edu.klimaka.gr

Περιοχές για προχλήψεις εεπ εβπ

Αίτηση-Δήλωση για Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 2023 2024 (Παρατάθηκε)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ / ΕΒΠ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.93955/ΓΔ5/28-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Δ.Β.Μ.
--------
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
gsvetll(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024
2. Η υπό στοιχεία 90870/Ε4/14-8-2023 (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024.
3. Η υπό στοιχεία 93455/ΓΔ5/25-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) εγκύκλιος για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, διευκρινίζονται τα εξής:

Ι) Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄13) η οποία αναφέρεται στις ως άνω σχετικές 1. και 2 Προσκλήσεις «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.»

ΙΙ) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.»

ΙΙΙ) Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Συντάγματος: «Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου,……δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται….».

Από τους προαναφερθέντες κανόνες δικαίου συνάγεται ότι το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατευόμενο δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις ή να συνεπάγεται οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια στο άτομο που το ασκεί, καθώς είναι μη δεκτικό περαιτέρω περιορισμών εκ του νόμου, πέραν των ρητά αναφερομένων στο Σύνταγμα προϋποθέσεων. Για αυτό το λόγο, στην προαναφερθείσα παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, δεν αναφέρεται ως ρητή εξαίρεση η περίπτωση της παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.93455/ΓΔ5/25-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Δ.Β.Μ.
--------
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
gsvetll(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.


Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024
2. Η υπό στοιχεία 90870/Ε4/14-8-2023 (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και λαμβάνοντας υπόψη την αντικειμενική δυσκολία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης από τους υποψηφίους σε πυρόπληκτες περιοχές, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.90870/Ε4/14-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
----
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της με αριθμ. 104627/ΓΔ5 7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,

καλεί τους εγγεγραμμένους:

α) στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ31 της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 1844/2023 και

β) στον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 273/2023 και διορθώθηκε με το ΦΕΚ Γ΄ 713/2023,

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική, την επαγγελματική και την εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 18/8 έως και την Παρασκευή 25/8/2023.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι:
  (α) Έλληνες πολίτες.
  (β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν. 2431/1996 (Α΄ 175)].
  (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
  2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 7 του ν.3528/2007, όπως ισχύει).
  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού/πρόσληψης, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της παρούσας, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  4. Να εμπίπτουν στο όριο ηλικίας. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007).
  5. Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016) όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

Για τη μη δυνατότητα υποβολής αίτησης και πρόσληψης όσων διορίστηκαν/προσλήφθηκαν και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 62, παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και στο άρθρο 86, παρ. 4 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) (βλ. μέρος Γ΄ για Κυρώσεις).

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά την παρούσα πρόσκληση, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προσληφθούν, στην περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι ιδιότητες που αναφέρονται στην ενότητα Β του Παραρτήματος Α (Γενικά Προσόντα Συμμετοχής/ Διορισμού) των ως άνω Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (Α΄ 26):
«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.».

2. Ειδικότερα, όσον αφορά τους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο και συμπληρωμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ.

Για τον λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν να το επιλέξουν (συμπληρώνοντας τον ΑΣΜ) και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση».

Σημειώνεται ότι η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο τον υποψήφιο, θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις ΠΔΕ/ΔΠΕ/ΔΔΕ της πρόσληψης.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου υποψήφιοι άρρενες πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος-μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται) οφείλουν, είτε κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να επιλέξουν το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις», όπως προαναφέρεται, είτε κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική δ/νση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας τους) από το οποίο να προκύπτει είτε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε ότι η μη εκπλήρωση αυτών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στον δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους.

ΜΕΡΟΣ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΔΥ (https://opsyd.sch.gr/) ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί:

 • περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο
 • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),
 • Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ,
 • εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια
 • τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Για όλα τα άνωθεν η δήλωση προτίμησης δύναται να αφορά από μία έως και το σύνολο των περιοχών/δομών εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α.

2. Υποψήφιοι/ες με περισσότερους από έναν κλάδο, οι οποίοι/ες εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον/στην υποψήφιο/α η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης. Η ροή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α.

3. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη «Π.Ε.» δηλώνει τη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη «Δ.Ε.» τη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι περιοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, είναι ξεχωριστές επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα της ηλεκτρονικής αίτησης.

4. Υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες, στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. έχει καταγραφεί πιστοποιημένη επάρκεια στη Γραφή Braille ή/και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές/αναπληρώτριες, κατά προτεραιότητα, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που φοιτούν μαθητές/μαθήτριες με προβλήματα όρασης ή κωφοί/ές και βαρήκοοι/ες μαθητές/μαθήτριες αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στον ν. 4589/2019 (παρ. 1, άρθρο 59 για τα μέλη ΕΕΠ και παρ. 2, άρθρο 60 για τα μέλη ΕΒΠ).

5. Το μειωμένο ωράριο αφορά από οκτώ (8) έως και δεκαπέντε (15) ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. στην ταυτόχρονη διενέργεια προσλήψεων περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών ΕΑΕ ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά κατά την ηλεκτρονική ροή η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης (χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον/στην υποψήφιο/α):

α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.),
στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας),
ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης,
θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ι) Τ.Υ. / Ζ.Ε.Π. και
ια) Δ.Υ.Ε.Π.

Αναφορικά με την άνωθεν περ. ζ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), οι οποίες λειτουργούν στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στελεχώνονται από μέλη ΠΕ23 και ΠΕ30 σε θέσεις που συστάθηκαν και κατανεμήθηκαν σε κάθε ΚΕΔΑΣΥ. Ως εκ τούτου στην ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ υφίσταται πλέον ξεχωριστή επιλογή ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ ώστε οι υποψήφιοι/ες των εν λόγω κλάδων να δηλώνουν την προτίμησή τους. Σύμφωνα, δε, με το ως άνω άρθρο με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ιδρύονται τα ΣΔΕΥ με τις σχολικές μονάδες που τα απαρτίζουν.

7. Δυνατότητα απασχόλησης ανά κλάδο έχουν:

 • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) όλοι οι κλάδοι ΕΕΠ-ΕΒΠ [οι επιλογές είναι για περιοχές πρόσληψης].
 • Στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (σε σχολεία γενικής, επαγγελματικής και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης) οι κλάδοι ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού [οι επιλογές είναι για περιοχές πρόσληψης και τα εκκλησιαστικά σχολεία].
 • Σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και τη Σιβιτανίδειο οι κλάδοι ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών [οι επιλογές είναι για περιοχές πρόσληψης και τη Σιβιτανίδειο].
 • Στα ΚΕΔΑΣΥ όλοι οι κλάδοι μελών ΕΕΠ πλην των ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων και ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών [οι επιλογές είναι για ΚΕΔΑΣΥ].
 • Στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ οι κλάδοι ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών [οι επιλογές είναι για ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ].

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. η αίτηση αναπληρωτή υποβάλλεται άπαξ. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση προτιμήσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο υποψήφιος δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί (με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣΥΔ) τις εξής δυνατότητες:

 1. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του/της, κατά περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αιτήσεων που απενεργοποίησε.
 2. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου

Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) περί έκδοσης ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες/δομές

Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι:

 1. αίτηση δήλωση προτιμήσεων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών υπό την παρούσα εγκύκλιο (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο) και
 2. μπορούν να δηλωθούν προτιμήσεις σε περιοχές που δεν έχουν επιλεχθεί από τον υποψήφιο με την παρούσα εγκύκλιο (ή έχουν αφαιρεθεί έπειτα).

ΜΕΡΟΣ Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019 η πρόσληψη αναπληρωτών μελών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38) βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος/α για πρόσληψη. Μόνο στην περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο/η υποψήφιος/α παραμένει διαθέσιμος/η για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης στον ίδιο κλάδο της ίδιας περιοχής πρόσληψης.

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ενώ των προσληφθέντων σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και σε ΚΕΔΑΣΥ με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Κυρώσεις λόγω μη ανάληψης ή παραίτησης:

- σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019: «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. …»

- σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 όπως ισχύει: «Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων …».

Σύμφωνα με την παρ. 11 α του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/10-8-2020 υ.α. (Β΄3344) η προθεσμία των πέντε (5) ημερών για ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους,

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείονται από τις προσλήψεις για το σχολικό έτος 2023-2024 όσοι ήδη εμπίπτουν στις κυρώσεις των ως άνω διατάξεων καθώς και:

 • σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 όπως ισχύει: «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κυρώσεις περί αποκλεισμού από τις φετινές προσλήψεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον κλάδο της πρόσληψης.

3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

4. Αναπληρωτές/Αναπληρώτριες ή ωρομίσθιοι/ες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), άδεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr καθώς και με την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ.

Η εγκύκλιος αυτή και τα παραρτήματά της να αναρτηθούν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα