edu.klimaka.gr

Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Oικολογικά Σχολεία

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ)

Αρ.ΠρωτΦ7/ΕΠ/162189/176934/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----
Email: disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3791 - : 210 344 2579

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οικολογικά Σχολεία

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 162189/Δ7/26-11-2020 του με εισερχομένου εγγράφου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1.Του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4. Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά.δ.».
5. του ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/τ.Α/12-6-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. του ν.4623(ΦΕΚ 134Α/9-8-2019), άρθρο 67 «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
7. την με αρ. πρωτ. 100496/Γ7/18-9-03 Εγκύκλιο περί Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
8. την με αρ. πρωτ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. «Τροποποίηση της Υ. Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
9. του π.δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων», Άρθρο 16 «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής».
10. του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. του π.δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
12. του π.δ.83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
13. του π.δ. 84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
14. της με αρ. Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων… και των συλλόγων των διδασκόντων».
15. της με αρ. πρωτ. 130521/Γ7/18.10.2010 (ΦΕΚ) Υ.Α. για τον ορισμό Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
16. της με αρ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
17. της με αρ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
18. της με αρ.108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
19. της με αριθ. 6631/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009/25-07-2019),
20. της με αριθ. 122795/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523/Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2019),
21. της με αριθ.1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β/2020) απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
22. της με αρ. 8820/05-07-2016 Απόφασης ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5001052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αποφασίζουμε

την έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης «Οικολογικά Σχολεία», καθώς και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα Οικολογικά Σχολεία είναι ένα Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Π.Ε, το οποίο ξεκίνησε την Ελλάδα το 1995 και στο οποίο συμμετέχουν Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών, αυριανών πολιτών, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την διαμόρφωση θετικής στάσης για την αντιμετώπισή τους μέσα από την ολική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας. Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE - Foundation for Environmental Education) και Εθνικός χειριστής στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Π.Ε. σε όλο τον κόσμο, με 16 εκατομμύρια μαθητές και 1,2 εκατ. εκπαιδευτικούς σε 64 χώρες.

Την σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετείχαν στο δίκτυο 41.200 μαθητές από 182 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του Δικτύου και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις ενταγμένα σε αυτό , η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή, οργανώνουν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, δημιουργία και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, εκδηλώσεις βράβευσης των σχολικών μονάδων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα, εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς μαθητές, θερινά σχολεία, μαθητικούς διαγωνισμούς, δράσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, κ.ά..

Δράσεις:

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου από το 2016-2019 υλοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και 8 σεμινάρια εκπαιδευτικών του Δικτύου, των συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων ΚΠΕ απ' όλη τη χώρα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 2 Εκδηλώσεις Βράβευσης, τον Δεκέμβριο του 2016, όπου βραβεύτηκαν με την Πράσινη Σημαία 110 σχολικές μονάδες και τον Απρίλιο του 2019, όπου βραβεύτηκαν 121 σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, για την επιτυχημένη συμμετοχή και δράση τους στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία.

Συντονιστικός φορέας:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθηνας
2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΕΠΦ
3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Διευθύντρια 70ου Δ.Σ Αθηνών
4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής
5. Μέλος: Ελένη Παπαδοπούλου (ΠΕ 60 Διοικητικού Οικονομικού)Εκπρόσωπος ΥΠAIΘ
6. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος
7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου
9. Μέλος : Μαριάνθη Γιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός, Δημοτικό Κολλέγιο Αθηνών

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου καθώς και οικονομικό απολογισμό στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Όλες οι συναντήσεις και εργασίες του δικτύου (όπως συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης, ημερίδες, υποστήριξη σχολείων, επικοινωνία μαθητικών ομάδων κλπ) θα γίνουν εξ’ αποστάσεως, με χρήση του διαδικτύου και μεθόδων σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης και όπως απαιτούν τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ)
Νίκης 20, Αθήνα, 10557
Τηλ: 210-3224-944, Fax: 210-3225-285
Email education(ΣΤΟ)eepf.gr,
Ιστοσελίδα: www.eepf.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Τα «Οικολογικά σχολεία» είναι ένα Θεματικό Δίκτυο Π.Ε., εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Απόφαση αρ. πρ. 13918/Δ2/27-01-2017, με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης B’Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Οι 5 βασικές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το Πρόγραμμα είναι: Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα, Αειφόρο Σχολείο και Σχολική Αυλή.

Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από την ΕΕΠΦ για το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5 –18 (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ), το οποίο προσαρμόζεται στην αντίστοιχη ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη, δηλαδή να συνδυάσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση μέσα στην τάξη με δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους εντός και εκτός σχολικού κτιρίου. Μέσα από τις διάφορες προτεινόμενες δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Τα σχολεία που συμμετέχουν πρέπει να υιοθετήσουν ως μεθοδολογία τους άξονες του προγράμματος:

1. Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής στο σχολείο, η οποία αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα, μαθητές, και από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, της Δημοτικής Αρχής και του τεχνικού προσωπικού.

Η επιτροπή ασχολείται με:
2. Έρευνα του σχολικού χώρου σε σχέση με τα θέματα Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα, Σχολική Αυλή, Καταναλωτισμός.

3. Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο.

4. Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης.

5. Δημιουργία ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο.

6. Σύνδεση του Προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Δίνονται συμβουλές ώστε η περιβαλλοντική εκπαίδευση να συνδυάζεται με το σχολικό πρόγραμμα.

7. Ενημέρωση Σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες για το Δίκτυο υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ, www.eepf.gr, καθώς και στη Διεθνή ιστοσελίδα http://www.ecoschools.global . Κάθε μήνα, η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή παρουσιάζει στα newsletter της τα νέα του Προγράμματος στο διεθνή χώρο καθώς και εργασίες σχολείων από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες μέλη. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες άλλων σχολείων και να τις υιοθετήσουν.

Για συμμετοχή στο Δίκτυο, τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, στο τηλέφωνο 210 3224944, στο φαξ 210 3225285, στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Διεθνές Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διαχρονικό πρόγραμμα. Προτείνεται η επεξεργασία μίας μόνο θεματικής ενότητας κάθε χρόνο ώστε τα παιδιά να κατανοούν τα διάφορα προβλήματα και θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

Είναι απαραίτητο η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου να ενημερώνεται τακτικά για τα βήματα που ακολουθούνται από τα σχολεία και για τις δράσεις τους, και να παραλαμβάνει στο τέλος του χρόνου εργασίες των μαθητών, ενδεικτικές των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το παραγόμενο από το σχολείο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να φέρει το σήμα και τον τίτλο του Δικτύου "Οικολογικά Σχολεία". Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβάλετε το πρόγραμμά σας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού σας.

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει ένα σημαντικό τμήμα των προβλεπομένων δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης και αφού αξιολογηθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου, ονομάζεται "Οικολογικό Σχολείο" και επιβραβεύεται με τη Σημαία του Δικτύου. Μετά από δύο χρόνια από την βράβευσή του, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί να συνεχίζει να φέρνει επάξια τον τίτλο του.

Συντονιστικός Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης
Β’Αθήνας,

2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης,

3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Διευθύντρια 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών,

4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής,

5. Μέλος: Κατερίνα Μπαζίγου, Αν. Τμηματάρχης τμήματος Δ΄ Π.Ε . της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

6. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος,

7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας,

8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου,

9. Μέλος: Χριστίνα Νομικού, Διευθύντρια 7ου Δ.Σ Αγίου Δημητρίου

Με τη στήριξη του
“JOHN S.FAFALIOS
FOUNDATION”


Αρ.Πρωτ.13918/Δ2/27-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: t05sde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Μπαζίγου
Σ. Λαπατά, Μ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 3442573
FAX: 210 3443390

ΘΕΜΑ: Ανανέωση λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία»

Σε απάντηση του υπ` αριθ. πρ. 4105/Δ2/11-01-2017 εισερχόμενου έγγραφου και έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2.Την υπ’ αριθ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
3.Την υπ’ αριθ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
4.Την υπ’ αριθ. 47587/Γ7/16-05-2003 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/03-06-2003), Y.A. με θέμα «Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων….. και μη κυβερνητικές οργανώσεις».
5.Την υπ’ αριθ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. με θέμα «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
6.Την υπ’ αριθ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: « Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
8.Την υπ’ αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654Β/τ. β’/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
9.Τo υπ’ αριθ. 1217/20-12-2016 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την ανανέωση της λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», στο οποίο συμμετέχουν Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών, αυριανών πολιτών, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την διαμόρφωση θετικής στάσης για την αντιμετώπισή τους μέσα από την ολική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας.

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Π.Ε. σε όλο τον κόσμο, με 16 εκατομμύρια μαθητές και 1,2 εκατ. εκπαιδευτικούς σε 64 χώρες. Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE - Foundation for Environmental Education) και στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου από το 2013-2016, υλοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και 6 σεμινάρια – συναντήσεις εκπαιδευτικών του Δικτύου, των συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων ΚΠΕ απ' όλη τη χώρα. Επίσης το Δεκέμβριο του 2016 για την επιτυχημένη συμμετοχή και δράση τους στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία, βραβεύτηκαν 110 σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Η ανανέωση λειτουργίας εγκρίνεται για τρία έτη, δηλαδή για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

Συντονιστικός φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Τακτικά Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου:

1. Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθηνας

2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της ΕΕΠΦ

3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Διευθύντρια 70ου Δ.Σ Αθηνών

4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

5. Μέλος: Κατερίνα Μπαζίγου, Αν. Τμηματάρχης τμ. Δ’ Π.Ε . της Δ/νσης Σπουδών Προγρ/των και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος

7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου

9. Μέλος: Χριστίνα Νομικού, Διευθύντρια 7ου Δ.Σ Αγίου Δημητρίου

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε και στο Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε και του Τμήματος Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα