edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ - ΣΕΚ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ - ΣΕΚ

Αρ.Πρωτ.Κ1/125061/21-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τηλέφωνα: : 2131311633-639-619-636-696

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 5954/23-06-2014 (ΦΕΚ 1807/Β’/02-07-2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 11790/2014 (ΦΕΚ 2780/Β’/2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
10. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
12. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
13. Την από 13-07-2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τη μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Δ.ΣΕΚ

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

24

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

18

 

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα)

 

 

9

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)

(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

 

 

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)

(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου)

 

 

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Μεταπτυχιακό

 

 

6

1.1.γ Διδακτορικό

 

 

9

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών
(όποια βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θεματική, ως εναλλακτικό προσόν στην περίπτωση μη κατοχής τυπικών προσόντων πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού)

Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται.

3

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

6

 

1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2

 

 

2

1.3.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

 

 

2

1.3.γ Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

 

 

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

10

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης
[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)]

Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

 

5

 

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
(0.5 μόριο ανά έτος για Α/θμια Εκπ/ση

 

 

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 250 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

5

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

 

 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

 

 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

3

 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.4186 (ΦΕΚ 193/Α’/2013).
Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των ΔΙΕΚ και των ΔΣΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ μιας Περιφέρειας.

4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ και σε υποπίνακες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

5. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα σε Εργαστηριακά Κέντρα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα μαθήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στη περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο.

6. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

7. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, ώστε να ακολουθήσει η διοικητική επαλήθευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α της παρούσας «Μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ».

8. Η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών, καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

10. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κ.λπ.) των Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ και στις Δ.ΣΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

11. Τα μέλη των ομάδων έργων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Δ.ΙΕΚ και στις Δ.ΣΕΚ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα