edu.klimaka.gr

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού 2019 (11 Δεκεμβρίου)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ / 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αρ.Πρωτ.Φ16/192912/Δ2/06-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Καμπανά Θ. (Π.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.3272 (Δ.Ε.)
210344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210344.2212 (Ε.Ε.)
210344.2249 (Π.Ε.)
210344.3273 (Δ.Ε.)
Fax : 210344.3390

ΘΕΜΑ: «Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού»

Με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF, η 11η Δεκεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ημερομηνία που συμπίπτει με την ίδρυση της UNICEF.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. Γ.Π/Δ11/οικ.54376 /2430/21-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς ενημέρωσή σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.Γ.Π/Δ11/οικ.54376/2430/21-11-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
TMHMA Α΄
Πληροφορίες : Μ. Σταθοπούλου
Τηλέφωνο : 210 5281196
Fax : 210 5281199
E-mail : family(ΣΤΟ)yeka.gr

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της 11 ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού.

Με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF, η 11η Δεκεμβρίου, έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ημερομηνία που συμπίπτει με την ίδρυση της UNICEF (11-12-1946 Απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Ο.Η.Ε.).

Ο εορτασμός αυτός αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους

Από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθετήθηκε η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου 1989, και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Νόμο 2101/1992(Φ.Ε.Κ. 192/Α/92), ημέρα όπου έχει ανακηρυχθεί και ως παγκόσμια ημέρα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η σύμβαση αυτή κατοχυρώνει βασικές αρχές και δεσμεύει τις Κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια φιλική για το παιδί κοινωνία. Αναγνωρίζει ότι όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις έχουν δικαιώματα όπως και οι ενήλικες. Εξαιτίας της φύσης τους όμως, έχουν και επιπλέον δικαιώματα, καθώς χρειάζονται ειδική φροντίδα και προετοιμασία για να ανατραφούν μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, ώστε να προετοιμαστούν πλήρως για να ζήσουν μια ατομική ζωή στην κοινωνία.

Ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταξύ άλλων δράσεων και προγραμμάτων εφαρμόζει :

  • Μέτρα κοινωνικοπρονοϊακού χαρακτήρα μέσω των παραρτημάτων προστασίας παιδιού των (12) Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ.) τα οποία λειτουργούν υπό νέα οργανωτική δομή και νέες προτεραιότητες, καθώς και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσ/νίκης, για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον ακατάλληλο για τη σωματική και ψυχική τους υγεία και στερούνται οικογενειακής φροντίδας (ορφανά, κακοποιημένα, παιδιά που οι γονείς τους έχουν προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, παιδιά που βρίσκονται σε κρίση, απροστάτευτα και εγκαταλελειμμένα, παιδιά στο δρόμο).
  • Παράλληλο έργο με τα ανωτέρω δημόσια ιδρύματα επιτελούν και οι Δομές παιδικής Προστασίας (Ν.Π.Ι.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από σωματεία φιλανθρωπικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα κ. α
  • Επίσης υλοποιεί προγράμματα οικογενειακής φροντίδας και στήριξης της φυσικής οικογένειας μέσω του θεσμού της αναδοχής και οικογενειακής αποκατάστασης μέσω του θεσμού της υιοθεσίας ανηλίκων.
  • Επιπλέον υλοποιούνται καθολικά προγράμματα οικονομικής στήριξης των οικογενειών ( όπως το Επίδομα Παιδιού) και ιδιαίτερα των ασθενέστερων ομάδων.
  • Επιπρόσθετα λειτουργεί στο ΕΚΚΑ Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας με δωρεάν χρήση του σύντομου αριθμού κλήσης 1107, σε 24ωρη καθημερινή βάση. Σκοπός της Γραμμής είναι η παροχή άμεσης ενημέρωσης και επείγουσας συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στα παιδιά και στους εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για θέματα που τους απασχολούν και η διασύνδεσή τους με τις κατάλληλες Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας.

Γνωρίζοντας ότι ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, έχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, το μήνυμα της ημέρας αυτής, θα πρέπει να διαδοθεί με στόχο ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα