edu.klimaka.gr

Ημέρα Μνήμης Εθνικών Ευεργετών (30 Σεπτεμβρίου)

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
30 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Καθιέρωση της 30ής Σεπτεμβρίου ως ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα» (Α΄ 215),
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π. δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ334/15.12.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνουμε την 30ή Σεπτεμβρίου, ως ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση ομιλιών και κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Νομών και Επαρχείων.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα