edu.klimaka.gr

Παγκόσμιο Πρόγραμμα "Ο Πλανήτης Γη το Βράδυ 2017 - 2018"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 2017 - 2018"

Αρ.Πρωτ.132696/Δ2/03-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: t05sde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Μπαζίγου
Σ. Λαπατά, Μ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 344 2573
Fax : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση έγκρισης ενημέρωσης σχολείων σχετικά με το παγκόσμιο πρόγραμμα ‘Ο Πλανήτης Γη το βράδυ’ για το σχ. έτος 2017-2018»

Απάντηση στο με αρ. πρωτ.123597/Δ2/20-07-2017 εισερχόμενο έγγραφο.

Απαντώντας στο με ημερ. 17/07/2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 1358/03-03-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 10/02-03-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ανανεώνουμε την έγκριση της γνωστοποίησης/ενημέρωσης των μαθητών/-τριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την δραστηριότητα του προγράμματος «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017», για το σχ. έτος 2017-2018με τις κάτωθι επισημάνσεις από το ΙΕΠ:

1. Oι μαθητές/-τριες να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες της δράσης (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ακόλουθη διεύθυνση στο http://www.astro.noa.gr/gr/globeatnight/ ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των μαθητριών για όσα περιλαμβάνει η δραστηριότητα, αλλά και για τις ασφαλείς συνθήκες διεκπεραίωσής της),

2. H συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δραστηριότητα να είναι προαιρετική,

3. H συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,

4. H όλη διενέργεια της δράσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε, οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων,

5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου της δραστηριότητας.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Globe at Night 2017 - Ο πλανήτης Γη το βράδυ...

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA), οργανώνει για την Ελλάδα το παγκόσμιο πρόγραμμα "Ο πλανήτης Γη το βράδυ..." - Globe at Night 2017.

Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται υπό την αιγίδα των αμερικάνικων οργανισμών National Optical Astronomy Observatory, Association of Universities for research in Astronomy με την υποστήριξη του National Science Foundation.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα Globe at Night 2017 έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Φωτορρύπανσης, ενθαρρύνοντας απο τους πολίτες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για την φωτεινότητα του νυκτερινού ουρανού της περιοχή τους. Με το τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο αρχείο σχετικά με την Φωτορρύπανση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν οι επιπτώσεις της. Το πρόγραμμα εμπίπτει στα πλαίσια δράσεων «επιστήμονα - πολίτη».

Το ΙΑΑΔΕΤ έχοντας πολυετή παράδοση σε δράσεις ευαισθητοποίησης του ελληνικού κοινού που άπτονται θεμάτων αστρονομίας και περιβάλλοντος, θα συντονίσει αυτή την δράση καταγραφής της Φωτορρύπανσης στην Ελλάδα, με όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές συμμετοχές από ομάδες μαθητών, αλλά και του κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Το Globe at Night αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τους έλληνες μαθητές, ειδικά αυτοί από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μέχρι και του λυκείου, να ασχοληθούν και να προσεγγίσουν παράλληλα με τη Φωτορρύπανση θέματα Αστροφυσικής και Διαστημικής, εντάσσοντας το Globe at Night στις ερευνητικές εργασίες "project" του σχολείου τους.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Το μόνον που χρειάζεται είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), ένα tablet, ή ένα smart phone, και να ακολουθήσετε τα απλά 5 βήματα που ακολουθούν, παρατηρώντας απλά με τα μάτια σας επτά διαφορετικούς αστερισμούς κατά τη διάρκεια του έτους!

Υπεύθυνοι του προγράμματος για την Ελλάδα είναι η Δρ. Μ. Μεταξά, καθηγήτρια στο Αρσάκειο Εκπαιδευτήριο, και o Δρ. Α. Δαπέργολας, Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

 

 

Σχετικά Άρθρα