edu.klimaka.gr

3ο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ 2019

3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ 2019 "Η Θεολογία γύρω μας"

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/221444/Δ2/24-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
:Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
:Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
:Λυμπεροπούλου Φ (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ με θέμα «Η Θεολογία γύρω μας» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2018-2019.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 213898/Δ2/11-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΦΕ14α/9123/12-11-2018 έγγραφό σας με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 58/06-12-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ με θέμα «Η Θεολογία γύρω μας», που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας όλων των μορφών και θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στη Ναύπακτο στην αίθουσα «Βιργινία Πάνου» των εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω Συνεδρίου να γίνει από τους διοργανωτές «Εκπαιδευτήρια Πάνου Α.Ε.» με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (ιστοσελίδα διοργανωτών, τύπος, κ.ά.),
 2. η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο Συνέδριο να είναι προαιρετική,
 3. οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Συνέδριο, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του,
 4. να μην γίνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων, φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Συνεδρίου,
 5. οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του Συνεδρίου να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 και της με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.E.Θ. (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), τα οποία προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.
 6. η όλη διενέργεια του Συνεδρίου να υλοποιηθεί με ευθύνη των Εκπαιδευτηρίων «Πάνου Α.Ε.» και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ
3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα  «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ»

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, με βάση την απόφαση 1/3.9.2018 του Συλλόγου Διδασκόντων, διοργανώνουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019το 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο με θέμα:«Η θεολογία γύρω μας».

Το Συνέδριο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.Φ15.1/221444/Δ2 και κατόπιν θετικής γνωμοδότησης από το Ι.Ε.Π. (σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 58/06-12-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.).

Υπεύθυνος του Συνεδρίου έχει ορισθεί ο Θεολόγος του Γυμνασίου και Λυκείου Αρχιμ. Πολύκαρπος Θεοφάνης ΠΕ01.

Το συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας όλων των μορφών.

Θα λάβει χώρα το Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στην Αίθουσα «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΝΟΥ» των Εκπαιδευτηρίων.

Η διοργάνωση τελείται κάθε χρόνο και ζητείται συνεργασία από διαφόρους επιστημονικούς φορείς και πρόσωπα, π.χ. Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, Δήμος Ναυπακτίας, Μητρόπολη Ναυπάκτου κ.ά..

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Φιλοδοξία του Συνεδρίου αυτού είναι οι ίδιοι οι μαθητές με την βοήθεια και καθοδήγηση των Καθηγητών τους:

 • να αναδείξουν ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες της Πατρίδας μας
 • να παρουσιάσουν πτυχές της πίστης στη σύγχρονη κοινωνία
 • να έρθουν σε επαφή με τοπικά ήθη και έθιμα συνυφασμένα με την πίστη
 • να πάρουν θέση απέναντι σε κοινωνικά, επιστημονικά, ηθικά και άλλα ζητήματα εξετάζοντάς τα και από θεολογική σκοπιά.
 • να αποκομίσουν  γνώσεις τις οποίες θα μεταφέρουν στο συνέδριο με τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι θέτοντας το δικό τους στίγμα και την προσωπική τους ταυτότητα στα ευαίσθητα θέμα της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.
 • Να συνεργαστούν μεταξύ τους συστηματικά, έχοντας ως βάση την επιστημονική μεθοδολογία και την εποπτεία των Καθηγητών τους.
 • μαθητές πολλών σχολείων από διάφορα μέρη της Ελλάδας να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν την καθοδήγηση των μαθητών, την δημιουργία και ολοκλήρωση της παρουσίασης και την οργάνωση της συμμετοχής του σχολείου προτείνεται να δουλέψουν το θέμα που θα επιλέξουν:

 • ως ερευνητική εργασία,
 • ως πολιτιστικό πρόγραμμα,
 • ως δραστηριότητα διαθεματικής προσέγγισηςστο πλαίσιο κάποιας διδακτικής ενότητας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα περιστραφεί στη συνύπαρξη των ανθρώπων μεταξύ τους και κατ΄επέκτασιν  λαών, πολιτισμών, θρησκειών.

Συγκεκριμένα οι Σύνεδροι έχουν δυνατότητα να παρουσιάσουν θέματα σχετικά με την πολιτισμική ταυτότητα

Περιστατικά από τη ζωή των Αγίων σε σχέση με τον σεβασμό στον ξένο, τον «άλλον»

Η διαφορετικότητα σε ήθη, έθιμα, παραδόσεις μέσα στον Ελλαδικό χώρο

Η διαφορετικότητα σε ήθη, έθιμα, παραδόσεις διαφόρων λαών

Η αγάπη και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, όποιος κι αν είναι (διαφορετικός σε ηλικία, κοινωνική θέση, οικονομική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία, αντιλήψεις κλπ.)

Κοινωνικές ισσοροπίες και αδικίες

Οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές θέμα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ

Στο συνέδριο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με μία από τις παρακάτω προτεινόμενες μορφές:

 • Προφορική ανακοίνωση (MSWord, MSPowerPoint) (max 15min)
 • Ψηφιακή αφήγηση: βίντεο, ντοκιμαντέρ, ταινία μικρού μήκους (max 15min).
 • Εικαστική παρουσίαση: poster 90Χ120cm, έκθεση φωτογραφίας, έκθεση αγιογραφίας, έκθεση ζωγραφικής, ψηφιδωτά (max 10).
 • Μουσική παρουσίαση (χορωδία, τραγούδι κλπ.) (max 3).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την υποβολή των αιτήσεων, την αποστολή των εργασιών, ερωτήσεις, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα syntheo.ekppanou.gr.

Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Συνεδρίου, τον Θεολόγο των Εκπαιδευτηρίων, Αρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη (6972324876, syntheo(ΣΤΟ)ekppanou.gr & fr.polykarpos(ΣΤΟ)gmail.com).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής έως 19Απριλίου.

Σε περίπτωση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος μεγάλου αριθμού, που θα έχει ως συνέπεια την υπέρβαση του διημέρου για την παρουσίαση όλων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μεταφορά, διαμονή και σίτιση των συμμετεχόντων γίνεται με δαπάνη των ιδίων.

Ο καταρτισμός του Προγράμματος των εισηγήσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές του Γυμνασίου να μην συμπίπτουν με του Λυκείου προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή όσον αφορά την ηλικία και το επίπεδο των εισηγητών-μαθητών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κυριακή 12 Μαΐου, προαιρετική συμμετοχή των συνέδρων

α) στη θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Αντιρρίου, αφιερωμένη στους μαθητές-συνέδρους

β) σε επίσκεψη στο λιμάνι και στο κάστρο της Ναυπάκτου

Η μεταφορά των συνέδρων από τα ξενοδοχεία τους θα γίνει δωρεάν με τα λεωφορεία των Εκπαιδευτηρίων Πάνου

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι μαθητές εισηγητές και σύνεδροι θα λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής

Σχετικά Άρθρα