edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ανοιχτές Πόρτες" Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ" ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/222525/Δ2/18-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272 210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανοιχτές πόρτες» για το σχολ. έτος 2017-2018

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 213135/Δ2/5-12-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 62/15-01-2017 αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 49/30-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η πραγματοποίηση του προγράμματος ξεναγήσεων «Ανοιχτές πόρτες» του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων για το σχολικό έτος 2017-2018, θεωρώντας σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές /τριες τις δράσεις ενός ιστορικού Συλλόγου και τον πολιτισμό των Κωνσταντινουπολιτών.

Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται:

α) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16, όπου οι σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και

β) για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει η υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθμ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας»».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6944240030 (κ. Λ. Κουμάκης) και 6944767997 (κ. Αντ. Λαμπίδης) και στην ιστοσελίδα www.cpolitan.gr .

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Για μαθητές, φοιτητές και όλους του Έλληνες

Υπό την πνευματικής αιγίδα της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
και την ευλογίαν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Διάρκεια:
Ιανουάρους -Μάιος 2018 & Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018
Ξεναγήσεις κάθε Παρασκευή, ώρες 10:00. 12:00 και 18:00

Η σύγχρονη πορεία του πολίτικου Ελληνισμού στην Ελλάδα, από την Μικρασιατική καταστροφή μέχρι σήμερα, εκφράζεται πιστά και αυθεντικά, μέσα από τις ποικίλες και πολύπλευρες δραστηριότητες ολόκληρων δεκαετιών, του ιστορικού Σύλλογου Κωνσταντινουπολιτών.

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυση του (1928-2018), ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών προγραμματίζει, το έτος 2018, σειρά εκδηλώσεων μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ.

Στόχος του προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, όπως άλλωστε και όλων των εκδηλώσεων, είναι η γνωριμία της νέας γενιάς αλλά και κάθε Έλληνα, με τους πολύτιμους θησαυρούς πολιτισμού, γνώσεων, παραδόσεων και διαχρονικών αξιών -όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ευαισθησία, η γνώση και η πίστη σε παραδόσεις ολόκληρων αιώνων κ.α.- που μετέφερε ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στην σύγχρονη Ελλάδα.

Η λειτουργία -στο νεοκλασικό μέγαρο του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών ορφανοτροφείου και ιατρείου πριν ακόμα ιδρυθεί το ΙΚΑ στην Ελλάδα, η περίθαλψη ασθενών κατά την διάρκεια του εμφύλιου πολέμου (μόνο το 1946 τα ιατρεία του Συλλόγου επισκέφτηκαν 4.866 ασθενείς), η λειτουργία του Συλλόγου ως παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1933 μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η παράδοση μαθημάτων όπως αγιογραφία, ζωγραφική, παραδοσιακό κέντημα, χειροτεχνία κ.ο.κ.ε., τα οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα του πολιτισμού που μετέφερε ο Πολίτικος Ελληνισμός στην σύγχρονη Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ απευθύνεται σε άτομα και ομάδες όπως μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές (ΑΕΙ και ΤΕΙ) κ.α. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις περίπου 30 ατόμων, οι οποίες πραγματοποιούνται στην έδρα του Συλλόγου, στην οδό Δημοσθένους 117, στην Καλλιθέα Αττικής, κάθε Παρασκευή με δύο πρωινές ξεναγήσεις  (10.00 & 12.00) και μια απογευματινή στις 18.00. Κάθε ξενάγηση διαρκεί περίπου 75 λεπτά και είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους μέσα στο 2018:

  • Η πρώτη, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 και
  • η δεύτερη την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018. Αναλυτικά, οι ξεναγήσεις του προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ περιλαμβάνουν:

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών 90 χρόνια» (Αφήγηση Γιάννης Φέρτης, Μάνια Ζούση, Σενάριο Λεωνίδας Κουμάκης, Σκηνοθεσία και επιμέλεια Γιώργος Κουρμούζας)

Περιήγηση στην έκθεση φωτογραφίας η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

(Α) ΙΣΤΟΡΙΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μέσα από επιλεγμένες φωτογραφίες της κάθε εποχής,

(Β) Παράθεση χαρακτηριστικών στιγμιότυπων – φωτογραφιών από ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που έχουν κατά καιρούς επισκεφτεί τον Σύλλογο στην διάρκεια των 9 δεκαετιών από την ίδρυση του,

(Γ) Φωτογραφίες – στιγμιότυπα από τις ετήσιες ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ που γίνονται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών

(Δ) Ειδικός χώρος προβολής του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ με το οποίο τιμήθηκε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στις 29 Οκτωβρίου 1981.

(Ε) Ενότητα για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1861-1922), διάδοχο του οποίου αποτελεί ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών.

(Ζ) Ενότητα για το ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ το οποίο παρασκευάζεται κατ’ αρχαίο προνόμιο αποκλειστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

(Η) Χαρακτηριστικά δείγματα από τις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του Συλλόγου (Παραδοσιακού Κεντήματος, Αγιογραφίας, Ζωγραφικής, Ενδυματολογίας – Δημιουργίας Πατρόν, Κοπτικής & Ραπτικής, Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας – Δερματοτεχνίας, Εικαστικού Κοσμήματος & Ψηφιδωτού).

(Θ) Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ με σημαντικές στιγμές πολιτιστικών γεγονότων στην πορεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

(Ι) Ενότητα της ειδικής έκδοσης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

(Κ) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών με χειροποίητες κούκλες από βαμβάκι, σύρμα, κόλλα και κατά περίπτωση μαλλιά, δέρμα, χαρτί, ξύλο, ύφασμα κ.α., δημιουργία της Ειρήνης Πρίντεζη – Φράγκου, η οποία εκφράζει αυθεντικά μια σπάνια και άγνωστη στην Ελλάδα μορφή λαϊκής τέχνης (ζωγράφου, εικαστικού χειροτέχνη και κουκλοενδυματολόγου).

(ΚΑ) Ξενάγηση σε χώρους του μεγάρου: Μαρμάρινες πλάκες με τους μεγάλους ευεργέτες, Βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία, επίσκεψη των αιθουσών Σινιόσογλου, Χουρμουζιάδου και Μιχαηλίδειου.

Στο τέλος του προγράμματος, κάθε ομάδα θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις εντυπώσεις της από την επίσκεψη και να λάβει ένα αναμνηστικό δώρο.

Μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας τώρα με e–mail στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά κάθε απόγευμα (Δευτέρα – Παρασκευή)μεταξύ 18:00 και 21:00 στην Γραμματεία του Συλλόγου, στα τηλέφωνα 210 9517 072 και 210 9560 611


Ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυση του, παρουσιάζει το πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ με στόχο την γνωριμία της νέας γενιάς αλλά και κάθε Έλληνα με τους πολύτιμους θησαυρούς πολιτισμού, γνώσεων, παραδόσεων και διαχρονικών αξιών που μετέφερε ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στην σύγχρονη Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ περιλαμβάνει την υποδοχή και την ξενάγηση έως 35 ατόμων (για παιδιά, ο αριθμός αυξάνεται σε 40), στο νεοκλασικό μέγαρο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα), κάθε Παρασκευή, τις περιόδους Ιανουάριος – Μάιος 2018 και Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018 (πρωί, δύο ξεναγήσεις – στις 10:00 και στις 12:00, απογευματινή ξενάγηση στις 18:00).

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν: παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών – 90 χρόνια», περιήγηση στην έκθεση φωτογραφίας κατά ενότητες (Περιεχόμενα, Αιγίδα – Χορηγοί, Ιστορία του Συλλόγου, Επισκέπτες, Βραβεύσεις, Άγιο Μύρο, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Εργαστήρια, Ειδική έκδοση ΕΛΤΑ, Αναπαράσταση Ορφανοτροφείου Συλλόγου με χειροποίητες κούκλες της Ειρήνης Πρίντεζη-Φράγκου), περιήγηση σε χώρους του νεοκλασικού μεγάρου (μαρμάρινες πλάκες ευεργετών & χορηγών, Βιβλιοθήκη, Αίθουσες Σινιόσογλου και Μιχαηλίδειος).

Η διάρκεια κάθε ξενάγησης είναι 75 λεπτά περίπου και η συμμετοχή σε αυτήν είναι εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας οποτεδήποτε: 

  • μέσω e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή

  • τηλεφωνικά κάθε απόγευμα (Δευτέρα έως Παρασκευή) μεταξύ 18:00 και 21:00 στην Γραμματεία του Συλλόγου, στα τηλέφωνα210 9517 072 και 210 9560 611

Σχετικά Άρθρα