edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα 'Αγαπάμε την πόλη μας - Υιοθετούμε τα μνημεία της'

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ - ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ'

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/6902/Δ2/16-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318 (Π.Ε.)
210 344 3272 (Δ.Ε. 210 344 3023 (Δ.Ε.)
210 344 2212 (Ε.Ε.)
210 344 2190 (Ε.Α.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπάμε την πόλη μας-Υιοθετούμε τα μνημεία της»

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 148/Δ2/ 02-01-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 48/08-12-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπάμε την πόλη μας-Υιοθετούμε τα μνημεία της» κατά το σχολικό έτος 2016-17 από σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.

Το πρόγραμμα προτείνεται και υποστηρίζεται από το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» και πραγματοποιείται με την συνδρομή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.305/01-03-2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέμα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αγαπάμε την πόλη μας – Υιοθετούμε τα μνημεία της»
Σχετ. Α.Π. Φ13.1./6902/Δ2/16-01-2017 έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αξιότιμοι/ες κυρίες και κύριοι Διευθυντές/τριες και εκπαιδευτικοί,

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε εκ νέου την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπάμε την πόλη μας – Υιοθετούμε τα μνημεία της» για το σχολικό έτος 2016-17, από σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Π. Φ13.1./6902/Δ2/16-01-2017 έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Το πρόγραμμα προτείνεται και υποστηρίζεται από το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» και πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, όσον αφορά τη διοικητική στήριξη του προγράμματος, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε., όσον αφορά την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη του προγράμματος.

Προκειμένου να έχετε την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα, σας κοινοποιούμε:

• Την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

• Την πρόταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Προγράμματος που εγκρίθηκε για υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας

• Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας μελών του σωματείου μας και άλλων ειδικών επιστημόνων που είναι διατεθειμένοι να σας υποστηρίξουν όσον αφορά την ενημέρωσή σας για επιλεγμένα μνημεία

• Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος

Διευκρινίζεται ότι ο συνημμένος πίνακας αναφέρει συγκεκριμένα μνημεία για τα οποία έχει κάνει προετοιμασία το Σωματείο μας προκειμένου να σας παράσχει υποστήριξη ή και ξενάγηση στο χώρο του μνημείου που θα επιλέξετε. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο μνημείο επιθυμείτε, του Δήμου ή της Περιφερειακής ενότητας που υπάγεται το σχολείο σας.

Ευελπιστούμε ότι θα υλοποιήσετε το Πρόγραμμα «Αγαπάμε την πόλη μας – Υιοθετούμε τα μνημεία της» με όποιον πρόσφορο τρόπο κρίνετε εσείς και συναποφασίσετε σε συνεργασία και με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Αλευρόπουλος

Η Γενική Γραμματέας Δέσποινα Μακροπούλου


Α/Α ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
"ΦΙΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ 6974951118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ 6974951118
2 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΖΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
6972321803
6974363485
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΚΗΣ 6974917169
3 ΡΟΤΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΙΖΑ
6974363485
6972321803
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 6937877996
4 ΚΑΖΑ ΜΠΙΑΝΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ 6997262223 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 6977247427
5 ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ 6997262223 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 6977247427
6 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ 6977288492 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΚΑΣ 6937334653
7 ΝΑΟΣΑΠΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ 6977288492 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΚΗΣ 6979917169
8 ΝΑΟΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 6944474082 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 6944474082
9 ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
(FORUM)
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ - ΒΕΛΕΝΗ 6946240640 ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 2310821321
(FORUM) ΗΛΕΚΤΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6944474082 ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
2310821321
6977646020

 


Αρ.Πρωτ.11/15-07-2015

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μοναστηρίου 85 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αγαπάμε την Πόλη μας – Υιοθετούμε τα Μνημεία της

Ι. Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η υιοθεσία ενός μνημείου της Θεσσαλονίκης από ένα σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο), μια τάξη ή ομάδα μαθητών ενός σχολείου.

ΙΙ. Προτεινόμενα μνημεία:

Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης που προτείνονται για υιοθεσία είναι ενδεικτικά τα:
• Ροτόντα
• Βυζαντινά Τείχη
• Ιερός Ναός των Δώδεκα Αποστόλων
• Κάζα Μπιάνκα
• Κτίριο Δημοτικής Πινακοθήκης
• Γενί Τζαμί
• Αρχαϊκός Ναός Θεσσαλονίκης

ΙΙΙ. Σκοποί του προγράμματος:

• Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τα μνημεία όχι μόνο εγκυκλοπαιδικά, αλλά να τα προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο, ώστε να αναπτύξουν το συναίσθημα του σεβασμού προς αυτά.

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες έναντι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη μας απέναντί της και να υλοποιήσουν δράσεις για την προστασία της.

• Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στη διερευνητική, ανακαλυπτική, ομαδική εργασία και να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να αναδείξουν θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας.

• Να αναλάβουν δράσεις οι μαθητές/τριες, με σκοπό να μεταδώσουν τις γνώσεις και την ευαισθησία τους για τα μνημεία μας στους/στις συμμαθητές/τριές τους, σε μαθητές/τριες άλλων σχολείων, στον οικογενειακό τους περίγυρο και στην τοπική τους κοινωνία.

• Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες οι μαθητές/τριες και να υποστηρίξουν ενώπιον των αρχών και φορέων της πόλης μας με διεκδικητικό τρόπο το αίτημά τους για προστασία των μνημείων μας.

• Να ασκηθούν οι μαθητές/τριες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα κοινά της πόλης μας και την επαφή τους με φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

• Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/τριες με εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να υλοποιήσουν δραστηριότητες που αναπτύσσουν και καλλιεργούν το ήθος του ενεργού και συνειδητοποιημένου δημοκρατικού πολίτη, ο οποίος με τη δράση του συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της τοπικής του κοινωνίας.

ΙV. Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος: ΙV. Α. Δράσεις για εκπαιδευτικούς

1. Το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τις Εφορίες Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα αφορούν αφενός την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τα προς υιοθεσία μνημεία, αφετέρου την κατάθεση προτάσεων για δράσεις που θα αναλάβουν οι μαθητές/τριες κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν πρόσκλησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιούνται συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, για ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

ΙV. Β. Δράσεις για μαθητές/τριες

Οι εκπαιδευτικοί, με την υποστήριξη των σχολικών συμβούλων, θα σχεδιάσουν τις δράσεις υλοποίησης του προγράμματος.

Ενδεικτικά εμείς προτείνουμε τις κάτωθι:

1. Οργανωμένες επισκέψεις έρευνας πεδίου στο μνημείο που θα υιοθετηθεί, ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία και συνεννόηση με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Κατά την επίσκεψη αυτή, ειδικός επιστήμονας από τις Εφορίες Αρχαιοτήτων θα ξεναγήσει τους/τις μαθητές/τριες στο μνημείο.

2. Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας για το μνημείο που θα υιοθετηθεί (φωτογράφιση του μνημείου, βιβλιογραφική έρευνα, συγκέντρωση αρχειακού υλικού, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κλπ.)

3. Παραγωγή μονοτροπικού ή πολυτροπικού έντυπου ή ψηφιακού κειμένου ή τεχνημάτων προβολής του μνημείου. Τον τρόπο διάθεσης και κοινοποίησης του υλικού αυτού θα τον επιλέξουν οι μαθητές/τριες (προβολή στην ιστοσελίδα του σχολείου, διανομή εντύπων κλπ.)

4. Δημιουργία ιστοσελίδας ή blog για την προβολή του μνημείου, τη δημοσίευση του υλικού που θα έχουν παραγάγει οι μαθητές αλλά και των δράσεών τους σε σχέση με το μνημείο.

5. Διατύπωση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη και προβολή του μνημείου.

6. Δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων για την προβολή των μνημείων. Συναντήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ανταλλαγή γνώσεων, εντυπώσεων και εμπειριών.

7. Με πρωτοβουλία των μαθητών/τριών και ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων, τοποθέτηση πινακίδας στο χώρο του μνημείου ή ευπρεπισμός του χώρου του με εθελοντική εργασία.

8. Οργάνωση επισκέψεων σε ένα μνημείο μαθητών/τριών που δεν μετέχουν στο πρόγραμμα και ξενάγησή τους σε αυτό από μαθητές/τριες που έχουν υιοθετήσει το μνημείο.

9. Αποστολή εκπροσώπων των μαθητών/τριών σε συνελεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου θα καταθέσουν τις απόψεις τους για τον τρόπο ανάδειξης και προβολής του μνημείου.

10. Επαφές με σχολεία της Ομογένειας ή σχολεία άλλων κρατών, με σκοπό την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

11. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής του έργου των μαθητών/τριών και διάχυσης των αποτελεσμάτων του.

V. Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος Για την υλοποίηση του προγράμματος:

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., θα ζητήσουν τη συνδρομή και συνεργασία των αρμοδίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (γενικής παιδαγωγικής ευθύνης ή ειδικότητας) εκπαίδευσης.

2. Το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» θα μεριμνήσει ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεννόηση με τις Εφορίες Αρχαιοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών αλλά και η στράτευση άλλων ειδικών επιστημόνων που μπορούν να συνεισφέρουν όσον αφορά τη διάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες ενημερωτικού υλικού για κάθε μνημείο που θα υιοθετηθεί.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης»

Ο Πρόεδρος Γρηγόριος Νικολαΐδης

 

Σχετικά Άρθρα