edu.klimaka.gr

Αναπληρωτές στη Μειονοτική εκπαίδευση

Αιτήσεις για Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ73 σε Μειονοτικά Σχολεία 2020 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ73 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.12396/Η2/02-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 73, εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 που έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), Προκήρυξη ΑΣΕΠ, και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4011 Β΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021, από 2-2-2021 έως και 7-2-2021 και ώρα 23.59.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Στο άρθρο 35 «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2010-2021» του ΜΕΡΟΥΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ του Ν.4722/2020 ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.

2. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεεκπαίδευσης. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεεκπαίδευσης. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριμένες περιοχές πρόσληψης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/20191 ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/20192 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίμησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το κενό που καλύπτεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό μέτρο της περ. β) της ίδιας παραγράφου. […]

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν.4589/20194 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης. […]

7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/20195.

8. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό μέτρο ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ' αρ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 3344), οι οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης6.

12. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Β. Στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (4011 Β,΄ ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» ορίζονται τα εξής:

«1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν των από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:

1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ανοσοθεραπεία.

1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.

1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)

1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.

1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.

1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5.

2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).

2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).

2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο

2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφουν 1.1 – 1.4.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο:

α) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (περί ειδικής προκήρυξης κάλυψης κενών) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν εκ των υστέρων. [Ισχύει μόνο για τον κλάδο στον οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, τόσο για τις δομές Γενικής όσο και αυτές της ΕΑΕ.]

β) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν υπηρεσία ή όχι. [Ισχύει για το σύνολο των κλάδων στους οποίους ανήκει ο εκπ/κός.]

γ) Εκπ/κοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 («ευπαθείς ομάδες»), όπως αυτές επανακαθορίστηκαν πρόσφατα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνει υποχρεωτικά ότι δεν ανήκει στις εν λόγω ομάδες. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων η σχετική πρόσληψη ανακαλείται.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε ο υποψήφιος ενταχθεί αιφνιδίως στις εν λόγω ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είτε αυτές επανακαθοριστούν με προσθήκη και νέων και ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις νέες ομάδες, οφείλει να απενεργοποιήσει την αίτησή του.

2. Η υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων υπό την παρούσα εγκύκλιο ισχύει μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για τη δια ζώσης κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (περ. α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020).

3. Κατά τη διάρκεια ενεργούς σύμβασης αναπληρωτή, ο οποίος έχει προσληφθεί υπό τις παρούσες διατάξεις, ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος για νεότερη πρόσληψη υπό τις παρούσες διατάξεις, τις όμοιες διατάξεις της περ.γ΄ της της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020 (περί παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης), τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (περί πρόσληψης και απασχόλησης σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων) και τις γενικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019.
Με τη λήξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης ενεργοποιείται αυτοδικαίως το σύνολο των υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου για ενδεχόμενη μεταγενέστερη πρόσληψη, υπό τις κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4711/2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με την αριθμ. 126181/Ε1/22/9/2020 ΑΔΑ: ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ Πρόσκληση της Διεύθυνσης Διορισμών –Προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα αίτηση αφού είναι σε ισχύ η προηγούμενη αίτησή τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα