edu.klimaka.gr

Κριτήρια Κατάταξης Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Σχολείων Θράκης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1872/2018)

Αριθμ.Φ.821/136077/Η2
Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71Α).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 42/18−8−2015 εισήγηση του Ι.Ε.Π.
3. Το με αρ. Π.Δ. 65/2015 (Φ.Ε.Κ. 106 Α') «Διορισμός της Υπουργού Αγγελικής− Ευφροσύνης Κιάου− Δημάκου».
4. H παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των Μειονοτικών Σχολείων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα εγγραφής

1. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν.

2. Στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων εγγράφονται όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ73.

Άρθρο 2
Κριτήρια κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων

1. Καταρτίζονται δύο πίνακες:

  • ο Πίνακας Α΄ για υποψηφίους με προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων και
  • ο Πίνακας Β΄ για υποψηφίους με μηδενική προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι του Πίνακα Α΄ προηγούνται των υποψηφίων του Πίνακα Β΄.

2. Στον Πίνακα Α΄ η προϋπηρεσία λογίζεται μέχρι τις 30−06−2015, η οποία ανανεώνεται με τη λήξη κάθε διδακτικού έτους. Ως προϋπηρεσία προσμετράται η προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων.

3. Οι υποψήφιοι στον πίνακα Α΄, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσης, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο μορίων, ως εξής:

α. ένα (01) μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας
β. δύο μόρια (02) για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία

Οι ημέρες της προϋπηρεσίας υπολογίζονται αναλογικά.

Οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που είναι κάτοχοι του πτυχίου εξομοίωσης με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται επιπλέον με επτά (7) μόρια.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον Πίνακα Α΄ λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

α) το εξάμηνο κτήσης του πτυχίου με βάση το οποίο εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ73 (i: 01 Ιανουαρίου − 30 Ιουνίου, ii: 01 Ιουλίου − 31 Δεκεμβρίου) με προτεραιότητα στο παλαιότερο

β) η βαθμολογία (υψηλότερη)

γ) η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με προτεραιότητα στην παλαιότερη.

5. Στον Πίνακα Β΄ με μηδενική προϋπηρεσία εντάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσης:

α) απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), όπου προηγούνται οι κάτοχοι πτυχίου εξομοίωσης με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

i) η ημερομηνία κτήσης πτυχίου Ε.Π.Α.Θ. με προτεραιότητα στην παλαιότερη
ii) ο βαθμός πτυχίου της Ε.Π.Α.Θ. (υψηλότερος)

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη για τους κατόχους εξομοίωσης η ημερομηνία κτήσης πτυχίου εξομοίωσης και τους μη κατόχους εξομοίωσης η ημερομηνία γέννησης.

β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (07) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας».

β1) Για το σχολικό έτος 2015−2016 λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

i. ο βαθμός πτυχίου (υψηλότερος)

ii. η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου με προτεραιότητα στην παλαιότερη

iii. η ημερομηνία γέννησης

β2) Από το σχολικό έτος 2016−2017 και εφεξής λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

i. η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου με προτεραιότητα στην παλαιότερη

ii. ο βαθμός του πτυχίου (υψηλότερος)

iii. η ημερομηνία γέννησης

γ) οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και διαθέτουν Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.

γ1) Από το σχολικό έτος 2016−2017 λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

i. ο βαθμός πτυχίου (υψηλότερος)

ii. η ημερομηνία κτήσης του Διπλώματος Μετεκπαίδευσης με προτεραιότητα στην παλαιότερη

iii. η ημερομηνία γέννησης

γ2) Από το σχολικό έτος 2017−2018 και εφεξής λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής:

i. η ημερομηνία κτήσης του Διπλώματος Μετεκπαίδευσης με προτεραιότητα στην παλαιότερη

ii. ο βαθμός πτυχίου (υψηλότερος)

iii. η ημερομηνία γέννησης.

Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες

1. Στον Πίνακα Α΄ και στον Πίνακα Β΄ ανά υποκατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσης προτάσσονται κατά σειρά:

α) οι πολύτεκνοι εξ’ ιδίας οικογενείας και οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67%

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο−μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και

γ) οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εντάσσονται και προτάσσονται είτε στον πίνακα με μόρια (προϋπηρεσίας) είτε στον αντίστοιχο πίνακα χωρίς μόρια, κατά περίπτωση.

2. Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του πίνακα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα