edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Βιβλίων και Χαρτιού στα Σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 'ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ'

Αρ.Πρωτ.41368/10-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Γ΄
Σ. Λαπατά
Τηλ: 210 344 3318,
Fax: 210 344 3354
Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Δ΄
Κ. Μπαζίγου - Μ. Παπαγεωργίου
t05sde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 210 344 3791,
Fax: 210 344 3390
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄
Ο. Μαραγκού - Κ. Ελευθερίου
depek_merimna(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210 344 2212, 2231
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Α΄
Ε. Παναγιωτοπούλου
t08dea1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 210 344 2190

Θέμα: «Το χαρτί του μέλλοντος μας»

Πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας Κάθε χρόνο μια σχολική μονάδα καταναλώνει μεγάλες ποσότητες χαρτιού για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα σχολικά εγχειρίδια και τα τετράδια των μαθητών/τριών στο τέλος κάθε σχολικού έτους δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο όγκο ανεπιθύμητου χαρτιού. Μερικά από τα βιβλία αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλους μαθητές. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του σχολικού χαρτιού, αλλά και του χαρτιού που προέρχεται από την οικιακή χρήση, μπορεί να ανακυκλωθεί αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στη σχολική μονάδα.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού, αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού.

Η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη (αντιμετώπιση της ρύπανσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), μπορεί να αποτελέσει και ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και θα δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει. Μείζων στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση και υιοθέτηση από τους μαθητές/τριες θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα ζητήματα εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται στην Ελλάδα 350.000 τόνοι χαρτιού, που αντιστοιχούν σε 6-7.000.000 δέντρα, 35.000.000 τόνους νερό και 60.000 τόνους πετρέλαιο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη σχολική ανακύκλωση. Το ΥΠ.Π.ΕΘ εκτιμά ότι με το πρόγραμμα αυτό, είναι εφικτό να συλλέγονται στα σχολεία προς ανακύκλωση 6-8 χιλιάδες τόνοι ετησίως, αποφέροντας αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολική μονάδα η οποία θα συμμετέχει. Στο πλαίσιο του προγράμματος η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «Διόφαντος» την περυσινή σχολική χρονιά πραγματοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής χαρτιού σε 200 σχολικές μονάδες με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός ΜΑΣ – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 30 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση της παραπάνω ποσότητας διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών των σχολείων που συμμετείχαν, με προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην ανακύκλωση βιβλίων και χαρτιού.

Η ενσωμάτωση των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα θα γίνει σταδιακά ακολουθώντας την παράλληλη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών των Δήμων με το ΥΠΠΕΘ, στις εξής φάσεις:
1η Μάιος – Ιούνιος,
2η Σεπτέμβριος – Οκτώβριος,
3η Νοέμβριος – Δεκέμβριος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε γεωγραφικούς κύκλους, οι οποίοι θα διευρύνονται ανάλογα με την πρόοδο επίτευξης προγραμματικών συμφωνιών με τους Δήμους και την εκδήλωση συμμετοχής των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες που θα μπορούν να ενταχθούν σε κάθε φάση θα ενημερώνονται έγκαιρα από το ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» μέσω της σελίδας τους στο Publications.cti.gr και με ηλεκτρονικό μήνυμα. Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση της 3ης φάσης, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2017, να έχουν ενταχθεί όλα τα σχολεία της χώρας και να υλοποιούν κάθε χρόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οργάνωση σχολικών μονάδων και υποστηρικτικών δομών που συμμετέχουν:

- Σε κάθε σχολική μονάδα με την ένταξη στο πρόγραμμα –και στη συνέχεια κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς- ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Ανακύκλωσης, ο οποίος αναλαμβάνει το συντονισμό της όλης δράσης.

- Συγκροτείται εθελοντική ομάδα ανακύκλωσης σε κάθε σχολείο στην οποία συμμετέχουν:
εκπαιδευτικοί του σχολείου, εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας, μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο ρόλος της ομάδας αυτής είναι αφενός η ενεργοποίηση των γονέων και μαθητών και αφετέρου η διαχείριση των επιμέρους τοπικών δράσεων (παραλαβή μέσων συλλογής υλικού, οργάνωση ενημέρωσης, συντονισμός της συλλογής κ.λ.π.). Το υλικό που θα συλλέγεται είναι χαρτί γραφής: βιβλία, τετράδια, φωτοτυπικό χαρτί. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιστασιακά, θα συλλέγεται και χαρτί τύπου (εφημερίδες και περιοδικά).

- Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας: Όλοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν, ώστε η ανακύκλωση του σχολικού χαρτιού να ενταχθεί στην σχολική καθημερινότητα τονίζοντας και εξηγώντας την αναγκαιότητα και τα οφέλη της μέσα από συναφή αντικείμενα της διδασκαλίας τους, αλλά και να υποστηρίξουν την οργανωτική διαδικασία για την επιτυχία της δράσης σε σχολικό επίπεδο.

- Οι Υπεύθυνοι ΠΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να υποστηρίξουν το πρόγραμμα, με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων που θα απευθύνονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στους εκπαιδευτικούς και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών επισκέψεων που πραγματοποιούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους θα παρακολουθούν και θα διευκολύνουν το πρόγραμμα.

- Τα ΚΠΕ καλούνται να υποστηρίξουν το πρόγραμμα για τα σχολεία της Περιφερειακής τους Ενότητας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η δράση σε βήματα:

1. Μετά την ενημέρωση μέσω του Publications.cti.gr για τις περιοχές ένταξης στη φάση (1η, 2η ή 3η) το σχολείο που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης εκδηλώνει ενδιαφέρον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Publications.cti.gr

2. Παράδοση στον Υπεύθυνο της Ανακύκλωσης του σχολείου με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των αριθμημένων μεγασάκων που προορίζονται για τη συλλογή

3. Η εθελοντική ομάδα ανακύκλωσης μαζί με τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης φροντίζει να τοποθετηθούν οι σάκοι σε σημείο που δεν διαταράσσει τη σχολική λειτουργία και ενημερώνει για το πλάνο συλλογής και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν τα υλικά προς ανακύκλωση

4. Όταν γεμίσουν οι σάκοι ή όταν συμπληρωθεί ο προγραμματισμένος χρόνος συλλογής ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης του σχολείου ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας το ΙΤΥΕ, το οποίο καθορίζει σε συνεργασία με το Δήμο την ώρα και μέρα συλλογής των σάκων. Για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας οι σάκοι θα συλλέγονται ταυτόχρονα από όλα τα σχολεία στον ίδιο χρόνο που θα έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

5. Την καθορισμένη μέρα και ώρα όχημα του Δήμου παραλαμβάνει τους γεμάτους σάκους παρουσία της εθελοντικής ομάδας του σχολείου και συντάσσεται σε δύο αντίγραφα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο έχει εκτυπώσει ο Υπεύθυνος της Ανακύκλωσης από το σχετικό ιστότοπο του ΙΤΥΕ. Ένα αντίγραφο κρατά ο μεταφορέας του Δήμου και ένα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου.

6. Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή χαρτιού όλων των σχολείων του Δήμου, ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης των σάκων από το σημείο συγκέντρωσης του Δήμου. Στη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του ζυγολόγιου (μέτρηση συνολικού βάρους των σάκων όλων των σχολείων του Δήμου) μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των σχολείων. Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία παράδοσης θα είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της ανακύκλωσης.

7. Ο Υπεύθυνος ανακύκλωσης κάθε σχολείου και η ομάδα εθελοντών φροντίζουν με το πέρας της διαδικασίας να παραλάβουν τους σάκους (άδειους) να τους φυλάξουν στο σχολείο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο πρόγραμμα και να αποφευχθεί πρόσθετη δαπάνη αγοράς σάκων ανακύκλωσης.

Tο χρηματικό ποσό που θα εισπράττεται ανά Δήμο θα αναρτάται και θα διατίθεται για την κάλυψη αναγκών των συμμετεχόντων σχολείων του Δήμου ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα. H ανάρτηση θα γίνεται στον ιστοχώρο του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα