edu.klimaka.gr

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Διδακτικές Επισκέψεις Σχολείων 2023 2024

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.1265/31-08-2023/Ι.τ.Β

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασ. Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα / 11,
Τηλ./ Tel: 210 373 5325,
e-mail: foundation(ΣΤΟ)parliament.gr

Αθήνα, 31-08-2023

Θέμα: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων»

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024 τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων για μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται στην αίθουσα της Ολομέλειας και στις εκθέσεις ιστορικού περιεχομένου που φιλοξενούνται στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η επίσκεψή τους συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου παρακολουθούν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της αίθουσας της Ολομέλειας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την υπ’ αριθμ.Φ14/91002/Δ2/16.08.2023 απόφαση έχει εγκρίνει για το σχολικό έτος 2023 – 2024 τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή των σχολείων στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ορίζονται από τις υπ’ αριθ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12.02.2020 (Β΄ 456) και Φ.14/89494/ΓΔ4/09.07.2020 (Β΄ 2888) υπουργικές αποφάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 20 Σεπτεμβρίου 2023 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023.

• 8 Νοεμβρίου 2023 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2024.

• 17 Ιανουαρίου 2024 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2024.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων https://foundation.parliament.gr/ υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων σχολικών ομάδων στη Βουλή και τη συμπλήρωση της αίτησης.

Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής, στους αριθμούς 210 3735247 και 210 3735245, μόνον αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Τα σχολεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τελικά την επίσκεψη που έχουν αιτηθεί, είναι καλό να γνωστοποιούν εγκαίρως την αδυναμία τους, προκειμένου η προγραμματισμένη ημέρα και ώρα της επίσκεψης να διατίθεται σε άλλα ενδιαφερόμενα σχολεία.

Για να είναι εφικτή η τήρηση των προαναφερόμενων προθεσμιών, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας την προώθησή του σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας τους, καθώς και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γενικός Γραμματέας
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ14/91002/Δ2/16-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210.344.3272

ΘΕΜΑ: Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2023-2024
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 87785/Δ2/3-08-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) και Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄ 2888) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2023-2024 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών/τριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

 


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1115/2017)

Αρ.πρωτ.Φ.12/12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά
X. Mπάκα, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2425, 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

«Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων - Συμμετοχή στο Εργαστήρι Δημοκρατίας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7, του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), περί «Ρύθμισης θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 186, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), περί «Περί Πρόσθετων Αρμοδιοτήτων Δήμων».
3. Το άρθρο 4, του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
4. Την παρ. 3β, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία «Πολυήμερες εκδρομές για μαθητές δημοτικών σχολείων δεν επιτρέπονται, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανταλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας».
5. Την παρ. 3δ2, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998), σύμφωνα με την οποία «Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/ 26-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324Β /11-05-2016) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το εδ. στ’, της παρ. 5, του άρθρου 25, του Π.Δ. 114/14 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014), σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για «το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Τη με αρ. πρωτ. 36590/Γ2/30-03-2010 Υ. Α (ΦΕΚ 428/Β/2010) με θέμα «Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων».
10. Την παρ. 1, του άρθρου 14, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/Β/2002), περί «Καθορισμού καθηκόντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου Διδασκόντων».
11. Τη με αρ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ».
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 44904/Β1/16-3-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρο 1

Διδακτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Γενικά Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, τις οποίες οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται από το Ίδρυμα ύστερα από αίτησή τους

Άρθρο 2 - Στόχοι

Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις κάθε φορά παρουσιαζόμενες εκθέσεις, ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Άρθρο 3 - Ομάδα-στόχος

Οι επισκέψεις εντάσσονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις-εκδρομή, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού μαθητών/τριών από την Στ΄ τάξη, στην επίσκεψη δύνανται να συμμετάσχουν και μαθητές/τριες της Ε’ τάξης της ίδιας σχολικής μονάδας. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στη Βουλή των Ελλήνων γίνεται κατά τάξη και όχι κατά τμήμα.

Άρθρο 4 - Περίοδος υλοποίησης

Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Άρθρο 5 - Διαδικασία έγκρισης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού εξασφαλίσει την πρόσκληση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σε ειδική συνεδρίασή του, αποφασίζει για το χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης, το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί, το όνομα του αρχηγού, που είναι υποχρεωτικά ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και το όνομα των υπευθύνων των τμημάτων και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αντίγραφα του πρακτικού υποβάλλονται α) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, προς ενημέρωσή του και β) στον αρμόδιο Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος και θα χορηγήσει την έγκριση μετακίνησης των μαθητών/τριών.

Άρθρο 6 - Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

β. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών/τριών.

γ. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

δ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.

στ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.

ζ. Γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός του α) κατατίθενται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να χορηγηθεί η τελική έγκριση επίσκεψης.

Άρθρο 7 - Διαδικασία μετακίνησης

Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι και δύο (2) διανυκτερεύσεις για την ηπειρωτική χώρα, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές−παραμεθόριες περιοχές μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοίο, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιείται με τη προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε αυτή το ½ των μαθητών/τριών της τάξης (όχι του τμήματος).

Ως συνοδοί ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της τάξης. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης δύνανται να συμμετάσχουν και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίοι όμως δεν συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέσα στο κτίριο της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 8

Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Αττικής στο Εργαστήρι Δημοκρατίας, εγκρίνουμε τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων κατά τμήμα, προκειμένου αυτές να παρακολουθούν το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Δημοκρατίας», που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Η συμμετοχή στο ανωτέρω βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εντάσσεται στις 9 εκδρομές-διδακτικές επισκέψεις.

Άρθρο 9 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα παραπάνω καταργείται.

Άρθρο 10 - Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 428/2010 - Αριθμ.36590/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 428
14 Απριλίου 2013

Αριθμ. 36590/Γ2
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).
2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄).
3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄),
5. Την με αρ. πρ. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ.206 Β΄) Υ.Α.
6.Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/07-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β΄) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία” των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα από αίτησή τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως:

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.

ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.

στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζεται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή Φεβρουάριο μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όσα σχολεία επιθυμούν να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, επίσης ηλεκτρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα σχολεία που θα προγραμματιστεί να επισκεφθούν τη Βουλή θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα αναγράφουν στην αίτησή τους. Την επίσημη σχετική πρόσκληση, μαζί με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ για τη μετακίνησή τους, θα την αναζητήσουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, στα τέλη Οκτωβρίου (προγραμματισμός χειμερινής περιόδου) και Ιανουαρίου (προγραμματισμός εαρινής περιόδου).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προβλέπει την οργανωμένη επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών στο κτίριο του Κοινοβουλίου καθώς και στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ιστορικού και επετειακού περιεχομένου Εκθέσεις. Επίσης οι μαθητές παρακολουθούν εκπαιδευτική βιντεοταινία στο χώρο υποδοχής επισκεπτών του κτιρίου της Βουλής. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00΄ ως και τις 20.00΄. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα από τις 9.00΄μέχρι και τις 18.00΄. Κατά την επίσκεψή τους οι μαθητές συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής γίνεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος χρησιμοποιεί απαραίτητα για τη συμπλήρωση και αποστολή της το όνομα και τον κωδικό χρήστη που διαθέτει το σχολείο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( www.sch.gr ). Σημειώνεται ότι αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία έως τρεις αιτήσεις (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διορθώσεων.

Κάθε σχολείο σε μία αίτηση μπορεί να ζητήσει την επίσκεψη μέχρι 50 μαθητών.

Αν οι μαθητές είναι περισσότεροι, υποβάλλεται και δεύτερη ή και τρίτη αίτηση, για διαφορετική ώρα αλλά για την ίδια ημέρα επίσκεψης.

Ο σεβασμός κατά την επίσκεψη του ορίου των πενήντα μαθητών ανά αίτηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολό του.

Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει, με τη βοήθεια του ημερολογίου που θα εμφανίζεται στη σελίδα της αίτησης συμμετοχής, το μήνα, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Όταν μία ώρα έχει ήδη επιλεγεί από κάποιο σχολείο, δεν εμφανίζεται στη συνέχεια στο ημερολόγιο ως δυνατή επιλογή για τα εισερχόμενα στο σύστημα σχολεία. Επομένως, είναι πιθανό κατά τις τελευταίες ημέρες των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή αίτησης να έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες ώρες, καθώς τα αιτήματα των σχολείων είναι περισσότερα από τις συνολικά διαθέσιμες ημέρες και ώρες επισκέψεων μέσα στο σχολικό έτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι ευκολότερο να βρεθεί διαθέσιμο ραντεβού κατά την υποβολή αιτήσεων του Σεπτεμβρίου (επισκέψεις Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου), καθώς τα περισσότερα σχολεία προγραμματίζουν συνήθως την επίσκεψή τους για την άνοιξη.

Παρακαλούμε να σημειώσετε την ημέρα και την ώρα που ζητήσατε για την επίσκεψή σας, για να αποφευχθούν τα διευκρινιστικά γι’ αυτό το λόγο τηλεφωνήματα, καθώς μετά την αποστολή της αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανόδου σ’ αυτήν.

Οι διευθυντές των ενδιαφερόμενων σχολείων μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, αν το κρίνουν τελείως απαραίτητο, με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στους αριθμούς 210 369 2429 και 210 369 2106.

Σχετικά Άρθρα