edu.klimaka.gr

Πρόσκληση απόσπασης σε προτυπα πειραματικά

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2024 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.94/ΔΕΠΠΣ/02-04-2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ιστοσελίδα: http://depps.minedu.gov.gr/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων λαμβάνοντας υπόψη:

Α) τις διατάξεις:
αα) του άρθρου 1 «Σύσταση Υπουργείου - Μετονομασία Υπουργείων» του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
αβ) του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και κυρίως των άρθρων 14, 15 και 19 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
αγ) της με στοιχεία 83082/Δ6/9-7-2021 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.» (Β΄3070),
αδ) της με στοιχεία 79429/Ε2/24-6-2020 Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄ 2548)
Β) την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υ.Α. «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)» όπως ισχύει,
Γ) την με στοιχεία 9/Δ.Ε.Π.Π.Σ./19-03-2021 (ΑΔΑ:6Ε9146ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)», όπως ισχύει,
Δ) την με στοιχεία 12/ΔΕΠΠΣ/01-7-2024 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ: «Θέμα 1ο : Ορισμός των κενών θέσεων θητείας των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 και Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα».

καλεί

τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι:

 1. έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα, ή
 2. υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2023-2024, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολογικής περιόδου αλλά δεν έχουν αιτηθεί την ανανέωση της θητείας τους για το σχολικό έτος 2024-2025 στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

 1. της οικείας βαθμίδας σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,
 2. διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,
 3. της περιοχής διορισμού τους, στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολικό έτος 2023-2024, ήτοι διανύουν το δεύτερο έτος διορισμού τους, στην οικεία ή σε διαφορετική βαθμίδα, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από Τρίτη 2-7-2024 έως την Τρίτη 9-7-2024 και ώρα 23:59.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α, β.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και να τοποθετηθούν με θητεία σε θέση εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙΣ) :

 1. οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν παραμείνει στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα ενός σχολικού έτους,
 2. οι εκπαιδευτικοί, των οποίων η θητεία έχει λήξει αυτοδίκαια τα δυο προηγούμενα σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024),
 3. εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων
 4. εκπαιδευτικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.
 5. εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθ.44 του ν. 4823/2021) Επιπλέον, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων (άρθ. 33 έως 35 ν.4823/20), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.
 6. εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το τρέχον σχολικό έτος και οι οποίοι δεν αξιολογήθηκαν θετικά κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολογικής περιόδου ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης επειδή δεν επιθυμούσαν την ανανέωση της θητείας τους στο Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ..

Προϋπόθεση εξέτασης των αιτήσεων εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων για θέση εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της άλλης βαθμίδας αποτελεί η μη υποβολή υποψηφιοτήτων από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

Α. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών και μοριοδότηση των κριτηρίων

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) και διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής:

 1.  επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
 2. το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,
 3. το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,
 4. η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο και
 5. η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων ανέρχεται στις 100. Δεν μοριοδοτείται προσόν το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Α1. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. α΄ και β΄ μοριοδοτούνται με σαράντα δύο (42) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Τίτλοι σπουδών: 19 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): 8 μονάδες,

ααβ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 5 μονάδες,

ααγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,

ααδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες,

ααε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 2 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνον για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α` 52),

ααστ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες,

ααζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες,

ααη) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και

ααθ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

αβ) Επιμορφώσεις: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αβα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: 1 μονάδα,

αββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,

αβγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

αβδ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή άλλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

αβε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 1 μονάδα,

αβστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 0,80 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμεται ως εξής: 1) 0,80 μονάδες για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και 2) 0,40 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας,

αβζ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ' ελάχιστο 10 ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

αβη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): 1 μονάδα και

αβθ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

αγ) Γνώση ξένων γλωσσών: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αγα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

αγβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,

αγγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,

αγδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

αγε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και

αγστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνον για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

βα) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

βαα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN): 2 μονάδες ανά βιβλίο,

βαβ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδες ανά βιβλίο,

βαγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά συλλογικό τόμο,

βαδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

βαε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

βαστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

βαζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - .Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση,

βαη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,

βαθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων: 0,25 μονάδες ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ΄ της περίπτωσης γγ΄ της ενότητας Β΄.

ββ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ββα) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά άρθρο και

βββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ) της περίπτωσης γγ της ενότητας Β.

βγ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και διακρίσεις συναφείς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίσεις: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα, επιστημονικό έργο ή διάκριση βάσει βεβαίωσης.

Α2. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. γ΄ και δ΄ μοριοδοτούνται με τριάντα οκτώ (38) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) Διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα πέραν των απαιτούμενων ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γαα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής, Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γαβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά για την εν λόγω διδακτική υπηρεσία: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης ααα.

γαγ) υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών: 0,50 μονάδες για κάθε εξαμηνιαία πρακτική άσκηση φοιτητών βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες.

Η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ. ή Σ.Δ..Ε. για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γβ) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., Α.Ε.Ι. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ωρών: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται

γγ) Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο: 13 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γγα) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων, κ.ά.: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγβ) συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγγ) συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά δράση και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγδ) συμμετοχή στη δημιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων: 0,50 μονάδες ανά δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγε) συμμετοχή σε καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δα) Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό έργο και Διοικητική εμπειρία: 7 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δαα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαβ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή Π.Ε.Π.Π.Σ., ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η σχετική προϋπηρεσία πριμοδοτείται με επιπλέον 0,25 μονάδες ανά διδακτικό έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

δαδ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), Υπευθύνου Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαε) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και Συμβούλου σχολικής ζωής: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο..

Χρόνος συμβουλευτικού-καθοδηγητικού έργου και διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο ή διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία που εμπίπτει ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία υποπεριπτώσεις της περίπτωσης δδ μοριοδοτείται μία φορά με βάση την υψηλότερη, κατά περίπτωση, μοριοδότηση.

δβ) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011(Α΄195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται στον υποψήφιο η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στην διδακτική υπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται υψηλότερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις αα και εε.

Α3. Το κριτήριο της περίπτωσης ε της παρούσης πρόσκλησης αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική δομημένη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται τα στοιχεία υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

εα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου και η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: 5 μονάδες,

εβ) η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα: 7 μονάδες. Συνεκτιμώνται ιδίως:
εβα) οι σύγχρονες απόψεις και η βιβλιογραφική ενημέρωση του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει και
εββ) οι γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας,

εγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών: 3 μονάδες. Συνεκτιμώνται ιδίως:
εγα) η ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου των μαθητών,
εγβ) η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς,
εγγ) η ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου και
εγδ) οι γνώσεις και η ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου,

εδ) οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.: 5 μονάδες. Συνεκτιμώνται ιδίως οι γνώσεις και οι ικανότητες στα ακόλουθα θέματα:
εδα) τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, πιλοτική εφαρμογή και επιμόρφωση στα νέα προγράμματα σπουδών
εδβ) την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων,
εδγ) τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και
εδδ) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Ο υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ. και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που του υποβάλλονται από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και αφορούν στην τεκμηρίωση των κριτηρίων εα έως εδ της παρούσης.

O συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως είκοσι (20) λεπτά.

Η αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Β. Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ηλεκτρονική υποβολή:

Β1. του Βιογραφικού Σημειώματος,

Β2. του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.)
ΠΡΟΣΟΧΗ το Π.Υ.Μ. αναρτάται υποχρεωτικά σε κάθε πεδίο που μοριοδοτείται, εφόσον αποτελεί αποδεικτικό για τη δικαιολόγηση της μοριοδότησης (πχ η συνάφεια τίτλων σπουδών ή η προϋπηρεσία κλπ).

Β3α. Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών.

Β3β. Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) με την οποία ο υποψήφιος (συμπληρώνεται μόνο από εκπαιδευτικό που υπηρετούσε κατά το έτος 2023-2024 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.) δηλώνει κατά περίπτωση ότι:

i. Υπηρετούσε με απόσπαση και δεν έχει αξιολογηθεί
ii. Υπηρετούσε με απόσπαση και έχει αξιολογηθεί αρνητικά
iii. Υπηρετούσε με απόσπαση και έχει αξιολογηθεί θετικά
iv. Υπηρετούσε με θητεία και έχει αξιολογηθεί θετικά και δεν έχει υποβάλει αίτηση για ανανέωση θητείας στο οικείο Π.Σ ή ΠΕΙΣ.

Β4. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούνται από:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Συγκεκριμένα για θέσεις ΕΑΕ και με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61 , απαιτείται και η υποβολή
ι) Διδακτορικού Διπλώματος στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή
ιι) Μεταπτυχιακού τίτλου στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία ή
ιιι) πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή
ιν) αποδεικτικό πενταετούς προϋπηρεσίας στην Ε.Α.Ε. ή
ν) για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις ι, ιι, ιν, πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ε.Α.Ε.» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή», ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»
Επισήμανση: τα κριτήρια συνάφειας Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)και της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται με την υπο στοιχεία 52425/Ζ1/4.4.2019 (Β’1152) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας», όπως ισχύει.

β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

Ο ανώτατος αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ., θα γίνει από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως.

Γ. Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή τους, που πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11-7-2024 επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. και καταρτίζουν:

Γ1. ΠΙΝΑΚΑ Ι δεκτών, με ονοματεπώνυμο κατ΄ αλφαβητική σειρά, υποψηφίων στην οικεία Π.Δ.Ε και

Γ2. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ μη δεκτών υποψηφίων στην οικεία Π.Δ.Ε, με τους κωδικούς της αίτησής τους κατ΄ αύξουσα σειρά με την αιτιολογία απόρριψής τους.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11-7-2024 και ώρα 18:00

Δ. Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των ως άνω πινάκων, δηλαδή από την Παρασκευή 12-7-2024 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 16-7-2024 και ώρα 15:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων των μη δεκτών υποψηφίων.

Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17-7-2024 αποφαίνονται αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Ε. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης .

Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση. Οι παραπάνω πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Δ.Ε. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 18:00.

Στ. Ενστάσεις κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την από την Παρασκευή 19-7-2024 και ώρα 00:01 μέχρι την Τρίτη 23-7-2024 και ώρα 15:00

Ζ. Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης

Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. με την παραλαβή των ενστάσεων αποφαίνεται, αιτιολογημένα, επί αυτών, αναπροσαρμόζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους μέσω της πλατφόρμα των αιτήσεων.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες με την μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα των οικείων Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ την Παρασκευή 26-7-2024 και ώρα 15:00.

Η. Συνέντευξη

Μέσω της συνέντευξης αξιολογείται η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) Υπουργικής Απόφασης.

Η1. Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Μετά ανάρτηση των αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Οι ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ήτοι την Παρασκευή 26-7-2024.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων αρχίζει για κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. τη Δευτέρα 29-7-2024 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5-8-2024.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Η2. Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. για μελέτη, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο ξεκινάει αμέσως μετά την αναμόρφωση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

 1. εισήγηση μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ.,
 2. αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου και
 3. ερωτήσεις των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Π.Π.Σ., το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. που είχε αναλάβει τη μελέτη της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και αυτοπαρουσιάζεται.

Τέλος τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο με σκοπό να διαμορφώσουν γνώμη για τα αξιολογούμενα κατά τη διαδικασία της συνέντευξης κριτήρια. Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως 20 λεπτά.

Με απόφαση της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ. δύναται να ορίζεται ότι η συνέντευξη λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται αναλόγως η ανωτέρω διαδικασία και η συνέντευξη μαγνητοφωνείται.

Η3. Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του Προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ. σύστημα μαγνητοφώνησης. Το σύστημα μαγνητοφώνησης τίθεται σε λειτουργία με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων και την προσφώνηση του ονόματός του. Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Π.Ε.Π.Π.Σ..

Η4. Μοριοδότηση της συνέντευξης

Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει ξεχωριστά, αιτιολογημένα και συνοπτικά, τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων, με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο και διατυπώνεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Η5. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας της Π.Ε.Π.Π.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία της αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Θ. Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες κατάταξης, ανά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Π.Δ..Ε., με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία.

Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος, που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια επιλογής της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.4692/2020. Μετά το τέλος της διαδικασίας ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται με ευθύνη του γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ., καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ι. Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης

Μετά την κατάρτισή τους οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται, αμελλητί, από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους, αναρτώνται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε., για ενημέρωση των υποψηφίων.

ΙΑ. Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, με απόφαση του/της Προϊσταμένου/νης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ισχύουν από την κύρωσή τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους. Οι πίνακες δύνανται να αξιοποιούνται στη διάρκεια του ανωτέρω διδακτικού έτους για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών που προκύπτουν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΙΒ. Θητεία

Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13, στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με τετραετή θητεία, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία ή ένα διδακτικό έτος με απόσπαση με θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Στη διάρκεια της θητείας του σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί, τίθεται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετείται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας του, ύστερα από αίτησή του κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996 (Α’ 45). Για τη μετάθεση των παραπάνω εκπαιδευτικών, ως υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 λογίζεται και η θητεία τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

Λήψη της πρόσκλησης απόσπασης σε πειραματικά με κενές θέσεις ανά περιοχή

Σχετικά Άρθρα