edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών σε ΙΕΚ Υπουργείου Υγείας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ  ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.64736/01-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Χ. Μπαρώ
Μ. Νικολάου
Τηλέφωνο :213 2161524
2132161527
FAX :210 5237651
E-mail: dey_(ΣΤΟ)moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία –κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθμ. 141/19-5-2017 έγγραφο του Γ.Ν. Χανίων
β) Το αριθμ. 126/5-4-2017 έγγραφο του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
γ) Το αριθμ. 385/24-8-2017 έγγραφο του Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

Με αφορμή τα αριθμ. α , β & γ σχετικά έγγραφα ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄2049) τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα διδάσκει το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και ιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ. άνευ αμοιβής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής , την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία υποβολής τυχόν ενστάσεων των ιατρών και νοσηλευτών που θέλουν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο ΔΙΕΚ είναι αυτά που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5.α του άρθρου 8 της αριθμ. 5954/2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1807).

Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. . Ως ένα εκ των μελών της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που τυχόν έχουν υποβάλει υποψήφιοι εκπαιδευτές επί του αριθμού των μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Ως ένα εκ των μελών της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ.
Όσον αφορά στη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών, εφαρμόζεται ανάλογα η περ. Α της αριθμ. Κ1/122418/2016 Απόφασης (ΑΔΑ:6ΝΖΙ4653ΠΣ-1Τ1) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Η συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω τριμελών επιτροπών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

Ο τρόπος στελέχωσης των Δ.Ι.Ε.Κ. με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για διδασκαλία μαθημάτων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία.

1. Η Δ/νση προσωπικού του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται το Δ.Ι.Ε.Κ. θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών και θα ορίσει ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων.

2. Οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο Δ.Ι.Ε.Κ.

3. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης:
α) σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και
β)σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων (του ΕΟΠΠΕΠ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές αυτές καλύπτονται από τους λοιπούς αιτούντες με βάση της μοριοδότησής τους.

4. Σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες, το Δ.Ι.Ε.Κ. θα προβεί σε κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των εκπαιδευτών, ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή, ειδικότητα, μάθημα που διδάσκεται , οι ώρες διδασκαλίας, με συνημμένη την απόφαση του Δ.Σ.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Το μάθημα της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) δύναται να διδάσκεται από Φυσικοθεραπευτή, επειδή το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρω επαγγελματία υγείας και προβλέπεται ως διδασκόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα του τμήματος Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι.

Β) Το μάθημα της Ψυχολογίας - Νευροψυχολογίας που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις δύναται να διδάσκεται από Ψυχολόγο, επειδή το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρω επαγγελματία υγείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα