edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES 3» 2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES 3» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/156176/Δ2/16-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES 3» για μαθητές/τριες Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 140253/Δ2/05-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 07-07-2022 αίτηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES 3», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 60/10-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022-23, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 3. Να ορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και επίβλεψη των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού.
 4. Η προετοιμασία των διαγωνιζομένων ομάδων να γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η για τον διαγωνισμό.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 9. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES ΙΙI»

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών

Διεύθυνση Φορέα:
Μεσολογγίου 151 Νέα Ιωνία
Email Φορέα: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://insr.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας/ Διαμεσολαβητές: Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντες: Μαθητές Λυκείου, 15-21 ετών

Οδηγίες Μεθοδολογίας Προετοιμασίας:
www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/27-a5-fwtiou?showall=1

7μελής Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων

Σουπιός Γιάννης, NCFED Master Practitioner. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην ψυχολογική αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκίας. Πρόεδρος του ΙΔΜΕ.

Ζουμπανέας Ευάγγελος, NCFED Master Practitioner. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην ψυχολογική αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, αποκλειστικός συνεργάτης με τον Εθνικό Οργανισμό για τις Διατροφικές Διαταραχές της Μεγάλης Βρετανίας NCFED, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Ανρδουλάκη Νίκη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία Ε.Κ.Π.Α., Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών ΙΔΜΕ

Βουδούρης Δημήτριος, Msc, PhD. με εξειδίκευση στη διαιτολογία & τις διατροφικές διαταραχές, τη μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία και την προπονητική | Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Διατροφικά Challenges», Μέλος ΔΣ, ΙΔΜΕ

Λιόλιος Ιωάννης, Msc, PhD. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, εξειδικευμένος στην προπονητική και στην άσκηση υπό συνθήκες διαβήτη | Διευθυντής του Ημερήσιου Γυμνασίου Κατσίκα Ιωαννίνων, Μέλος ΙΔΜΕ

Καβαζίδου Ελένη, Msc, PhD. Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής, εξειδικευμένη στο γνωστικό αντικείμενο της Διατροφικής Συμπεριφοράς και της Χορο/κινησιοθεραπείας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές | Διευθύντρια του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Φίλης Σπυρίδων, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη χρόνια Ηπατίτιδα Β, Μέλος ΔΣ ΙΔΜΕ

Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: 12/2022

Υποβολή Ενδιαφέροντος Συμμετοχής: 09.01.2023 έως 28.02.2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής τελικών Διαγωνιστικών Έργων: 03.04.2023

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες θα δοθούν στις σχολικές μονάδες κατόπιν της εγγραφής της διαγωνιστικής τους ομάδας.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται μαθητές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ 15-21 ετών να συμμετέχουν σε μαθητικό διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES ΙΙΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες αμιγείς (από ένα τμήμα ή την ίδια τάξη) ή μεικτές (από διαφορετικές τάξεις) που θα εργασθούν ως ομάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: Τη δημιουργία ενός πλήρους μεσημεριανού γεύματος. Το γεύμα αυτό θα πρέπει να έχει καλή αισθητική, να είναι νόστιμο και παράλληλο ιδιαίτερα θρεπτικό. Το συγκεκριμένο γεύμα υποτίθεται ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά (θρεπτικά, αισθητικά και γευστικά) ώστε να καταναλωθεί με ευχαρίστηση από έναν έφηβο ή μία έφηβη ηλικίας μεταξύ 15-21 ετών.

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συνεργασθούν ανά ομάδες των 3 έως 7 ατόμωνν και καλούνται να μας παρουσιάσουν ένα πλήρες μεσημεριανό γεύμα

 • παρουσιάζοντας τρισδιάστατη ή δυσδιάστατη μορφή το προϊόν τους (ζωντανή παρασκευή με φωτογράφηση του τελικού έργου)
 • τεκμηριώνοντας γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα συστατικά
 • υποστηρίζοντας για ποιον λόγο εξυπηρετεί αυτό το γεύμα στη συγκεκριμένη ώρα και για ποιον σκοπό (σενάριο για το ποιος είναι αυτός που θα καταναλώσει το συγκεκριμένο γεύμα και γιατί το επέλεξε.
 • δημιουργώντας μία συνταγή όπου θα περιγράφεται η διαδικασία προετοιμασίας με σαφήνεια (όνομα συνταγής, συστατικά, διάρκεια προετοιμασίας, διάρκεια αναμονής (εάν προκύπτει ψύξη ή θέρμανση μερικών ή όλου του προϊόντος) σε αρχείο .doc, γραμματοσειρά 12, times new roman, με μεσοδιάστημα σιερών 0.5 και διαστήματα αριστερά και δεξιά στο 2.5. Εκτός από την περιγραφή της συνταγής θα πρέπει να - τεκμηριώσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα συστατικά και να υποστηρίξουν για ποιον λόγο εξυπηρετεί αυτό το γεύμα στους καταναλωτές του.

Μεθοδολογικές Προτάσεις

Προτείνεται η

 • ανάπτυξη σχεδίου πρότζεκτ (παράθεση ιδεών, σχεδιασμός, προγραμματισμός, εφαρμογή, προβολή διάχυση, αξιολόγηση),
 • αξιοποίηση περιγραφικής ανάλυσης «5W+2H” (Who, When, Where, What, Why, How, How Many) προκειμένου να αναρωτηθούν και προβληματισθούν σχετικά με θέματα ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης προϊόντων που θα προταθούν (π.χ. τροφοχιλιόμετρα, κύκλος παραγωγής και κατανάλωσης, διαδικασία μαγειρέματος ή προετοιμασίας εδέσματος, συνδυασμός θρεπτικών συστατικών και αναλογίες κ.α.).
 • στρατηγική περιεχομένου: ερευνώ, μετρώ και συγκρίνω, σχεδιάζω, υλοποιώ, προωθώ & δημοσιεύω, βελτιώνω.
 • διαφήμιση προϊόντος: σχεδιασμός προώθησης, προγραμματισμός, διασταυρώσεις- συγκρίσεις με άλλα προϊόντα, δημιουργία δικτύου διάχυσης προϊόντος, κοινωνικά δίκτυα, διαδικασίες βελτίωσης, ανάλυση επίδρασης, σχεδιασμός ιστοσελίδας κ.α.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Το τελικό έργο θα αξιολογηθεί με κριτήρια:

 1. Τη θρεπτική και διατροφική αξία
 2. Τη γεύση
 3. Την ποιότητα των συστατικών
 4. Την αισθητική του τελικού προϊόντος
 5. Την ευκολία παρασκευής του από άτομα εφηβικής ηλικίας
 6. Την αποτύπωση του έργου σε φωτογραφία

Φάσεις του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις φάσεις κατόπιν της λήξης υποβολής των παραδοτέων ανά συμμετέχουσα ομάδα.

Α φάση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
Αιτήσεις συμμετοχής

B φάση ΜΑΡΤΙΟΣ:
Γϊνονται δεκτά όλα τα έργα που τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις (αισθητικά όμορφα, γευστικά ευχάριστα και θρεπτικά για άτομα εφηβικής ηλικίας).

Γ φάση ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
Διακρίνονται αυτά που έχουν λάβει θετική ψήφο από το κοινό: όλα τα έργα της φάσης Β εκτίθενται προς ψήφιση σε ειδική πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση μόνο όλες οι συμμετέχουσες ομάδες με αξιολογητές τους ίδιους τους δημιουργούς/ συμμετέχοντες, όπου κάθε ομάδα ψηφίζει ένα από τα έργα των άλλων διαγωνιζόμενων ομάδων, όχι όμως το δικό της. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα 3 ψήφων.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του μαθητικού διαγωνισμού και θα συνοδεύεται από υλικό αξιολόγησης για κάθε υποβάλλουσα μαθητική ομάδα, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-ήτριες.

Θα αποδοθεί βεβαίωση συμμετοχής για όλα τα έργα. Στο πλαίσιο προβολής και αναγνώρισης της συνεισφοράς των συμμετέχοντων μαθητικών ομάδων θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών και όχι μόνο τα διακριθέντα. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δύναται να δοθεί υποστήριξη για την υλοποίηση του διαγωνισμού, με τη συνδρομή πτυχιούχων διαιτολόγων- διατροφολόγων, μέλη του ΙΔΜΕ, ανά νομό ή Περιφέρεια, εφόσον ζητηθεί από τις σχολικές μονάδες ή/και τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχετικό αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος/-η συμμετέχων/-ουσα ότι απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης..

Τέλος, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»

Ο μαθητικός διαγωνισμός γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους Μαθητές.

Σημείωση: Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται δια του συνδέσμου
https://docs.google.com/forms/d/1Fe3QS12JwbS8MrGcDamJJaRQd0jqyfWQPmEl8KfGZp0/edit

 

Σχετικά Άρθρα