edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση ΑΔΙΠΠΔΕ 2020 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) 2020-2023

Αρ.Πρωτ.Φ2/286/31-07-2020/ΥΠΑΙΘ

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Γραφείο : 3020
Τηλέφωνο : 210-344 28

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α' 83), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
2. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
3. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. ζ' και ια' του άρθρου 1, του νόμου 4142/2013 (Α' 83).
4. Την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. Φ.1/143/04-07-2018, ΦΕΚ 394/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-07-2018) «Ορισμός Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
5. Την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» Φ.1/266/30-11-2018 (ΦΕΚ 752/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17-12-2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπ' αριθμ. πρωτ.: Φ.1/287/27-12-2019 (ΦΕΚ 1125/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων).
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4473/2017 (Α' 78).
7. Την με αριθμ πρωτ. Φ.2/137ft)4-06-2020 (ΑΔΑ:9Ω2Β46ΜΤΛΗ-Ξ7Π) πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της».
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
9. Την υπ' αριθμ. Πράξη 6ιΌ9-07-2020 του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με την οποία επικυρώθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε ..
10. Τη υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.2/265/20-07-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για την παράταση της απόσπασης της Λευκοθέας Μπινιάρη.
11. Την ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παράταση της απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για τρία έτη (01-09-2020 έως 31-08-2023), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης της Αρχής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΕΟ2 183478 Δ/ΝΣΗ ΔΕ Β ΆΘΗΝΑΣ

2. Την απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) των κάτωθι εκπαιδευτικών για τρία έτη (01-09-2020 έως 31-08-2023), βάσει της υπ' αριθμ. Φ.2/137ιΌ4-06-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 610032 Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
2 ΚΑΣΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ70 617616 Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
3 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 582487 Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ70 604384 Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
5 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 200407 Δ/ΝΣΗ  ΔΕ  ΓΆΘΗΝΑΣ

Η ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω θα γίνει την lη Σεπτεμβρίου 2020. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους και όλες τις πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΠΔΕ 2017-2020

Αρ.Πρωτ.210/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Γραφείο : 3020
Τηλέφωνο : 210-344 2875

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α' 83), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. ζ' και ια' του άρθρου 1, του νόμου 4142/2013 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4473/2017 (Α' 78).
4. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 9/2014 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/06-05-14), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) (ΑΔΑ: ΩΛΕ19-ΠΙΝ)».
5. Την Πράξη 6/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 116/15-06-2017 πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»
7. Την ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
9. Την Πράξη 7/19-07-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με την οποία επικυρώθηκε ο τελικός πίνακας υποψηφίων για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για τρία έτη, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης, των κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 610032 Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70/ΠΕΟ2 567696 Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΛΙΟΝΤΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΠΕΟ6 20333 Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ19 181960 Δ/ΝΣΗ ΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
5 ΚΑΣΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ70 617616 Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ
6 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ18.07 158123 Δ/ΝΣΗ ΔΕ Δ ΆΘΗΝΑΣ

Η ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω θα γίνει την lη Σεπτεμβρίου 2017. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους και όλες τις πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα