edu.klimaka.gr

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών για τα Αγγλόφωνα Τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης 2018 - 2019

(Μετάβαση στην Προκήρυξη για αναπληρωτών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης)

Αρ.Πρωτ.146110/Η2/07-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ': ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
e-mail: euroschools(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοττούλου
Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 344 2296, 2294

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Πίνακα εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3376/2005 (Α' 191) με θέμα «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α' 167), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α'38).
2. Τις διατάξεις της αριθ. 81651/Ζ2/2005 (ΒΊ158) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
3. Τις διατάξεις της αριθ. 82335/Ζ2/2005 (Β' 1173) Υπουργικής Απόφασης «Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του Σ.Ε.Π, διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησής του».
4. Τις διατάξεις της αριθ. 36296/Ζ2/2006 (Β'520) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις της αριθ. Α.Σ.377 /65936/Ζ2/21-6-2007 (Β · 1074) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1173/τ.Β')».
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β' 2559) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 81651/ Ζ2/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1158) «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
7. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΒΊ853) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
8. Τα αριθ. 127111/Η2/7-8-2015 και 133220/Η2/26-8-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων όπου διευκρινίζεται ο όρος «φυσικοί ομιλητές».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το Α.Σ.Ε.Π.
10. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΑΊ14) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Το Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το Π.Δ. 18/2018 με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
13. Το Π.Δ. 22/2018 (Α' 37) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
14. Την αριθ. 52935/Yl/2018 (Β' 1227) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζο ύφη».
15. Την αριθ. 124372/Η2/20-7-2018 όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό Προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: 6ΡΛΛ4653ΠΣ-2ΤΝ)
16. Τις Πράξεις 2/21-8-2018, 3/22-8-2018 και 4/23-8-2018 της Επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών του ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. β της αρ.82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173, Τ. β') Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΑΣ 36269/Ζ2/10-4-2006 (ΦΕΚ 520 τ.Β/17-4-2006) και ΑΣ 377 /65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 τ. Β') Υ.Α.
17. Το αριθ. Φ.32/9159/27-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τους πίνακες με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, τον οποίο συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. β' της αρ. 82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173, Τ. β') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. ΑΣ 36269/Ζ2/2006 (ΦΕΚ 520, τ. Β') και ΑΣ377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β') Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής μας αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Σχετικά Άρθρα