edu.klimaka.gr

Προσλήψεις αναπληρωτών αρμενικής γλώσσας

Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Σχολεία Αρμενικού Κυανού Σταυρού 2021 2022

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2021 - 2022

Αρ.Πρωτ.133178/Ν1/20-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Χουρδάκης
Τηλέφωνο: 210.3443304
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 10 (δέκα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2021-2022».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2517/1997 (Α’ 160),
(β) του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και ισχύει,
(γ) του άρθρου 9, παρ. 6, του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) : «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων …. Μεταφορές υπηρεσιών, μετονομασίες Υπουργείων και συναφή ζητήματα...»,
3. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/123/17716/30-9-2021 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280), όπως παρατάθηκε η ισχύς της με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 52/22-12-2020 (Α’ 261) και όπως ισχύει.
6. Το με αριθ. 2/96770/ΔΠΓΚ/23-9-2021 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού».
7. Την με αριθ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 7606/Ν1/2021 εισήγηση του διοικούντος οργάνου του Αρμενικού Κυανού Σταυρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την πρόσληψη 9 (εννέα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της εν λόγω βαθμίδας του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως αναφέρονται παρακάτω:

  1. Κασαμπιάν Παπκέν (Kasbian Babkin), διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  2. Μαγακιάν Βικτώρια, προϊσταμένη νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  3. ΝτιρΚουρκιάν Αλίνα, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός » που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  4. Σαφαριάν Άννα (Safaryan Anna), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  5. Τζεναμπιάν Μάνια, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  6. Μινασιάν Χαϊγκανούς, διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  7. Απικιάν Άννα, προϊσταμένη νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  8. Μικαελιάν Αράξια (Mikayelyan Araksya), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  9. Φεντιάν Ανούς (Fendyan Anoush), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νίκαια Αττικής,

Β. Την πρόσληψη της Σαπριτζιάν Αρσαλούς, διευθύντρια του Γυμνασίου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν από την Τετάρτη 20-10-2021 έως και την Δευτέρα 25-10-2021 στις κατά περίπτωση οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία άρχεται με την ανάληψη υπηρεσίας και λήγει στις 31-8-2022. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6632/20-10-2021)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα