edu.klimaka.gr

Εγγραφή Ειδικού Εκπαιδευτικού / Βοηθητικού Προσωπικού ΕΕΠ/ΕΒΠ σε πίνακες ΑΣΕΠ 2022

Πρόσκληση εγγραφής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) σε πίνακες ΑΣΕΠ 2022

Αρ.Πρωτ.48779/Ε4/29-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
210-344 2082, 2561, 3003

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
2. Τo π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθμ. 37693/Ε1/8-3-2019 (Β΄ 864) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13).» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-3-2022 (Β΄ 1507 - ΑΔΑ: 93ΚΥ46ΜΤΛΗ-ΣΟΜ) κ.υ.α. και ισχύει.
7. Την αριθμ. 1ΕA/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21-4-2022) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
8. Την αριθμ. 2ΕA/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 24/21-4-2022) Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ.2ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 24/21-4-2022) και 1ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21-4-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),

να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες Ειδικής Αγωγή και Εκπαίδευσης ( Β ΄και Επικουρικό) του ΚΕΦ. Ε ΄ του ν.4589/2019 (Α 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις ] .

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10 :00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο –όπως άλλωστε προβλέπεται στην αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 κ.υ.α. και αναφέρεται ρητώς στις σχετικές Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.– με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

2) Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:

α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. Στα «Εγχειρίδια χρήσης» είναι αναρτημένο σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση τους.

β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» – και προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής – καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου). Προκειμένου, δε, να αποφευχθούν στρεβλώσεις αναφορικά με την ταυτοποίηση των υποψηφίων και τη διασταύρωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους στο Α.Σ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα (ή θα καταχωριστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επικαιροποίησης) στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων.

3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της/των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του «Εγχειριδίου υποβολής δικαιολογητικών»), καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους.

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εισέλθουν, από την εναρκτήρια ημερομηνία της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών και πριν από τη λήξη της, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Σημειώνεται ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της εναρκτήριας προθεσμίας ενδέχεται να διενεργούνται βελτιώσεις/τροποποιήσεις στη σχετική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, οι οποίες και να επηρεάζουν τα εμφανιζόμενα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων.

• Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται (στις 04/05/2022) ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.

• Αντιθέτως, για στοιχεία τα οποία είτε δεν θα εμφανίζονται καθόλου, είτε θα εμφανίζονται μη επικυρωμένα είτε θα χρήζουν διόρθωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος επικαιροποίησης (από την αναπτυσσόμενη λίστα που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, είναι κοινή για τους υποψηφίους -εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ- όλων των ενεργών προκηρύξεων και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί) και η μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οικείες Προκηρύξεις (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή αυτών» και τα σχετικά Παραρτήματα των Προκηρύξεων).

Επιλογές αναπτυσσόμενης λίστας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείου:

 1. Ιθαγένεια - Στοιχεία Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 2. Τίτλοι Σπουδών (συμπεριλαμβανομένου 2ου πτυχίου) / Ένταξη σε κλάδο
 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ΕΑΕ / τη Σχολική Ψυχολογία
 4. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (άνευ συνάφειας με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία)
 5. Βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)
 6. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με συνάφεια με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία
 7. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (άνευ συνάφειας με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία)
 8. Τίτλος Διετούς Μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία
 9. Άριστη Γνώση (Γ2/C2) Ξένων Γλωσσών
 10. Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) Ξένων Γλωσσών
 11. Καλή Γνώση (Β2/B2) Ξένων Γλωσσών
 12. Επιμόρφωση/Σεμινάριο στην ΕΑΕ (τουλάχιστον 400 ωρών και 7 μηνών)
 13. Επιμόρφωση/Σεμινάριο (τουλάχιστον 300 ωρών και 7 μηνών)
 14. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 15. Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (μη καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ)
 16. Τριετής επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου (μόνο για υποψηφίους ΔΕ)
 17. Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα έως και πέντε έτη (μόνο για υποψηφίους ΔΕ)
 18. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (μόνο για κλάδους ΕΕΠ)
 19. Βεβαιώσεις συλλόγων (μόνο για κλάδους ΕΕΠ)
 20. Μοριοδοτούμενα Τέκνα
 21. Ποσοστό Αναπηρίας Ιδίου (> 50% και άνευ ψυχικών παθήσεων)
 22. Ποσοστό Αναπηρίας Τέκνου (> 50%)
 23. Ποσοστό Αναπηρίας Συζύγου (> 50%)
 24. Επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)
 25. Επάρκεια στη Γραφή Braille
 26. Παιδαγωγική Επάρκεια / Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας
 27. Ελληνομάθεια / Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Επισημαίνεται ότι:

(Α) Έκαστη περίπτωση της ανωτέρω αναπτυσσόμενης λίστας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος που επιθυμεί να επικαιροποιήσει/προσκομίσει περισσότερα του ενός στοιχεία για το ίδιο αντικείμενο (πχ. 2 Ξένες Γλώσσες επιπέδου Άριστης Γνώσης) οφείλει να το καταγράψει στο ένα αίτημα που δικαιούται να επιλέξει και να μεταφορτώσει (σε ψηφιακή μορφή) ένα μόνο αρχείο με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών (πχ. σε ένα ενιαίο αρχείο τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας που διαθέτει επιπέδου Γ2).

(Β) Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός αναφορικά με το είδος του αιτήματος που επιλέγει κατά περίπτωση και τα δικαιολογητικά που μεταφορτώνει σε αυτό, προκειμένου αφενός να αναδεικνύεται με σαφήνεια η επιλογή/αίτημά του και αφετέρου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη ορθής διεκπεραίωσης αυτού.
 [Για παράδειγμα υποψήφιος κλάδου ΕΕΠ (πλην του κλάδου ΠΕ23), ο οποίος επιθυμεί να καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) που κατέχει, οφείλει να επιλέξει το αίτημα «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (άνευ συνάφειας με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία)». Υποψήφιος κλάδου ΠΕ23 ο οποίος επιθυμεί να καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ ΜΠΣ το οποίο έχει κριθεί ως συναφές με τη Σχολική Ψυχολογία από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του Ν.4589/2019 (για να προταχθεί στον οικείο κλάδο) οφείλει να επιλέξει το αίτημα «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ΕΑΕ / τη Σχολική Ψυχολογία»].
 Για το σκοπό αυτό εντός του κατά περίπτωση αιτήματος υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρισης κειμένου από μέρους του υποψηφίου για το τι ακριβώς αιτείται.
 Επισημαίνεται ότι ουδεμία υποχρέωση έχουν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ περί αναζήτησης (νεότερων/πρόσθετων) δικαιολογητικών ή περαιτέρω αξιολόγησης του αιτήματος στην περίπτωση που τα υποβληθέντα/μεταφορτωμένα αποδεικτικά είτε δεν συνάδουν απολύτως με το περιεχόμενο των οικείων Προκηρύξεων, είτε είναι δυσδιάκριτα (δεν ψηφιοποιήθηκαν επιτυχώς) ή ελλιπή (π.χ. δεν μεταφορτώθηκε το σύνολο των σελίδων/φύλλων τους ή το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων), είτε δεν μεταφορτώθηκαν στο αντίστοιχο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων.

(Γ) Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών έως 5ΜΒ ανά αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων και έως 25ΜΒ για το σύνολο των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλει. Επιτρέπεται η μεταφόρτωση μόνο .pdf αρχείων.
 Συστήνεται στους υποψηφίους αφενός να αποφεύγουν τη μεταφόρτωση περιττών δικαιολογητικών, η οποία δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών εις βάρος της όλης διαδικασία και αφετέρου να ρυθμίζουν την ανάλυση της σάρωσης που πραγματοποιούν ώστε να μην είναι ιδιαίτερα υψηλή γεγονός που αποδίδει περισσότερα MB στο αρχείο (πχ. να είναι έως 100-200 dpi ασπρόμαυρη).

(Δ) Καθόλη τη διάρκεια της προθεσμίας της παρούσας οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά που έχουν μεταφορτώσει ή να μεταφορτώνουν (νέα) δικαιολογητικά. Σε περίπτωση νέας μεταφόρτωσης αρχείου σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείου φακέλου για το οποίο υπάρχει ήδη μεταφορτωμένο αρχείο, επισημαίνεται ότι το παλιό αρχείο διαγράφεται.

4) Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού τους φακέλου, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ (ΠΔΕ) ως αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν, ήτοι την αξιολόγηση της ορθότητας των μεταφορτωμένων δικαιολογητικών

Υποψήφια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον διαθέτουν και κλάδο εκπαιδευτικού με τον οποίο συμμετέχουν στις προκηρύξεις 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ/2022, οφείλουν να επιλέξουν μια και μόνο υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων τους. Εφόσον τα αιτήματα αφορούν σε τυπικά προσόντα ένταξης (τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα) ή σε προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να επιλέξουν μια ΠΔΕ.

Στην περίπτωση απόκλισης του υποψηφίου από τα ανωτέρω, και εφόσον ο κλάδος συμμετοχής του στις προκηρύξεις είναι μόνο ΕΕΠ-ΕΒΠ, τότε, κατά την έναρξη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων τυχόν λανθασμένη (σύμφωνα με τα ανωτέρω) επιλογή θα τροποποιηθεί (άνευ σχετικής ενημέρωσης του υποψηφίου) με επιλογή της οικείας ΠΔΕ.

ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή αυτών» των οικείων Προκήρυξεων, καθώς και στα σχετικά Παραρτήματα, στα οποία οι υποψήφιοι οφείλουν να ανατρέχουν.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία είναι να έχουν εκδοθεί/ δημοσιευτεί κατά περίπτωση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις, ήτοι έως τις 23/5/2022 (κατά το Παράρτημα Α, «Γενικά Προσόντα Συμμετοχής/ Διορισμού»).

Για τη διευκόλυνση/ενημέρωση των υποψηφίων σημειώνονται τα ακόλουθα:

1) Για τους κλάδους ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών απαιτείται εκ νέου υποβολή βεβαίωσης/ταυτότητας του οικείου συλλόγου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Κεφ. Β΄ «Τυπικά Προσόντα Ένταξης». Τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία από τις βεβαιώσεις/ταυτότητες των συλλόγων έχουν διαγραφεί από τα σχετικά πεδία εντός της καρτέλας «Κλάδοι» προκειμένου να συμπληρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία.

2) Για κριτήρια/ιδιότητες που έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν και τα οποία αποδεικνύονται με τη (συν) υποβολή Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται εκ νέου κατάθεση Πιστοποιητικού, εκδοθέντος εντός του τελευταίου τριμήνου, κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις, για την επικαιροποίηση του καταχωρισμένου κριτηρίου/ιδιότητας, το οποίο εμφανίζεται ως μη επικυρωμένο.

3) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ μεταφορτώνονται με ευθύνη των υποψηφίων.

4) Για την απόδειξη της Πρακτικής Άσκησης που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS (όπου απαιτείται για μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία) υποβάλλεται ξεχωριστή βεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών (και όχι βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου).

ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr), προκειμένου να καταστεί εφικτή η διασταύρωση των συμπληρωμένων στοιχείων στην εν λόγω πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής με τα αντίστοιχα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ.

Επισημαίνεται, δε, ότι η μη εμπρόθεσμη, μη ορθή ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ θα είναι πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου και διεκπεραίωσης/καταχώρισης αυτών (από τις αρμόδιες προς τούτο περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ).

2) Οι υποψήφιοι οφείλουν να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

3) Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παρούσα κοινοποιείται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης στις σχολικές μονάδες/δομές αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα