edu.klimaka.gr

3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/164059/Δ2/01-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344 3272 (Δ.Ε.)
210-344 2933 (Ε.Α.Ε.)
210-344 2212 (Ε.Ε.)
210-344 3273 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 143888/Δ2/22-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ15.1/24724/Δ2/19-2-2020 εγγράφου μας με θέμα «3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολείων της Ομογένειας στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αθήνα –Φεβρουάριος 2021 – σχ. έτ. 2020-2021» και κατόπιν σχετικού αιτήματος από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και την Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας, το 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2021.

Οι παρουσιάσεις των μαθητών/τριών, καθώς και η παρακολούθηση από τους συνέδρους θα γίνουν με ευθύνη του Γραφείου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση των περιλήψεων των εργασιών των μαθητών/τριών μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021 (http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home ).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του θα επιτρέπεται η διοργάνωση συνεδρίων από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.Φ15.1/24724/Δ2/19-2-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η νέα ανακοίνωση του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου και, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Συνεδρίου: http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home και στα τηλέφωνα 6942055127 (κ. Πετρέσκου Θεόδωρος, Γραμματεία Συνεδρίου) και 6908732251 (κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή), καθώς και στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


SCRS
3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
www.scrs.edu.gr
Γραμματεία: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεόδωρος Πετρέσκου: 6942055127
Οργ. Επιτ.: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λαμπρινή Παπατσίμπα: 6908732251

ΑΘΗΝΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2021,
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων.

Το «3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων - Λυκείων της Ελλάδας, της Ομογένειας και της Κύπρου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας.

Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:

 • να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών,
 • να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας,
 • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο πλαίσιο του Συνεδρίου,
 • να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και τη διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση,
 • να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Επιπλέον το συνέδριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών κοινοτήτων του απανταχού Ελληνισμού ώστε να ενισχυθεί η προαγωγή της παιδείας, να ενδυναμωθεί η δυνατότητα της συνέχισης της λειτουργίας των σχολείων της ομογένειας καθώς και της πνευματικής τους προσφοράς.

Οι εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 1. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
 2. Μαθηματικά
 3. Πληροφορική
 4. Αστρονομία και Διαστημική
 5. Τεχνολογία-Ρομποτική
 6. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, Τεχνολογία και Πληροφορική, κ.α.)
 7. Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον, Επιστήμη και Τέχνη)

Η υποβολή περιλήψεων των εργασιών παρατείνεται έως 8 Ιανουαρίου 2021.

Η αποδοχή της περίληψης συνεπάγεται την συμμετοχή της εργασίας στο Συνέδριο, αλλά η δημοσίευσή της στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα γίνει μόνο μετά από θετική κρίση της από την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου και της ΕΕ του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις ίδιες ημερομηνίες.

Περισσότερες οδηγίες για την πλήρη εργασία και πληροφορίες για την κρίση τους θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Συνεδρίου: http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home

Η Οργανωτική Επιτροπή

 


Αρ.Πρωτ.Φ15.1/24724/Δ2/19-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολείων της Ομογένειας στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αθήνα – Φεβρουάριος 2021 – σχ. έτ. 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 151180/Δ2/03-02-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα από 29-11-2019 έγγραφά σας, που αφορά σε έγκριση του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης που διοργανώνουν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-01-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης», σχολικού έτους 2020-2021, που θα διεξαχθεί στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2021 στην Αθήνα και στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Το «3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Γυμνασίων – Λυκείων της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να εισαγάγει τους/τις μαθητές/τριες στη φιλοσοφία της παρουσίασης επιστημονικής εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:

 • να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές/τριες να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών,
 • να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας,
 • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο πλαίσιο του Συνεδρίου,
 • να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και τη διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Επιπλέον το Συνέδριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών κοινοτήτων του απανταχού Ελληνισμού ώστε να ενισχυθεί η προαγωγή της παιδείας, να ενδυναμωθεί η δυνατότητα της συνέχισης της λειτουργίας των σχολείων της Ομογένειας, καθώς και της πνευματικής τους προσφοράς.

Γενικά, βασική επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιστημονικής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και ώσμωσης μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

Οι εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 1. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
 2. Μαθηματικά
 3. Πληροφορική
 4. Αστρονομία και Διαστημική
 5. Τεχνολογία-Ρομποτική
 6. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, Τεχνολογία και Πληροφορική, κ.α.)
 7. Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον, Επιστήμη και Τέχνη)

Υποβολή περιλήψεων Εργασιών από 01-02-2020 έως 15-03-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης» που διοργανώνουν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο Συνέδριο να είναι προαιρετική,
 • να προηγηθεί λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τις διαδικασίες του Συνεδρίου,
 • τυχόν προετοιμασία για το Συνέδριο να μην διαταράσσει το σχολικό πρόγραμμα,
 • οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Συνέδριο, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του,
 • να μην υπάρχει άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του Συνεδρίου,
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του Συνεδρίου να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 • η όλη διενέργεια του Συνεδρίου (αξιολόγηση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του διοργανωτή και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του Συνεδρίου.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Συνεδρίου: http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home και στα τηλέφωνα 6942055127 (κ. Πετρέσκου Θεόδωρος, Γραμματεία Συνεδρίου) και 6908732251 (κ.Παπατσίμπα Λαμπρινή), καθώς και στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα