edu.klimaka.gr

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2023 (26η Σεπτεμβρίου)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2023

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ65/94995/Η1/31-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ, 2023

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Το 2021 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της.

Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και του πλανήτη, με ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως

Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, αποσκοπούν στο να παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα έξι (46) κρατών-μελών του, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η νέα Σύσταση προς τα κράτη- μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για τη σημασία της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα. Η Σύσταση είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Recommendation to member states on the importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture.

Σε αυτήν δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική επιτυχία, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας και τη δημοκρατία.

Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.:ΦΣΕ 54/68760/Η1/20.6.2023, συνημμένα), σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της.

Στο ανωτέρω έγγραφό μας προτείνονται διάφορες δραστηριότητες εορτασμού για το έτος 2023-2024 (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα της εν λόγω Πρόσκλησης), όπως:

• Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages) για το έτος 2024.

Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες.

Το καλύτερο, θα βραβευθεί.

Για την ενημέρωση σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την υποβολή σχεδίων, αλλά και για να πάρουν ιδέες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μαθητές/-τριες και να σχεδιάσουν τα δικά τους πρωτότυπα σχέδια, μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Προθεσμία υποβολής σχεδίων (online): 31.12.2023

• Aνάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος διδακτικού υλικού, για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τους μαθητές/μαθήτριές τους, στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν το δείγμα του υλικού τους πρώτα στον ιστότοπο του σχολείου τους (αφού το μεταφράσουν, περιληπτικά, στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), παραθέτοντας την ηλεκτρονική του δ/νση και στην ανωτέρω σχετική ιστοσελίδα του ECML, ώστε οι πληροφορίες που θα καταχωρήσουν να είναι προσιτές στους μη ελληνομαθείς επισκέπτες της, κ.ά.

Επίσης, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

• Για το 2023, επιπλέον όσων δράσεων προτείναμε στην σχετική Πρόσκληση (συνημμένα) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προτείνεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών και στις εξής δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ενδεικτικά):

Α. Word of the year: Ο/η εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τους μαθητές/-τριες, επιλέγει μία λέξη ή φράση, με την οποία ένας μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας εκφράζει μια κοινωνική, πολιτισμική ή πολιτική κατάσταση, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Θα την αναρτήσει στη σχετική ιστοσελίδα, παραθέτοντας σύντομη επεξήγησή της, στα Αγγλικά: https://edl.ecml.at/Facts/Wordoftheyear/tabid/3278/Default.aspx

Στον ανωτέρω σύνδεσμο είναι επίσης διαθέσιμα περισσότερα σχετικά παραδείγματα.

Β. Γνωστά αποφθέγματα, φράσεις, παροιμίες:

(βλ. το Παράρτημα της Πρόσκλησης εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023, συνημμένα).

Ο/η εκπαιδευτικός, αφού επιλέξει, σε συνεργασία με τους μαθητές/-τριες, 1-2 γνωστά αποφθέγματα, φράσεις ή παροιμίες, μπορεί να τα αναρτήσει (στα Ελληνικά αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες), στη σχετική ιστοσελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Facts/Quotes/tabid/3264/Lang/el/language/el-GR/Default.aspx, παραθέτοντας στα Αγγλικά (ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), σύντομα και κατανοητά, σε ποιον/ποια αποδίδεται, την ιδιότητά του/της (π.χ. φιλόσοφος, συγγραφέας, κ.λπ.), εξηγώντας και τη σημασία της φράσης (για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας).

Γ. Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε δημοσκόπηση με θέμα “Impact of Artificial Intelligence (AI on the future of language learning”):

Η συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη δημοσκόπηση είναι δυνατή μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Activities/Poll/tabid/3229/Default.aspx.

➢ Τέλος, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

➢ Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και τον εορτασμό της προτείνεται η επίσκεψη των σχετικών ιστοσελίδων του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/edl), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/greece/node/908_el), στις οποίες υπάρχουν ιδέες, προτάσεις δραστηριοτήτων και ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες (https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx).

Προσκαλούνται και εφέτος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages).

Ο εορτασμός της ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά από όλον τον πλανήτη.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ54/68760/Η1/20-06-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Αικ. Μπομπέτση
Τηλέφωνο : 210 344 2378
E-mail : ampo(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) είναι Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για θέματα γλωσσικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη του, στα οποία συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του

Το 2021, συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι :

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές, κ.λπ.

Το θέμα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023 είναι: «Λέμε ΝΑΙ στις γλώσσες».

Και εφέτος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν όσα σχολεία επιθυμούν, να λάβουν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Εκτός από τις δράσεις τις οποίες θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία, προτείνεται και η συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών
(ECML/CELV), όπως:

• Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages/ Ε.Η.Γ.), για το έτος 2024.

Όσοι μαθητές/μαθήτριες Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν και εφέτος να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες και τη γλωσσική επικοινωνία.

Το καλύτερο θα βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV).

Για την ενημέρωση σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την υποβολή σχεδίων, αλλά και για να πάρουν ιδέες οι ενδιαφερόμενοι/-ες και να σχεδιάσουν τα δικά τους πρωτότυπα σχέδια, μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Προθεσμία υποβολής σχεδίων (online): 31.12.2023.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, επιλέγοντας τα πιο πρωτότυπα σχέδια για T-Shirt μαθητών/μαθητριών τους, μπορούν να ετοιμάσουν και αφίσες, με τα ίδια σχέδια, να τις εκτυπώσουν και να τις χρησιμοποιήσουν για τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει το σχολείο τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

• Ανάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος του εκπαιδευτικού υλικού για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τους μαθητές/μαθήτριες τους, στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών:
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν το δείγμα του υλικού τους πρώτα στον ιστότοπο του σχολείου τους (αφού το μεταφράσουν, περιληπτικά, στα Αγγλικά, ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), παραθέτοντας την ηλεκτρονική του δ/νση και στην ανωτέρω σχετική ιστοσελίδα του ECML, ώστε οι πληροφορίες που θα καταχωρήσουν να είναι προσιτές και στους μη ελληνομαθείς επισκέπτες της.

• Εκτύπωση αφισών με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, κ.ά., μέσω της κάτωθι ιστοσελίδας:
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

• Τα σχολεία της χώρας που ενδιαφέρονται να τους αποσταλεί υλικό (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) για τη συμμετοχή τους στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να υποβάλουν σχετικό Αίτημα στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος προς την υπηρεσία μας, πλήρη ονομασία του σχολείου, ταχυδρομική δ/νση (και Τ.Κ.) του σχολείου.

Για την αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικά αιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

(Δείτε και το σχετικό Παράρτημα)

Μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες για τις γλώσσες

α. Οι μαθητές/μαθήτριες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας, μπορούν να αναζητήσουν γενικές πληροφορίες σχετικά με :

  • ις γνωστότερες γλώσσες στην Ευρώπη και τον κόσμο.
  • ις μεγαλύτερες «γλωσσικές οικογένειες» στην Ευρώπη.
  • ον αριθμό των ανθρώπων που ομιλούν τις πιο γνωστές γλώσσες στον κόσμο.
  • ις πιο γνωστές γλώσσες που ομιλούνται σε άλλες ηπείρους.
  • Γλώσσες που είναι άγνωστες στους περισσότερους.

Μπορούν να αντλήσουν τις παραπάνω αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από διάφορες πηγές (εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικούς οδηγούς, το διαδίκτυο, κ.ά.), καθώς και μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx


β. Μπορούν ακόμα να γνωρίσουν το «δέντρο» με τις γλώσσες της Ευρώπης και του κόσμου, μέσω του συνδέσμου: https://cdn.ecml.at/EDL/language-journey/pdf/language-tree-EL.pdf

γ. Ακόμα, θα βρουν πληροφορίες για τις γλώσσες που ίσως δεν γνωρίζουν, μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/poster/EDL-infogr;aphic-languages-EN.pdf
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/poster/EDL-infographic-languages-2022-EN.pdf
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/poster/EDL-infographic-languages-2023-EN.pdf

Γλωσσικό quiz

Αφού πάρουν τις παραπάνω ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οι μαθητές/μαθήτριες είναι πλέον έτοιμοι/-ες να παίξουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γνώσεων το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών.

Καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις γνώσεων πολλαπλής επιλογής, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx

Κερδίζει όποιος/-α απαντά σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις.

Μέσω του παιχνιδιού, οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν με ευχάριστο τρόπο χρήσιμες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τις γλώσσες, τις «γλωσσικές οικογένειες», παρατηρούν ομοιότητες μεταξύ λέξεων από διάφορες γλώσσες, κ.λπ.

Γλωσσικές προκλήσεις – Παίζω 50+1 γλωσσικά παιχνίδια

Πρόκειται για παιχνίδια-προκλήσεις, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Όταν οι μαθητές/μαθήτριες φθάσουν στο 51ο παιχνίδι, μπορούν να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, ένα μικρής διάρκειας βίντεο 30’’ με θέμα: «Τι τολμώ να κάνω σε μια ξένη γλώσσα».

Πρέπει να δείξουν μέσα σε 30’’ τι τολμούν να κάνουν σε μια ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο, καταγράφοντάς το σε βίντεο (π.χ. μπορούν να τραγουδήσουν μία στροφή ενός τραγουδιού, να απαγγείλουν απόσπασμα ενός ποιήματος, να μετρήσουν ως το δέκα, να κάνουν έναν σύντομο διάλογο, κ.λπ.).

β. Μπορούν ακόμα να μεταφράσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, σε μια άλλη ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν από κοινού, τη στροφή του τραγουδιού, το απόσπασμα του ποιήματος, κ.λπ. και να τα βιντεοσκοπήσουν.

Οι πιο τολμηροί/-ές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι, ακόμα και σε μια γλώσσα με την οποία έχουν μικρή (ή καθόλου!) εξοικείωση και να το βιντεοσκοπήσουν.

Τα τρία (03) καλύτερα βίντεο του σχολείου μπορεί να τα αναρτήσει ο/η εκπαιδευτικός στη σελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Όσοι μαθητές/μαθήτριες καταφέρουν να φέρουν εις πέρας δέκα (10) από τις προκλήσεις, αξίζουν ένα «μπράβο» αλλά και ένα πιστοποιητικό για την επιτυχία τους, το οποίο μπορεί να αναζητήσει ο/η εκπαιδευτικός, μέσω του συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/Certificate/tabid/3217/Default.aspx

γ. Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/μαθήτριες, μπορούν να προτείνουν μία νέα γλωσσική πρόκληση, την οποία θα καταχωρήσουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Αν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, θα συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο, μαζί με τις υπόλοιπες!

Το εγχειρίδιο με τις γλωσσικές προκλήσεις είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου:
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-EL.pdf?ver=2019-05-14-111112-403

Πολύγλωσσοι γλωσσοδέτες μπορείς να πεις σωστά σε τρεις (03) γλώσσες, σε ένα λεπτό;

Οι γλωσσοδέτες είναι δύσκολοι, ακόμα και στη μητρική μας γλώσσα, πόσο μάλλον σε μία ξένη γλώσσα!

Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους πιο τολμηρούς, που πρέπει να πουν, μέσα σε ένα μόλις λεπτό, όσους πιο πολλούς γλωσσοδέτες μπορούν, σε τρεις (03) διαφορετικές γλώσσες!!!

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναρτήσει βίντεο με μερικές από τις πιο επιτυχημένες αλλά και τις πιο αστείες προσπάθειες των μαθητών/μαθητριών στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

Για να διασκεδάσουν οι μαθητές/μαθήτριες (αλλά και να πάρουν θάρρος), βλέποντας τολμηρούς συνομηλίκους/-κές τους να προσπαθούν να πουν γλωσσοδέτες σε διάφορες γλώσσες, όχι πάντα με επιτυχία, μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: https://edl.ecml.at/Activities/Multilingualtonguetwisterchallenge/tabid/3268/language/el-GR/Default.aspx

Καλή Επιτυχία και Καλή διασκέδαση!

Το παρόν έγγραφο αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα