edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικοί ΠΕ11 ως Ομοσπονδιακοί Προπονητές ή Τεχνικοί Σύμβουλοι 2024 2025

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.65358/Δ5/12-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Email: dfa-tmima-a(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Δ. Κερερές
: Α. Στρατάκη
: Β. Ντούλη
Τηλέφωνο
: 210 3443012 /2753 / 2213

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 13, 14 και 16 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167),
2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. το άρθρο 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71),
4. Το κεφάλαιο ΙΑ του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184),
5. το εδ. ε΄ της παρ.12 του άρθρου 36 του ν. 4809/2021 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της …… αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.» (Α΄102),
6. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄31),
7. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
8. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
9. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
10. το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),
11. την υπό στοιχεία Υ16/01-08-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β΄4847),
12. την υπ. αρ. 80/05-01-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄69),
13. την υπό στοιχεία οικ. ΓΓΑ/12260/29-04-2024 έγγραφο της Γ.Γ.Α. προς τις Ομοσπονδίες, «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2024-2025»,
14. την υπό στοιχεία οικ. ΓΓΑ/15688/06-06-2024 Εισήγηση-Πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Βρούτση (ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 63150/Δ5/06-06-2024),
15. τις προτάσεις των Ομοσπονδιών προς την Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.
16. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
17. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους/στις παρακάτω αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025:

(...) (σ.σ αναφέρονται 260 αναθέσεις καθηκόντων)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με πλήρη απαλλαγή τους από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2024-2025

 

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ11 ΩΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2023-2024


 

Αρ.Πρωτ.100803/Δ5/13-09-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 210-3442213, 3516
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88586/04.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ψ46ΝΚΠΔ-Γ3Ψ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. του εδ.ε΄της παρ.12 του άρθρου 36 του ν. 4809/2021 (Α΄102),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει,
4. του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. των άρθρων 13, 14 και 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
6. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
7. του π.δ.. 77/2023 (Α’ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
8. του π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. του π.δ. 81/2023 (Α’ 134) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»,
10. του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Β.
1. τη με αρ. πρωτ. 17819/ ΥΠΠΟΑ/10-04-2023 πρόσκληση προς τις Ομοσπονδίες με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024»,
2. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
3. τις προτάσεις των Ομοσπονδιών προς την Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμου της Γ.Γ.Α.,
4. τη με αρ. πρωτ. οικ.ΓΓΑ/351315/02-08-2023 Εισήγηση-Πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βρούτση,
5. τη με αρ. πρωτ. οικ.ΓΓΑ/353652/7-09-2023 τροποποίηση Εισήγησης-Πρότασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βρούτση
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η υπό στοιχεία 88586/04.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ψ46ΝΚΠΔ-Γ3Ψ) Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία από την έναρξη ισχύως της παρούσας φέρει τον τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024» του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τροποποιείται ως εξής:

Συμπληρωματικά αναθέτουμε καθήκοντα ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων στους κάτωθι καθηγητές Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024:

(...)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με πλήρη απαλλαγή τους από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2023-2024


Αρ.Πρωτ.88586/Δ5/04-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 210-3442213, 3516
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει,
3. του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. των άρθρων 13, 14 και 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
5. του εδ.ε΄της παρ.12 του άρθρου 36 του ν. 4809/2021 (Α΄102),
6. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
7. του π.δ.. 77/2023 (Α’ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
8. του π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. του π.δ. 81/2023 (Α’ 134) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»,
10. του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Β.
1. τη με αρ. πρωτ. 17819/ ΥΠΠΟΑ/10-04-2023 πρόσκληση προς τις Ομοσπονδίες με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024»,
2. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
3. τις προτάσεις των Ομοσπονδιών προς την Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμου της Γ.Γ.Α.,
4. τη με αρ. πρωτ. οικ.ΓΓΑ/351315/02-08-2023 Εισήγηση-Πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βρούτση,
5. την από 2/08/2023 αίτηση ανάκλησης της αίτησης ανάθεσης καθηκόντων ως τεχνικού συμβούλου στην ομοσπονδία Κανόε –Καγιάκ της Αγλαϊας Καλλιώρα,
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους/στις παρακάτω αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024:

(...)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με πλήρη απαλλαγή τους από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2023-2024

Σχετικά Άρθρα