μελέτης και διάδοσης του διεθνώς, στηρίζοντας τα σύγχρονα φιλελληνικά ρεύματα. Επίσης, η ΕΕΦ εργάζεται για την εν γένει προαγωγή του πολιτισμού και της πολιτισμικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα, καθώς και για την βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των λαών στο πνεύμα της παράδοσης της αρχαίας Αμφικτιονίας.

Η ΕΕΦ, παρά την σύντομη διαδρομή της (ίδρυση 27 Φεβρουαρίου 2019), και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την προβολή της μοναδικότητας του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνικού κινήματος, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και με την συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων πληθώρα εκδηλώσεων (ομιλίες, συναυλίες, παρουσιάσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, εκδόσεις, βραβεύσεις, διαγωνισμούς, παραγωγές media κ.ά) και ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με φορείς και προσωπικότητες από το χώρο των Γραμμάτων, των Τεχνών και της εγχώριας και διεθνούς πολιτικής σκηνής. Η ΕΕΦ έχει επίσης συστήσει τη Διεθνή Φιλελληνική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ένα δίκτυο πολιτιστικών και ακαδημαϊκών οργανισμών, το οποίο προωθεί τους στόχους της Εταιρείας διεθνώς. Τέλος η ΕΕΦ έχει θεσμοθετήσει το διεθνές Βραβείο Φιλελληνισμού Lord Byron και το Μετάλλιο Lord Byron. Τον Μάρτιο του 2021 η ΕΕΦ ίδρυσε το Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα, ενώ παράλληλα προχώρησε στην κατασκευή του Μνημείου Φιλελλήνων στο κέντρο πόλης, στη μνήμη των Φιλελλήνων που αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδος.

3 Συνοπτική παρουσίαση του Μουσείου Φιλελληνισμού

Το Μουσείο Φιλελληνισμού ιδρύθηκε από την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό και λειτουργεί από τις αρχές του 2021 στην Αθήνα. Οι συλλογές του Μουσείου Φιλελληνισμού περιλαμβάνουν περισσότερα από 4.000 αντικείμενα τέχνης, πίνακες, βιβλία, έγραφα μεγάλης ιστορικής αξίας κ.ά., που προβάλλουν την ιστορία του Φιλελληνισμού από την Αναγέννηση έως σήμερα.

Μεταξύ άλλων, η ΕΕΦ διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή διεθνώς, έργων τέχνης σχετικών με τον λόρδο Βύρωνα αλλά και προσωπικών του αντικειμένων, και πολλά σημαντικά τεκμήρια της δράσης των Φιλελλήνων κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως και έως την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Ενδεικτικά αναφέρεται το μετάλλιο του Σταυρού του Σωτήρος που έλαβε ο υιός του George Canning από τον Όθωνα καθώς και η σχετική αλληλογραφία, τα πιστόλια του Φιλέλληνα Frank Hastings, ένα από τα δύο σωζόμενα ανά τον κόσμο αντίγραφα του πρώτου ομολόγου που εξέδωσε η Ελληνική Διοίκηση του 1824-1825, πρωτότυπες χειρόγραφες επιστολές Φιλελλήνων (των λόρδου Βύρωνα, Εϋνάρδου, Σατωβριάνδου, Βίκτωρος Ουγκώ, Αλεξάνδρου Δουμά, Λαφαγιέτ, Φαβιέρου, Κιάπε, Δεριγνύ, κ.ο.κ.), ιδιαίτερα εμβληματικούς πίνακες με θέμα την ναυμαχία του Ναυαρίνου, πίνακες Ευρωπαίων ζωγράφων με θέματα από την Επανάσταση του 1821, αντικείμενα φιλελληνικής τέχνης κ.ά.. Στον ιστότοπο της ΕΕΦ υπάρχουν φωτογραφίες ορισμένων εκθεμάτων.

4 Διαγωνισμός

4.1 Σύντομη περιγραφή

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό, στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου 200 ετών από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, κηρύσσει το 2024 «ΕΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» και προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2023-2024 με θέμα «2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα – ο διαρκής φιλελληνισμός» , και στόχο την ανάδειξη του ρόλου του φιλελληνικού κινήματος για την θετική έκβαση της Επανάστασης του 1821.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολικά ιδρύματα Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητικούς συλλόγους και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα από 6 έως 18 ετών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες (τάξεις σχολείων, ομάδες μαθητών ή μαθητές) καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λογοτεχνικά κείμενα, έργα ζωγραφικής, χειροτεχνίας, κολάζ, video κλπ.) με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών και εικαστικών μέσων ή μη, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την προσωπικότητα του Λόρδου Βύρωνα, το έργο του, τη συμβολή του στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού, τη δράση του ιδίου και άλλων Φιλελλήνων καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

Με τη λήξη του διαγωνισμού, η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού θα διοργανώσουν εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και έκθεση των φυσικών έργων των μαθητών, με την αξιολόγηση των συμμετοχών να γίνεται από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό από μέλη της ΕΕΦ. Τα έργα που θα διακριθούν στον διαγωνισμό, εφόσον πρόκειται για φυσικά αντικείμενα, θα κοσμήσουν το Μουσείο Φιλελληνισμού, στην Αθήνα και οι βραβευμένοι θα λάβουν τα έπαθλά τους σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η ΕΕΦ, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 2 πρώτοι νικητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης και οι 2 πρώτοι νικητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης θα λάβουν από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

4.2 Αναλυτικό σκεπτικό και περιγραφή

Η ΕΕΦ, σε συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού, για τον εορτασμό των 200 ετών από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα στοχεύει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα σύμπλεγμα δράσεων και εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το διαρκές κίνημα του φιλελληνισμού, στην ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης του νεότερου ιστορικού παρελθόντος ως πηγή έμπνευσης σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην περαιτέρω διεύρυνση του πολιτιστικού χάρτη της χώρας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς.

Ο φιλελληνισμός ως κίνημα έχει τις ρίζες του ήδη από την αρχαιότητα, κορυφώθηκε από τα τέλη του 18ου και μετά, και εκφράζει το αίσθημα σεβασμού και θαυμασμού προς το ελληνικό πνεύμα καθώς και την υιοθέτηση των αξιών της κλασικής παιδείας. Πράγματι, η επιτομή του κλασικού εντοπίζεται στην ελληνική αρχαιότητα και μάλιστα κατά την περίοδο του χρυσού αιώνα του Περικλή, όταν οι επιστήμες και η τέχνη άνθισαν κατά τρόπο ανεπανάληπτο. Η αρχαία ελληνική γραμματεία αποκρυστάλλωσε αυτή την τομή στην εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού και μας παραδίδει το απόσταγμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, ως διαχρονικό εργαλείο για την κατανόηση του κόσμου.

Σήμερα, στην εποχή των καταιγιστικών εξελίξεων, της κλιματικής κρίσης και των συνεχών προκλήσεων, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επαφή του σύγχρονου ανθρώπου με τις κλασικές αξίες ως σημείο αναφοράς και εφόρμησης. Για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να επαναπροσδιορίσει τη θέση του απέναντι στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρειάζεται να επανασυστηθεί με τις κλασικές αξίες και να αντλήσει από αυτές τη δύναμη και τα εργαλεία για την υιοθέτηση πολιτικών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος. Η κλασική παιδεία, και ιδιαίτερα η αρχαία ελληνική γραμματεία, προσφέρουν πράγματι τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου κόσμου και την επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων, αναδεικνύοντας τη σημασία αξιών όπως ο σεβασμός στη ζωή, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισορροπία, το μέτρο και η ευγένεια.

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, ειδικά σε ένα κόσμο που καλείται, για παράδειγμα, να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη, να αντιμετωπίσει πανδημίες και να αναχαιτίσει την κλιματική αλλαγή. Κρίνεται επομένως ιδιαιτέρως σημαντικό να οριστεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων το οποίο θα επιτρέψει να λάβουν χώρα οι σημαντικές αυτές διεργασίες. Ο φιλελληνισμός λοιπόν, νοούμενος όχι ως ένα τετελεσμένο ιδεολογικό κίνημα του 19ου, αλλά ως στάση ζωής που διατρέχει το ιστορικό συνεχές από την αυγή του δυτικού πολιτισμού, στην αρχαία Ελλάδα, έως και τις μέρες μας, μπορεί να αποτελέσει το πιο πολύτιμο αγαθό στην φαρέτρα της ανθρωπότητας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η ΕΕΦ και το Μουσείο Φιλελληνισμού, λειτουργώντας ως κοινωνοί του ελληνικού πνεύματος, επιχειρούν μέσα από τις δράσεις τους, να αποτελέσουν δίαυλο διάχυσης και διακίνησης των κλασικών αξιών και του ανθρωπισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΦ και το Μουσείο Φιλελληνισμού προκηρύσσουν μαθητικό καλλιτεχνικό διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2023-2024 με θέμα «2024: 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα – ο διαρκής φιλελληνισμός» , για παιδιά και εφήβους, με στόχο οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή τις κλασικές αξίες μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία, αυξάνοντας παράλληλα το σύγχρονο πολιτιστικό απόθεμα.

4.3 Λεπτομέρειες διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολικά ιδρύματα Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητικούς συλλόγους και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα από 6 έως 18 ετών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λογοτεχνικά κείμενα, έργα ζωγραφικής, χειροτεχνίας, κολάζ, video, κλπ.) με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών και εικαστικών μέσων ή μη, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τη δράση των Φιλελλήνων καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να αντλήσουν για τις δράσεις τους από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Φιλελληνισμός και Τέχνη: πώς η καλλιτεχνική δημιουργία επηρεάζει τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης,
 • Λόρδος Βύρων, η πιο influential προσωπικότητα της εποχής του. Ο ρόλος των ειδώλων πριν τα social media,
 • Φιλελληνισμός, η πιο διαδεδομένη μορφή ακτιβισμού του 19ου αιώνα,
 • Φιλελληνισμός: η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ατομική ευθύνη σε σχέση με τη χάραξη εθνικών πολιτικών.
 • Ο σύγχρονος Φιλελληνισμός ως εργαλείο για την πρόοδο της κοινωνίας στον δυτικό κόσμο και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων (π.χ. κλιματική αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη).

Η ΕΕΦ και τα στελέχη της είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να βοηθήσουν στην επιλογή πηγών και βιβλιογραφίας και στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων.

Με τη λήξη του διαγωνισμού, η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού, θα διοργανώσουν εκδηλώσεις και έκθεση των φυσικών έργων των μαθητών, με την αξιολόγηση των συμμετοχών να γίνεται από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό από μέλη της ΕΕΦ. Τα έργα που θα διακριθούν στον διαγωνισμό, εφόσον πρόκειται για φυσικά αντικείμενα, θα κοσμήσουν το Μουσείο Φιλελληνισμού, στην Αθήνα και οι βραβευμένοι θα λάβουν τα έπαθλά τους σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η ΕΕΦ, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι τέσσερις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού (2 μαθητές Α΄βάθμιας εκπαίδευσης και 2 μαθητές Β΄βάθμιας εκπαίδευσης) θα λάβουν από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

4.4 Όροι διαγωνισμού:

- Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν σχολικά ιδρύματα, τάξεις σχολείων, μαθητικοί σύλλογοι και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα από 6 έως 18 ετών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

- Οι προετοιμασίες, πρόβες κλπ. θα γίνουν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου με την επίβλεψη – βοήθεια από εκπαιδευτικό (καθηγητή, δάσκαλο) του σχολείου. Κατά προτίμηση, την επίβλεψη θα έχει ο καθηγητής / δάσκαλος που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης της ετησίας εκδηλώσεως για την 25η Μαρτίου.

- Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται υποχρεωτικά η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

- Τα έργα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά, ενώ επιτρέπεται η συνεργασία μαθητών διαφορετικών τάξεων ή ακόμη και σχολείων της ίδιας περιφέρειας.

- Τα έργα θα αποσταλούν στο Μουσείο Φιλελληνισμού είτε ως αρχεία WeTransfer, είτε ως φυσικά αντικείμενα μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Μουσείου Φιλελληνισμού, Ζησιμοπούλου 12, Αθήνα, 11524.

- Εάν η συμμετοχή στο διαγωνισμό αφορά στην οργάνωση μαθητικής εκδήλωσης, παράστασης ή συναυλίας, θα χρειαστεί να αποσταλεί βιντεοσκόπηση της δράσης μέσω της εφαρμογής WeTransfer στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.@eefshp.org.

- Σε περίπτωση που υποβληθούν videos στα οποία εμφανίζονται μαθητές, θα ζητηθεί έγκριση του σχολείου και των γονέων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

- Κάθε συμμετοχή θα συνοδεύεται από μία περίληψη 300-500 λέξεων όπου θα αναπτύσσονται το σκεπτικό, τα κίνητρα και τα συναισθήματα που οδήγησαν στη δημιουργία του έργου. Η περίληψη μπορεί να έχει συνταχθεί είτε από τους συμμετέχοντες είτε από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία τους μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

- Λήξη του διαγωνισμού και τελική ημερομηνία για την αποστολή των έργων ή της ψηφιακής τους απεικόνισης ορίζεται η 1η Μαρτίου 2024. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας, δεν θα γίνουν δεκτές άλλες συμμετοχές.

- Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1)

4.5 Στόχοι διαγωνισμού

Οι κύριοι στόχοι για την προκήρυξη του διαγωνισμού περιγράφονται ως κάτωθι:

 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της νεανικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού ως κλασικής αξίας.
 • Η προώθηση νέων μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης και η ανάδειξη πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών πολιτιστικής δράσης με έμφαση στην διαχρονική διάσταση του ελληνικού πνεύματος.
 • Η ευαισθητοποίηση των νέων για την ανάγκη βαθύτερης κατανόησης και γνώσης του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας.
 • Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από την προσφορά βιωματικών εμπειριών.
 • Η έμπρακτη αρωγή και υποστήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και η προώθηση των νέων ρευμάτων στην τέχνη.
 • Η διεύρυνση της πολιτιστικής ατζέντας της χώρας με άξονα τις διαχρονικές αξίες που προσφέρει η αρχαία ελληνική γραμματεία.
 • Η δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη διακαλλιτεχνικών δράσεων που προάγουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, με έμφαση στους νέους που εδράζονται στην περιφέρεια, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ειδικά κοινά διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών.
 • Η δημιουργία ανοιχτών δράσεων συμπερίληψης για εφήβους και παιδιά, στις οποίες θα συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας, φύλου, εθνικότητας, οικονομικής δυνατότητας, μορφωτικού και κοινωνικού υποβάθρου, απόψεων κ.λπ.
 • Η έγερση συζητήσεων και διαλόγου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων με άξονα τις κλασικές ανθρωπιστικές αξίες.
 • Η ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιφέρεια.
 • Η ενίσχυση και προβολή της νεανικής ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η παροχή ερεθισμάτων σε παιδιά και εφήβους με στόχο την ουσιαστική προώθηση του παγκόσμιου πολιτιστικού αποθέματος με σημείο εφόρμησης το ελληνικό πνεύμα.

4.6 Επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή διαγωνισμού

Η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία στρατηγικών επικοινωνίας προκειμένου να προωθήσει τον διαγωνισμό και να εμπλακεί με την κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επικοινωνιακές στρατηγικές που θα αξιοποιηθούν, με έμφαση στη διεύρυνση του κοινού ώστε να συμπεριλάβει νέες γενιές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 • Δημιουργία εκστρατειών προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-Social Media Marketing: Το μουσείο θα χρησιμοποιήσει πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση των εκδηλώσεων, την κοινή χρήση περιεχομένου και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες, καθώς ο διαγωνισμός απευθύνεται σε κοινό νεότερης ηλικίας.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-Email Marketing σε σχολεία, νεανικούς συλλόγους, καλλιτεχνικούς φορείς κλπ.: Η ενημέρωση της κοινότητας για την εξέλιξη του διαγωνισμού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών δελτίων τύπου, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του θα αποσταλούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εν είδει απολογισμού.
 • Native Marketing: Το Μουσείο σκοπεύσει στη δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά πολιτιστικού περιεχομένου για μεγαλύτερη διάχυση.
 • On-site επικοινωνία: Η προώθηση του διαγωνισμού θα γίνεται επίσης μέσω των ιστοτόπων του Μουσείου και της ΕΕΦ.
 • Ραδιοφωνικό Marketing: Το Μουσείο θα προβεί εκ των προτέρων σε ανακοίνωση του διαγωνισμού μέσω ραδιοφωνικών αναφορών για την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού.
 • Συνεργατικό Marketing: Για την καλύτερη διάχυση της πληροφορίας και μεγαλύτερη απήχηση, το Μουσείο σκοπεύσει να αξιοποιήσει τα δίκτυα επικοινωνίας συνεργαζόμενων φορέων.

4.7 Βασική ομάδα έργου

Για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού, η ΕΕΦ θα συστήσει ειδική επιτροπή για την καλλιτεχνική αξιολόγηση των έργων από μέλη της (Παράρτημα 2). Για τις ανάγκες του διαγωνισμού η ΕΕΦ θα αξιοποιήσει το δίκτυο των μελών της Συμβουλευτικής και της Επιστημονικής επιτροπής της. Επισυνάπτονται τα επιμέρους βιογραφικά ως ξεχωριστό αρχείο.

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων θα έχει ως εξής.

Τα έργα θα εξετάσουν σε πρώτη φάση τρία μέλη της επιτροπής, προκειμένου να επιλέξουν όσα από αυτά πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, τόσο σε ότι αφορά την ποιότητα, όσο και το αντικείμενο. Η τριμελής επιτροπή θα υποβάλει υπόμνημα στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και αντίγραφα των επικρατέστερων προτάσεων. Τα μέλη θα παραδώσουν βαθμολογία για κάθε έργο και σχόλια.

Στη συνέχεια η τριμελής επιτροπή θα παρουσιάσει την τελική κατάταξη και ενδεχομένως θα εισηγηθεί μικρές αλλαγές, έτσι ώστε να βραβευθούν σχολεία από όλη την επικράτεια και έργα που να μην παρουσιάζουν επικαλύψεις.

Η επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

5 Εγκρίσεις μαθητικών διαγωνισμών σχολικού έτους 2021-2022

Η ΕΕΦ σε συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού είχε λάβει από το ΥΠΑΙΘ έγκριση για την πραγματοποίηση μαθητικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης του Πέτα (4 Ιουλίου 1822) με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα» κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

6 Αποτίμηση προηγούμενου μαθητικού διαγωνισμού

Ο μαθητικός διαγωνισμός που διοργανώθηκε από την ΕΕΦ και το Μουσείο Φιλελληνισμού στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης του Πέτα το 2022, με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα», αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρωτοβουλία που ενίσχυσε την γνώση των συμμετεχόντων για τη συμβολή των Φιλελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ο διαγωνισμός έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν στην ιστορία της Μάχης του Πέτα και να εξερευνήσουν άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές του φιλελληνικού κινήματος.

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ευρεία με συμμετοχές τόσο από την Αθήνα όσο και από την Περιφέρεια, διαφόρων ηλικιών. Η ποικιλία των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στον διαγωνισμό προσέφερε τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και στο κοινό τη δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου, γόνιμου προβληματισμού και πνευματικής αναζήτησης εν σχέσει με τα ευγενή ιδανικά που πρεσβεύει ο φιλελληνισμός, καθώς και την εφαρμογή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες θεματικές που έγιναν αντικείμενο μελέτης από τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού: η συμβολή των νέων και των φοιτητών στα φιλελληνικά κομιτάτα στην Ευρώπη, η προσφορά των Φιλελλήνων εθελοντών στη Μάχη του Πέτα, η σημασία του γυναικείου φιλελληνικού κινήματος και του φεμινισμού, καθώς και η συνολική σημασία της Μάχης του Πέτα για την αναζήτηση κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Συνολικά, η εν λόγω εκπαιδευτική πρωτοβουλία συνέβαλε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον φιλελληνισμό και την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας μέσα από βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες,. Χάρη στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, οι νέοι ανέδειξαν το ηθικό πλαίσιο και τις κλασικές αξίες που διέπουν τον φιλελληνισμό ως το συνδετικό στοιχείο στο φέρον οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού.

Φορέας Διοργάνωσης Διαγωνισμού:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΜΚΕ
Ζησιμοπούλου 12, 11524 Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Γεωργίου
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
(...)

 

 

 

Σχετικά Άρθρα