edu.klimaka.gr

Άδεια Εξετάσεων σε Εκπαιδευτικούς

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/907/15409/01-01-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: Μαρία Χαλαζωνίτη
Τηλέφωνο: 2131313340
Email: ped.hrm(ΣΤΟ)ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εξετάσεων
Σχετ: Το από 30-9-2022 ερώτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με χορήγηση άδειας εξετάσεων, με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει:

«1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος

Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, η άδεια εξετάσεων χορηγείται σε υπαλλήλους που παρακολουθούν πρόγραμμα που υλοποιείται από Ίδρυμα που ανήκει σε μια από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Περαιτέρω, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίστηκε ότι η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την ημέρα υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αυτή συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί και στους υπαλλήλους που εκπονούν διδακτορική διατριβή μόνο κατά την ημέρα υποστήριξης αυτής, εφόσον συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Τέλος, επειδή πέραν της Υπηρεσίας, στην οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο, υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας σημαντικός αριθμός προφορικών ερωτημάτων σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για ενημέρωση τους και για να κοινοποιηθεί στα ΝΠΔΔ και στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελένη Ρούφου


Αρ.Πρωτ.173952/Ε3/22-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ -
-----
Πληροφορίες: Χρύσα Μυλωνά (Π.Ε.)
Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλέφωνα : 210 344 3131 (Π.Ε.)
210 344 2417 (Δ.Ε.)
E-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Π.Ε.)
t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της άδειας εξετάσεων εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με τη χορήγηση άδειας εξετάσεων σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 - ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει (*1), ορίζει – μεταξύ άλλων – ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και ότι για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος.

2. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται (*2) και για τους/τις προσωρινούς/ές αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ.410/1988 (191 Α’), όπως ισχύει, «για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρ.60 του ν.3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»

3. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει, εφαρμόζεται (*3) ανάλογα και στους/στις εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για τη διευκόλυνση της φοίτησης του/της εκπ/κού σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση
εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας4.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υ.Κ., στους/στις εκπ/κούς που είναι φοιτητές/τριες, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα - ΑΕΙ) χορηγείται άδεια εξετάσεων.

Φοιτητές (*5) νοούνται οι

  1. προπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών,
  2. μεταπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και
  3. υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Ως πτυχίο ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται από ΑΕΙ μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών.

Ως δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών. (*6)

Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων, του άρθρου 60 του Υ.Κ., εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι φοιτητές/τριες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ΑΕΙ), δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων του Υ.Κ. σε εκπ/κούς που παρακολουθούν προγράμματα του ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος (*7).

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Η του Μέρους Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ της αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

---
1. Η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄/7-2-2019).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). Σχετικά, έχουμε εκδώσει και την αριθ. 15051/Ε3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΝΒ4653ΠΣ-ΞΗΠ) εγκύκλιο
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄).
4. Βλ. σχετικά την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
6. Με τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) και 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των Α.Ε.Ι., των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και στη διάρθρωση των προγραμμάτων αυτών στη βάση των ακαδημαϊκών ετών και εξαμήνων και πιστωτικών μονάδων.
7. Η άποψη αυτή συμφωνεί με την άποψη που διατυπώνεται με το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/637/14838/01.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ήδη Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά Άρθρα